PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PROCEDURY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-16

Cena: 409 zł

PROCEDURY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI. PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY/ADMINISTRATORA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Data: 16 października 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Właściciele i zarządcy wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Cele i korzyści: Przekazanie uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:
- Podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowlane.
- Podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli, oraz obowiązkowej konserwacji.
- Omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli.
Omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz zasady im przeciwdziałania.
Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), a w tym:
- Pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości.
- Planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów.
- Dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (min. Książka obiektu budowlanego).
- Wskazane zostanie jak chronić się od odpowiedzialności w przypadku katastrofy budowlanej, awarii czy innej sytuacji, gdy narażone będzie zdrowie i życie ludzkie, mienie i środowisko.

Prowadzący: Licencjonowany zarządca nieruchomości. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów, przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Program:
Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:
1. Obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa.
2. Odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.
60 minut.
Moduł II - Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:
1. Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
a. Elementów budowlanych.
b. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
c. Instalacji gazowych i kominowych.
d. Kotłów i instalacji z kotłami.
e. Klimatyzacji.
f. Wyposażenia p.poż.
g. Innego wyposażenia nieruchomości.
2. Rola służb obsługujących nieruchomość.
3. Dokumentacja.
60 minut.
Moduł III – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
1. Planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji.
2. Planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.
60 minut.
Moduł IV – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:
1. Zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości.
2. Grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości.
3. Dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.
60 minut.
Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:
1. Zagrożenia w okresie zimowym.
2. Powodzie.
3. Bezpieczeństwo pożarowe.
4. Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.
60 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 2 października. Cena po 2 października to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: