PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Umowy w zamówieniach publicznych - specyfika zawierania, zmiany, odstąpienia i unieważniania umów na usługi, dostawy i roboty budowlane

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-03-04

Cena: 459 zł

Umowy w zamówieniach publicznych - specyfika zawierania, zmiany, odstąpienia i unieważniania umów na usługi, dostawy i roboty budowlane – omówienie poszczególnych rodzajów umów.

Data: 4 marca 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: 
- Pracownicy Zamawiającego zajmujący się zamówieniami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych oraz pracownicy uczestniczący w komisjach przetargowych oraz osoby przygotowujące dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych.
- Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zastępcy, sekretarze, skarbnicy oraz kierownicy merytorycznie odpowiedzialni za etap przygotowania albo realizacji zamówień publicznych, wykonujących umowę zawartą w trybie zamówień publicznych.
- Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat tego jak nie popełniać błędów w stosowaniu przepisów dot. zamówień publicznych.

Cele: Omówienie sposobów sporządzania umów w zakresie zamówień publicznych w ramach postępowań prowadzonym przez Zamawiającego – jednostki sektora finansów publicznych. Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady sporządzania umów, ich rodzaje oraz charakter w świetle ustawy prawo zamówień publicznych a także przepisów kodeksu cywilnego oraz zasad odpowiedzialności osób podpisujących umowę. Podczas szkolenia zostaną przedstawione różne sposoby przygotowania danego typu umowy w tym wprowadzania różnorodnych klauzul umownych dla zabezpieczania się przez Zamawiającego przed niewłaściwą realizacją umowy i podejmowaniem decyzji o odstąpieniu czy unieważnieniu umowy.

Korzyści dla Uczestników: Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
- Zdobycie cennych i praktycznych informacji w zakresie właściwego przygotowywania umów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
- Prawidłowo przygotować się do rozróżnienia rodzajów umów, poznać ich charakter
i specyfikę i właściwie konstruować zapisy umowne w zależności od rodzaju umowy zawieranych w postepowaniach przetargowych.
- Poznać różne klauzule umowne na przykładach, które zostaną omówione w zależności od rodzaju umowy do zastosowania w każdej sytuacji w celu zminimalizowania ryzyka zamawiającego w przypadku niewłaściwej realizacji umowy.

Prowadzący: Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z zamówieniami publicznymi jest związany od 1998 roku a w latach 2004-2007 arbiter Urzędu zamówień publicznych. Brał udział w przygotowywaniu wielu dokumentacji przetargowej dla licznych Zamawiających z różnych branż, współpracuje też z Wykonawcami, dla których sporządza opinie oraz dokumentację do KIO. Doświadczony audytor praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Podstawy prawne – krótkie omówienie stosowania przepisów:
a. Ustawa prawo zamówień publicznych –szczegółowe uregulowania umowne.
b. Ustawa kodeks cywilny – ogólne zasady.
c. Inne przepisy i ustawy w zależności od rodzaju umowy – zapisy techniczne
i budowlane oraz inne odniesienia.
3. Podstawowe informacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych:
a. Cechy charakterystyczne umów.
b. Przedmiot umowy – sposób konstruowania opisu świadczenia stron umowy.
c. Wynagrodzenie – różne możliwości jego określenia ( na przykładach).
d. Termin zawarcia umowy.
e. Zabezpieczenie umowy.
f. Zmiana umowy – warunki jej dopuszczalności.
g. Odstąpienie od umowy – jak opisywać przesłanki.
h. Unieważnienie umowy – podstawa prawna.
4. Umowy ramowe – omówienie jej zastosowania.
a. Uregulowania prawne.
b. Wybór i zastosowanie praktyczne.
c. Przykłady zapisów umownych.
100 minut.
5. Umowy na dostawy – omówienie przykładowych zapisów w umowach.
a. Umowa w zakresie IT.
b. Umowa na dostawę materiałów biurowych.
c. Umowa na dostawę mebli.
6. Umowy na usługi – omówienie przykładowych zapisów w umowach.
a. Umowa na usługi prawnicze.
b. Umowa na usługi szkoleniowe.
c. Umowa na usługi Inwestora zastępczego.
7. Umowy na roboty budowlane.
a. Umowa na wybudowanie obiektu kubaturowego.
b. Z wynagrodzeniem kosztorysowym.
c. Z wynagrodzeniem ryczałtowym.
d. W formule „zaprojektuj i wykonaj” – zalety i wady jest zastosowania.
e. Umowa na budowę obiektu liniowego.
f. Umowa na rozbudowę obiektu kubaturowego.
8. Przykłady klauzul umownych dotyczących:
a. Wynagrodzenia – rodzaje wynagrodzenia, sposób i termin płatności.
b. Podwykonawstwa.
c. Zobowiązania do zatrudnienia na umowę o pracę.
d. Kar umownych – sposoby ich konstruowania.
e. Zapisy o potrąceniu.
f. Zmiany umowy – jakie sytuacje zmian można przewidzieć biorąc pod uwagę rodzaj umowy.
100 minut.
9. Etap realizacji umowy –typowe problemy z Wykonawcą:
a. Opóźnienia – przekroczenie terminów umownych.
b. Brak zapłaty przez Wykonawcę podwykonawcom - procedura postępowania Zamawiającego.
c. Zmiana osób po stronie wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
d. Czy możliwe jest podwyższenie wynagrodzenia umownego?
e. Łagodzenie konfliktów – warunku zawarcia ugody sądowej.
10. Przesłanki odpowiedzialność Kierownika Zamawiającego i innych osób w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z podpisaniem i realizacją umowy.
11. Pytania uczestników – rozwiązywanie problemów.
12. Podsumowanie szkolenia.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 lutego 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 18 lutego. Cena po 18 lutego to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: