PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy społecznej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-02-17

Cena: 459 zł

Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy społecznej

Data: 17 lutego 2020, 10:00 - 15:00

Adresaci: Kierownicy oraz pracownicy OPS i DPS.

Cele i korzyści: Omówienie jak można wykorzystać wywiad alimentacyjny w postępowaniu dowodowym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obowiązku alimentacyjnego w skierowaniu do DPS i ustalaniu odpłatności za DPS.

Prowadzący: Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

Program:
1. Obowiązek alimentacyjny, zakres i przedmiot. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (m.in. pojęcie, cechy obowiązku alimentacyjnego, podmioty stosunku alimentacyjnego).
2. Ustalanie osób zobowiązanych do alimentacji.
3. Wywiad alimentacyjny w pomocy społecznej w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu alimentacyjnego w postępowaniach o ustalenie odpłatności w DPS i odpłatności za usługi opiekuńcze.
4. Odmowa wskazania dochodu przez członka rodziny zobowiązanego do ponoszenia odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej.
5. Obowiązek alimentacyjny osób zamieszkujących poza granicami RP a postępowanie administracyjne w przypadku osób zobowiązanych do alimentacji zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów Kpa oraz ustawy o pomocy społecznej.
6. Ustalanie miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do alimentacji w przypadku braku informacji o miejscu zamieszkania.
7. Wykorzystanie wywiadu alimentacyjnego w postępowaniach administracyjnych o przyznanie pomocy społecznej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 lutego 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 3 lutego. Cena po 3 lutego to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: