PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Oświatowe: Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2)

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-01-25

Cena: 180/409 zł

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej - koniec funkcjonowania „starego„ Systemu Informacji Oświatowej (SIO1

Data: 25 stycznia 2019 r., 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Nabycie umiejętności obsługi funkcjonowania zmodernizowanej aplikacji Systemu Informacji Oświatowej według obowiązujących przepisów.

Prowadzący: Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem i administrowaniem oświatą; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej stale współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalne

Program :
1. Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO z dniem 1 marca 2019 r.
2. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019 r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
3. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły - wypełnianie poszczególnych modułów:
- Podmiot.
- Dane zbiorcze.
- Uczeń.
- Nauczyciel.
4. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:
- Współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL,
- Procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
- Odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu.
- Weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 z pozycji szkoły z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
100 minut.
5. Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
6. Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
7. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.
8. Strefa dla zalogowanych i narzędzia pomocy.
100 minut.
9. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego
10. Kontrola zgodność wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK.
11. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji.
12. Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej.
13. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.
100 minut.

Potwierdzenia należy wysłać najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem.

Koszt udziału 180 zł netto od osoby – Członkowie Forum. 
Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 409 zł netto przy zgłoszeniu do 11 stycznia. Przy zgłoszeniu po 11 stycznia koszt szkolenia wynosi 459 zł.

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: