PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Oświatowe: ZAŁOŻENIA I METODYKA AUDYTU PRZYGOTOWUJĄCA PLACÓWKI OŚWIATOWE DO KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE PRAWA PRACY W TYM PRAWA OŚWIATOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DO USTAWY KARTA NAUCZYCIELA

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-12-10

Cena: 165/359 zł

  ZAŁOŻENIA I METODYKA AUDYTU PRZYGOTOWUJĄCA PLACÓWKI OŚWIATOWE DO KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE PRAWA PRACY W TYM PRAWA OŚWIATOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DO USTAWY KARTA NAUCZYCIELA

Data: 10 grudnia 2018 r., 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Poznanie najnowszych przepisów prawa pracy, prawa oświatowego i Karty Nauczyciela, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego zarządzania kadrami i prowadzenia spraw osobowych w szkołach. Uczestnicy uzyskają kompendium wiedzy z zakresu spraw kadrowych i wspólnie będą rozwiązywać problemy zgłaszane przez uczestników.

Prowadzący: Specjalistka z zakresu prawa oświatowego, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.Wykładowca na studiach podyplomowychw zakresie zarządzania oświatą. Absolwentka wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony wykładowca na kursach, szkoleniach i seminariach w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego.

Program :
1. Akty wewnątrzzakładowe.
- Regulamin pracy.
- Regulamin wynagradzania.
- Regulamin świadczeń socjalnych.
2. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy.
- Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy stosunku pracy.
- Jak prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia?
- Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy.
- Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – uprawnieni.
100 minut.
3. Czas pracy i wynagrodzenia.
- Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy.
- Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
- Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnego zastępstwa.
- Świadczenia pieniężne należne ze stosunku pracy.
4. Ewidencja godzin pracy w ramach umów cywilnoprawnych.
- Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika.
- Różnice w dokumentowaniu.
100 minut.
5. Urlopy pracownicze w tym urlop dla poratowania zdrowia – po zmianach, najczęściej popełniane błędy.
6. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
7. Mobbing w miejscu pracy.
8. Dyskusja wolne wnioski.
100 minut.

Potwierdzenia należy wysłać najpóźniej do dnia 3 grudnia 2018 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem.

Koszt udziału 165 zł netto od osoby – Członkowie Forum. 
Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 359 zł netto przy zgłoszeniu do 26 listopada. Przy zgłoszeniu po 26 listopada koszt szkolenia wynosi 409 zł.

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: