PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Pomoc publiczna w JST z uwzględnieniem pomocy publicznej w nieruchomościach

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-16

Cena: 559 zł      509 zł lub 2 opłaty za forum

Pomoc publiczna w JST z uwzględnieniem pomocy publicznej w nieruchomościach

Data: 16 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Pracownicy wydziałów budżetu, oświaty gospodarki nieruchomościami, nadzoru właścicielskiego, funduszy unijnych itp. oraz wszyscy zainteresowani tematyką pomocy publicznej.

Cele i korzyści: Nabycie wiedzy i umiejętności w stosowaniu prawa pomocy publicznej w realizowaniu zadań własnych gminy. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z dużą ilością autentycznych przykładów. Na szkoleniu omawiane jest też orzecznictwo TSUE oraz decyzje i wytyczne komisji europejskiej oraz sądów administracyjnych.

Prowadzący: Ekspert w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych. Doradca w Ministerstwie Rozwoju i Centrum Projektów Polski Cyfrowej oraz pracownik instytucji wdrażającej projekty unijne. Zajmuje się oceną i kontrolą projektów. Kierownik zespołów kontrolujących wykorzystanie dofinansowania projektów infrastrukturalnych z funduszy UE Autor kilkuset opinii w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach unijnych, z czego ponad 100 w nowej perspektywie 2014-2020. Autor kilkudziesięciu publikacji nt. pomocy publicznej i funduszy unijnych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. Posiada kilkuletnie doświadczenie współpracy z JST w zakresie oceny wniosków o zwolnienie z podatków lokalnych. Autor projektów uchwał, które stały się programami pomocowymi na podstawie których JST dokonują zwolnień z podatków lokalnych. Doświadczony trener i wykładowca, dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych, w tym na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju oraz wielu instytucji zarządzających i wdrażających programy unijne.

Program:
1. Zasady ogólne prawa pomocy publicznej.
- Definicja pomocy publicznej i analiza przesłanek art. 107 ust 1.
- Definicje dotyczące pomocy publicznej (m.in. dzień udzielenia pomocy, małe i średnie przedsiębiorstwo, pomoc indywidualna, program pomocowy, notyfikacja itp.)
- Pomoc bezprawna a pomoc niezgodna z zasadami rynku wewnętrznego.
- Zwrot pomocy publicznej.
2. Pomoc publiczna w projektach unijnych JST w perspektywie 2014-2020.
3. Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami.
4. Udzielanie pomocy publicznej w formie pomocy de minimis - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
- Pomoc de minimis, a pomoc publiczna.
- Sektory wykluczone z udzielania pomocy de minimis.
- Limity pomocy de minimis.
- Zasady kumulacji pomocy de minimis.
5. Przygotowanie programów pomocowych dot. zwolnień z podatków lokalnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.
6. Procedura udzielania pomocy publicznej.
- Obowiązki podmiotów udzielających pomocy - omówienie formularza informacji składanego przez wnioskodawców przy ubieganiu się o udzielenie pomocy de minimis.
- Zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
- Zasady dotyczące sprawozdawczości z udzielenia pomocy publicznej.
7. Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
8. Pytania, dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 2 stycznia. Cena po 2 stycznia to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: