PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Oświatowe: VAT I PIT (KOSZTY TWÓRCÓW) W OŚWIACIE – WYBRANE ASPEKTY I NOWOŚCI

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-09-21

Cena: 165/359 zł

VAT I PIT (KOSZTY TWÓRCÓW) W OŚWIACIE – WYBRANE ASPEKTY I NOWOŚCI

Data: 21 września 2018 r., 10:00 - 15:00

Cele:
Wiele wątpliwości wzbudza niedawna nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy są zatem kolejny raz znowelizowane i to z datą wsteczną. Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, gdzie precyzowane są szczegóły praktyczne stosowania tych przepisów. Należy zatem przeanalizować stosowane w Państwa jednostce umowy i regulaminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało bowiem kontrole w tym zakresie. Jeżeli zaś nie stosują Państwo 50 % kosztów warto jest rozważyć, czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzeń niektórych pracowników bez ponoszenia dodatkowego kosztu przez pracodawcę. Podobnie, wiele kontroli toczy się obecnie w zakresie ZUS od umów niebędących umowami o pracę. Kwestionowana jest niekiedy natura umowy. W ostatnim roku obserwowaliśmy zmiany praktyki kwalifikowania czynności sektora jako działania w ramach VAT. W wyniku centralizacji, gminy zobowiązane zostały do rozliczania dla potrzeb VAT obrotów szkół. Obserwujemy wiele sporów z organami podatkowymi. Jednym z istotniejszych jest pytanie o opodatkowanie VAT czynności szkół i przedszkoli. Nie jest jasne jak traktować podpisywane przez szkoły umowy barteru czy sponsoringu, czynności Rady Rodziców, kiermasze, bale i zbiórki organizowane przez szkoły. Podmioty z mieszanym rodzajem działalności mają często ogromny problem z prawidłowym kwalifikowaniem prowadzonych działań i projektów dla celów opodatkowania i odliczania VAT. Spory toczą się też na bazie obecnej wykładni przepisów prezentowanej przez Ministerstwo Finansów i niektóre sądy administracyjne – iż jedynym prawidłowym sposobem odliczania VAT w sektorze jest stosowanie prewspółczynnika.

Korzyści dla uczestników:
1. Znajomość przepisów dotyczących 50% KUP i ZUS twórców oraz VAT w projektach oraz najnowszych i planowanych zmian tych przepisów jak również praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń),
2. Znajomość najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych, przede wszystkim szkolenie pomoże jednostkom oraz samorządom podjąć decyzję co do dalszego rozliczania niektórych obrotów jednostek dla VAT bądź o rezygnacji z ich rozliczenia. Rezygnacja z rozliczania pozwoli na zmniejszenie obciążeń administracyjnych w jednostkach.

Prowadzący: Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem, ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury.

Program :
1. Kiedy jednostka musi naliczyć i może odliczyć VAT.
a. Jednostka jako podatnik.
b. Czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej.
c. Kiedy przysługuje odliczenie.
2. 2. Czynności szkół i przedszkoli.
a. Usługi w zakresie edukacji publicznej.
b. Zwolnienie z VAT a niepodleganie.
c. Dodatkowe godziny.
d. Wyżywienie w szkole i przedszkolu.
e. Pracownicy administracyjni, nauczyciele i pomoc nauczyciela.
f. Stanowiska organów podatkowych.
g. Wiążące interpretacje prawa podatkowego.
h. Orzecznictwo sądowe.
i. Przełomowe orzeczenia NSA.
3. Praktyka stosowania przepisów.
a. Postępowania.
b. Zmiany w wewnętrznych regulacjach.
c. Rekomendacje.
4. Rodzaje czynności i ich rozliczanie dla VAT.
a. Czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek.
b. Najem.
c. Moment powstania obowiązku podatkowego.
d. Moment powstania prawa do odliczenia.
e. Stawki, zwolnienia.
f. Kasy fiskalne.
g. Faktury, korekty faktur.
h. Transakcje międzynarodowe, import usług, WNT, WDT.
i. Podstawa opodatkowania.
j. Deklaracje cząstkowe.
5. Kiedy projekt jest w ramach działalności gospodarczej?
a. Działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej.
b. Kryteria rozróżnienia obszarów działalności.
c. Orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych.
d. Rola umów, regulaminów.
e. Specyficzne czynności – umowy kooperacyjne pomiędzy jednostkami, wspólne przedsięwzięcia, bartery, darowizny, wymiany świadczeń, umowy sponsorskie.
f. „Zamiar” dla VAT.
g. Rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.
h. Zmiana w praktyce opodatkowania dotacji VAT - jakie czynniki wziąć pod uwagę?
i. Pojęcie VAT kwalifikowanego.
j. Od czego zależy kwalifikacja dla VAT?
6. Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie.
a. Koszty ogólne i inwestycyjne.
b. Alokacja bezpośrednia zakupów.
c. Kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń.
d. Klucze przypisania.
e. Czy możliwe jest stosowanie kilku metod jednocześnie?
f. Jak uzasadnić związek z czynnościami opodatkowanymi?
g. Koszty ogólne i bieżące – a koszty inwestycyjne.
h. Prewspółczynnik stosowany wstecz (lata przed 2016r.)
i. Stanowiska organów podatkowych.
7. Autorskie koszty uzyskania przychodów.
a. Obecne brzmienie przepisów.
b. Kiedy stosujemy 50 % koszty.
c. Niedawne zmiany.
d. Stanowiska organów podatkowych.
e. Wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie.
f. 50% kup a stosunek pracy.
g. Zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup.
a. Pracownicy dydaktyczni, naukowi.
b. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
c. Orzecznictwo sądowe.
8. Koszty po zmianie przepisów podatkowych.
a. Ustawa z 10 maja 2018r.
b. Dziedziny, do których można stosować 50% koszty.
c. Dzieło i prawa autorskie, twórcy i artyści.
d. Rodzaje działalności.
9. Aspekty praktyczne.
a. Rola umów.
b. Regulaminy wynagradzania.
c. Odpowiednie dokumentowanie.
d. Planowane kontrole podatkowe.
e. Odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?
10. ZUS w projektach twórczych.
a. Istota umowy o dzieło.
b. Umowa o dzieło a zlecenie.
c. Powtarzalność czynności i ich rezultat.
d. Kontrole w tym zakresie.
e. Czy ZUS może zakwestionować przyjęty rodzaj umowy i domagać się składek?
f. Jak opisać umowę aby ZUZ nie zakwestionował jej charakteru?
11. Inne zmiany istotne dla sektora.
a. Split payment.
b. Zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego 30%, 20% i 100%.
c. Ustawa o KAS, kontrole celno-skarbowe.
d. Należyta staranność.
e. Planowane zmiany „uszczelniające”.

Potwierdzenia należy wysłać najpóźniej do dnia 14 września 2018 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem.

Koszt udziału 165 zł netto od osoby – Członkowie Forum. 
Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 359 zł netto przy zgłoszeniu do 07.09.2018 r. Przy zgłoszeniu po 07.09.2018 r. koszt szkolenia wynosi 409 zł.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum prosimy o wypełnienie i przesłanie skanu karty zgłoszeniowej oraz umowy do dnia 10 maja 2018 r. pod numer fax.: 22 351 93 10

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: