PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zasady udzielania pomocy publicznej w oparciu o ustawę z 20 lipca 2018 r

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-11

Cena: 459 zł      409 zł

Zasady udzielania pomocy publicznej w oparciu o ustawę z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Data: 11 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy organów stosujących przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, pracownicy wydziałów nieruchomości, przedsiębiorcy, będący beneficjentami rozwiązań wprowadzonych ww. ustawą.

Cele: Dla sprawnego i prawidłowego stosowania przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, konieczne jest posiadanie wiedzy, w tym znajomość aktualnych interpretacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej. Celem zajęć jest przekazanie i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień związanych z pomocą publiczną, które są niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Uczestnicy zajęć zostaną zaznajomieni z przepisami prawa pomocy publicznej oraz praktyczną wiedzą dotyczącą stosowania tych przepisów, co pozwoli sprawnie realizować obowiązki wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w tym umożliwi poprawne identyfikowanie przypadków, w których należy zastosować przepisy o pomocy publicznej i tych, w których nie ma tego obowiązku.

Prowadzący: Prawnik, ekspert z zakresu pomocy publicznej z doświadczeniem w pracy: w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwie Finansów, firmach doradczych specjalizujących się w obszarze pomocy publicznej oraz podmiotach udzielających pomocy publicznej. Uczestnik wielu postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w sprawach pomocy publicznej (m. in. N510/2005 - zwolnienia podatkowe infrastruktury portowej, N160/2005 - transport intermodalny, N742/2006 i N743/2006 - pomoc dla portu lotniczego w Łodzi, N570/2008 – utworzenie portu lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o., N133/2006 – pomoc na ratowanie i restrukturyzację dla C. Hartwig-Katowice S.A.). Autor kilku monografii i opracowań dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej (m. in. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w praktyce. Podręcznik dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, „Zasady dopuszczalności pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem projektów z zakresu szkół wyższych i jednostek naukowych” oraz publikacji naukowych: „Rozłożenie na raty jako forma pomocy publicznej” i „Pomoc publiczna dla portów morskich”. Wykładowca i trener z zakresu pomocy publicznej z wieloletnim doświadczeniem w zajęciach dla przedstawicieli organów udzielających pomocy i przedsiębiorców.

Program:
1. Podstawowe pojęcia prawa pomocy publicznej:
- Omówienie przesłanek pojęcia pomocy publicznej, w tym pojęcie przedsiębiorstwa w unijnym prawie konkurencji.
- Obowiązki związane z udzielaniem pomocy publicznej.
- Sankcje wynikające z naruszenia przepisów o pomocy publicznej.
2. Zastosowanie przepisów o pomocy publicznej w kontekście stosowania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
- Preferencyjna wysokość opłata za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa),
- Bonifikaty od opłat jednorazowych.
- Ulgi w spłacie (rozkładnie opłat z tytułu przekształcenia na raty).
- Zmiana terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.
- Dopłaty a przekroczenie limitu pomocy de minimis.
3. Udzielanie pomocy de minimis na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – analiza i stosowanie postanowień rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013):
- Charakterystyka pomocy de minimis.
- Wyłączenia sektorowe.
- Limit pomocy de minimis.
- Tzw. jedno przedsiębiorstwo.
- Zasady kumulacji pomocy de minimis.
- Dzień udzielenia pomocy de minimis.
4. Ustalanie wartości pomocy udzielanej na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
- Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto dla preferencyjnej wysokości opłaty za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa).
- Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto dla bonifikaty od opłat jednorazowych.
- Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto dla rozkładania na raty opłat z tytułu przekształcenia.
- Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto dla zmiany terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.
5. Procedura udzielania i sprawozdawczości pomocy de minimis - obowiązki podmiotów ubiegających się o pomoc oraz podmiotów udzielających pomocy:
- Weryfikacja formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
- Wystawianie i korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis.
- Sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 28 marca. Cena po 28 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: