PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY – SKUTKI PRAWNE ZMIAN I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-12-12

Cena: 409 zł

ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY – SKUTKI PRAWNE ZMIAN I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Data: 12 grudnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prowadzenia spraw kadrowych w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach przepisów prawa. Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Adresaci: Zajęcia kierowane są do pracodawców, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz innych osób zajmujących się problematyką kadrową w urzędach gmin i starostwach powiatowych oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Prowadzący: Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

Program:
1. Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych.
2. Formy zatrudnienia w samorządzie.
3. Status prawny sekretarza gminy.
4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
a. Osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru.
b. Procedura poprzedzająca konkurs.
c. Określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
d. Przeprowadzenie konkursu – metody i techniki naboru.
e. Kryteria wyłaniania kandydata.
f. Protokół pokonkursowy, wyjątki od przeprowadzania konkursu.
5. Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.
6. Akta osobowe:
a. Zakres akt osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem.
b. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
100 minut.
7. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym:
a. Treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”).
b. Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia.
c. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika.
8. Umowy o pracę w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.
9. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych.
a. Uprawnienia płacowe (omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
b. Omówienie zmian w zakresie taryfikatora kwalifikacyjnego stanowisk pracy:
- Zmiana wymogów kwalifikacyjnych określonych stanowisk pracy.
- Konieczność modyfikacji obowiązujących umów o pracę.
- Przepisy przejściowe zmian.
c. Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
d. Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia i przepisów zakładowych.
10. Zasady ustalania podstawowych składników wynagrodzenia miesięcznego.
11. Zasady ustalania prawa do nagród, odpraw i odszkodowań wynikających z przepisów prawa.
12. Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia zaliczanych do stażu pracy.
100 minut.
13. Zmiana warunków pracy i płacy:
a. Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy.
b. Porozumienie zmieniające.
c. Wypowiedzenie warunków pracy.
14. Rozwiązywanie umów o pracę:
a. Formy rozwiązania umowy o pracę.
b. Odprawy pieniężne.
c. pracownicy podlegający szczególnej ochronie.
15. Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy.
a. Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść.
b. Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę.
c. Sprostowanie świadectwa pracy.
16. Zmiany dotyczące zasad korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego.
17. Ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 grudnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 28 listopada. Cena po 28 listopada to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: