PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Sekretarzy: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

Miejsce: Kraków, Hotel Orient

Termin: 2019-06-05

Cena: 1224 zł

Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

Data: 5-7 czerwca 2019 r., 10:00 - 15:00

Prowadzący: Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program :
1. Pojęcie i cechy normatywne pełnomocnictwa i upoważnienia:
a. Znaczenie praktyczne poszczególnych typów pełnomocnictw i upoważnień.
b. Skutki prawne z nich wynikające.
2. Różnice miedzy pełnomocnictwem a upoważnieniem:
a. Różnice o charakterze formalnym.
b. Różnice o charakterze materialno - prawnym.
c. Upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych (na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa).
3. Pełnomocnictwo na gruncie prawa cywilnego:
a. Materialne oraz procesowe:
• Tzw. pełnomocnictwo procesowe w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego (forma, elementy, treść).
• Pełnomocnictwo ogólne (forma, elementy, treść).
• Pełnomocnictwa szczegółowe (do określonej sprawy, do określonej czynności prawnej; forma, elementy, treść).
b. Podstawy prawne:
• Kodeks Cywilny (analiza przepisów).
• Kodeks Postępowania Cywilnego (analiza przepisów).
c. Skutki prawne ( początek obowiązywania pełnomocnictwa, - zasięg obowiązywania.
d. Forma, zakres, treść:
• Forma pisemna, ustna, protokolarna, elektroniczna, inna.
• Pełnomocnictwo rodzajowe.
• Sposoby formułowania treści pełnomocnictwa.
e. Cofnięcie pełnomocnictwa:
• Forma cofnięcia pełnomocnictwa (ustna, pisemna, protokolarna, elektroniczna inna).
• Skutki cofnięcia pełnomocnictwa.
• Sposoby odnotowywania zdarzeń związanych z cofnięciem pełnomocnictwa.
f. Wygaśnięcie pełnomocnictwa:
• Omówienie sytuacji, w których pełnomocnictwo wygasa.
• Skutki wygaśnięcia pełnomocnictwa (powiązanie momentów zaistnienia poszczególnych zdarzeń).
g. Opłata skarbowa a ważność pełnomocnictwa.
4. Upoważnienie administracyjne:
a. Podstawy prawne:
• Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, inne konstrukcje ustawowe.
b. Forma, zakres, skutki:
• Forma pisemna ”indywidualna”, ”regulaminowo – organizacyjna” i inne.
• Określenia podmiotów upełnomocnionych, konstrukcja przedmiotowa upoważnień.
• Moment obowiązywania (początek, koniec).
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi.
a. Rodzaje pełnomocnictw.
b. Podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem.
c. Treść pełnomocnictw.
6. Orzecznictwo sądowe z zakresu pełnomocnictw i upoważnień – analiza.
7. Ćwiczenia praktyczne z konstruowania pełnomocnictw i upoważnień.

Potwierdzenia należy wysłać najpóźniej do dnia 15 marca 2019 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację z wyjazdu prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Koszt udziału: 1224 zł netto. Możliwość sfinansowania części wyjazdu poprzez max. 3 składki forum (3 x 180 zł). Dopłata do pokoju 1 osobowego: 120 zł

Miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Orient

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: