PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-03-10

Cena: 459 zł      409 zł

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian

Data: 10 marca 2020, 10:00 - 15:00

Korzyści: 
- Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki dot. zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
- Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.

Adresaci: Na zajęcia zapraszamy pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

Prowadzący: Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Program:
1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy:
- Świadczenia chorobowe a okresy wypłaty.
- Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
- Okres wyczekiwania i wyjątki od reguły.
- Sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
- Aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich.
- Kontrola wykorzystywania zwolnień.
- Wysokość świadczeń chorobowych.
- Świadczenia w wysokości 100%.
- Wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika.
- Przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku.
- Okres zasiłkowy.
- Zasady liczenia okresu zasiłkowego.
2. Świadczenie rehabilitacyjne.
- Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego.
- Okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego.
- Wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji.
- Dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.
3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
- Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.
- Wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku.
- Przypadki, w których świadczenia nie przysługują.
- Dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy.
- Dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
- Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.
- Zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
- Zasiłek za okres "podstawowy", "dodatkowy", za okres urlopu rodzicielskiego.
- Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
- Wymiary urlopów i warunki ich udzielania.
- Przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę.
- Korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego.
- Możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
- Możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka.
- Podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
- Obniżanie wysokości zasiłku.
- Zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego.
- Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
- Wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem.
- Okresu pobierania zasiłku.
- Wyrównanie zasiłku do 100%.
- Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku.
- Przekazywanie wypłaty do ZUS.
- Zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
- Zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka.
- Zasiłek macierzyński dla ojca, gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
- Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.
- Likwidacja urlopów dodatkowych.
- Możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”.
- Wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy.
- Wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
5. Zasiłek opiekuńczy:
- Krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego.
- Wysokość zasiłku i okres wypłaty.
- Limity wypłaty.
- Praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego.
- Opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym.
- Przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
- Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
6. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
- Okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana.
- Uzupełnianie wynagrodzenia.
- Składniki przyjmowane bez uzupełniania.
- Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
- Składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru.
- Składniki miesięczne, kwartalne i roczne.
- Zmiana wymiaru czasu pracy.
- Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
7. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 marca 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 25 lutego. Cena po 25 lutego to 459 zł. Rabat 10 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: