PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zarządzanie małym zespołem

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-02-18

Cena: 459 zł

Zarządzanie małym zespołem

Data: 18 lutego 2020, 11:00 - 16:00

Cele i korzyści: 
- Otrzymanie skutecznych i profesjonalnych narzędzi z zakresu pracy w zespole.
- Otrzymanie skutecznych i profesjonalnych narzędzi z zakresu komunikacji w zespole.
- Otrzymanie skutecznych i profesjonalnych narzędzi z zakresu rozwiązywania konfliktów w zespole.
- Wiedza i umiejętności nt. sposobów zwiększenia motywacji u członków zespołu.
- Znajomość stylów kierowania zespołem.
- Świadomość procesu grupowego i jego wpływu na rozwój zespołu.
- Praca z doświadczonym trenerem – coachem – mentorem z wykorzystaniem metody coachingowej, warsztatów, przewagą części praktycznej.

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczyciel akademicki, trener członków korpusu służby cywilnej (wysocy urzędnicy państwowi, naczelnicy, dyrektorzy generalni urzędów) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej w roku 2012. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pracy z trudnym klientem, stresem i wypaleniem zawodowym.

Adresaci: 
- Osoby zarządzające zespołami pracowników we wszystkich urzędach oraz przedsiębiorstwach.
- Osoby przygotowywane do awansu oraz objęcia stanowiska kierowniczego.
- Pracownicy działów kadr.

Program:
1. Gra szkoleniowa – integracja grupy / zespołu.
2. Wprowadzenie – różnice i podobieństwa pomiędzy grupą a zespołem.
3. Warsztat I – Role w zespole – warsztaty wg koncepcji M. Belbina:
- Koordynator.
- Lokomotywa.
- Myśliciel.
- Krytyk wartościujący.
- Poszukiwacz źródeł.
- Skrupulatny wykonawca.
- Dusza zespołu.
- Realizator.
- Specjalista.
Znaczenie poszczególnych ról w zespole, mocne i słabe strony poszczególnych ról. Odpowiedzialność poszczególnych ról za sukces pracy zespołu.
4. Warsztat II – Komunikacja w zespole:
- Komunikacja – werbalna i niewerbalna, jakość procesu komunikacji i jej wpływ na zarządzanie zespołem.
- Aktywne słuchanie – trzy poziomy słuchania.
- Narzędzia komunikacyjne – parafraza, klaryfikowanie, dowartościowanie.
- Komunikaty otwarte typu „ja”.
- Elementy asertywności mające wpływ na proces komunikacji w zespole.
- Bariery komunikacyjne – co nam przeszkadza w porozumieniu.
- Elementy analizy transakcyjnej Ericha Berne’a.
- Narzędzia coachingowe wspomagające komunikację w zespole.
5. Warsztat III - Motywowanie zespołu, zarządzanie relacjami:
- Znaczenie świadomości celów w motywowaniu członków zespołu.
- Co motywuje członków mojego zespołu – indywidualizacja procesu motywacji.
- Feedback – profesjonalne udzielanie bieżącej informacji zwrotnej przez członków zespołu – technika trójwarstwowej kanapki, model FUO – czyli jak komunikować się bez agresji.
- Cztery poziomy rozwijania umiejętności.
- Sztuka rozwiązywania konfliktów w zespole; elementy procesu mediacji.
6. Warsztat IV – Narzędzia design thinking w pracy zespołu:
- Praktyczne narzędzia metodologii design thinking, które usprawniają pracę zespołu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 lutego 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł nettoprzy zgłoszeniu do 4 lutego. Cena po 4 lutego to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: