PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019 r. (w kazusach). Karty drogowe kierowców pojazdów służbowych.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-08-29

Cena: 459 zł

Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019 r. (w kazusach). Karty drogowe kierowców pojazdów służbowych.

29 sierpnia  2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy działów kadr i płac szkół, przedszkoli itp. oraz jednostek obsługi oświaty, przedsiębiorcy.

Cele: Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych tytułu podróży służbowych w oparciu m.in. o studium przypadków.

Korzyści:
- Uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne, orzecznictwo + studium przypadków ( rozwiązywanie kazusów).
- Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP).
- Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych i oświatowych.
- Uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zarządzania wydatkami związanymi z podróżami służbowymi w instytucji (przykłady zapisów w wewnętrznych procedurach rozliczania kosztów podróży, w tym kart drogowych).
- Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista systemów zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO serii 9000 i 14000 – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000); Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku).

Program:
1. Podróż służbowa w świetle regulacji prawnych (omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych w 2019 r.
- Definicja podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych, w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy.
- Wewnętrzne procedury lub instrukcje rozliczania podróży służbowych – przykłady.
- Określenie miejsca świadczenia pracy.
- Oddelegowanie a podróż służbowa.
- Ograniczenie dotyczące niektórych pracowników w wysyłaniu w podróż służbową.
2. Czas pracy w delegacji (podróży służbowej).
- Część zaliczana do czasu pracy.
- Część niezaliczana do czasu pracy.
- Nadgodziny.
- Normy związane z odpoczynkiem (dobowym, tygodniowym).
- Dokumentowanie czasu pracy w podróży służbowej.
- Wykonywanie obowiązków pracowniczych podczas przejazdu w ramach podróży służbowej.
3. Polecenie wyjazdu służbowego (wymagania formalne i treść), w tym problematyka rozliczania wyjazdów krótkoterminowych (w ramach dniówki roboczej), podróż rozpoczęta (rozliczenie podróży w przypadku braku realizacji zadania służbowego).
4. Rozliczanie delegacji krajowych.
- Diety - dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom, nocleg ze śniadaniem - problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne, posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej itp.
- Koszty dojazdu – środki komunikacji publicznej, pojazdy niebędące własnością pracodawcy, pozostałe wydatki – zakres uznania przez pracodawcę kosztów np. taxi.
- Ryczałty na jazdy lokalne.
- Dokumentowanie i rozliczanie wydatków - zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy, skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy, potwierdzenie odbycia podróży pracownika, dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji - rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika), skutki przedłużenia przez pracownika pobytu bez związku z realizacją zadania służbowego.
- Skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji ( niezgodnego z prawdą) i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę.
- Noclegi – limity kosztów noclegu, ryczałty za nocleg i przypadki nieuznania przez pracodawcę kosztów noclegu.
- Należności z tytułu delegacji wypłacone ponad limit.
- Przychód pracownika.
- Koszt uzyskania przychodu pracodawcy.
100 minut.
5. Rozliczanie delegacji zagranicznej (UE i poza UE).
- Czas pobytu poza granicami kraju.
- Diety.
- Koszty przejazdów miejscowych i dojazdów.
- Noclegi.
- Inne wydatki.
- Wyjazd pracownika z członkiem rodziny.
- Podróż zagraniczna do kilku państw, moment rozpoczęcia i zakończenia etapu podróży zagranicznej
- Pozostałe koszty podróży służbowych – znaczenie ubezpieczenia pracownika (nnw) przy podróży zagranicznej.
6. Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe. Terminy.
7. Ewidencja księgowa podróży służbowej.
8. Kursy walut stosowane do rozliczania podróży służbowej.
100 minut.
9. Samochód w podróży służbowej.
- Samochód służbowy.
- Samochód prywatny.
- Samochód wypożyczony.
- Zakup paliwa.
10. Podróż służbowa kierowców.
- Podstawy prawne stosowania kart drogowych.
- Procedury wewnętrzne w zakresie kart drogowych.
- Wzory formularzy i zapisy w kartach drogowych.
- Należności z tytułu podróży służbowych kierowców.
11. Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.
12. Wyjazdy służbowe przedsiębiorców oraz osób niebędących pracownikami.
100 minut.

Uwaga! Program obejmuje rozwiązywanie kazusów z zakresu podróży służbowych, w tym w zakresie naliczania należności

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 sierpnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 15 sierpnia. Cena po 15 sierpnia to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: