PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Jak stworzyć efektywną procedurę w zakresie oceny okresowej pracowników samorządowych

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-02-24

Cena: 459 zł      409 zł

Jak stworzyć efektywną procedurę w zakresie oceny okresowej pracowników samorządowych

Data: 24 lutego 2020, 10:00 - 15:00

Adresaci: Kadra zarządzająca urzędów i instytucji, pracownicy działów kadrowych, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy działów administracyjnych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie zajęć 

Korzyści: 
- Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu ocen okresowych pracowników
oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie oceny w tym zapoznanie się
z przykładowymi systemami ocen okresowych pracowników.
- Zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy na temat roli rozmowy oceniającej i czynników psychologicznych mających wpływ na uzyskanie efektywności systemu ocen okresowych.
- Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania postępów ich pracy oraz motywowania
do efektywniejszej pracy.
- Omówienie przykładowych arkuszy i regulaminów ocen okresowych.
- Zdobycie umiejętności przygotowania się do rozmowy oceniającej, jej przeprowadzenia oraz wykorzystania rezultatów dokonanej oceny.
- Ponadto na szkoleniu zaprezentowane zostaną przykładowe sposoby projektowania
i wdrażania ocen okresowych oraz konstruowania narzędzi dokonywania ocen okresowych opartych na kompetencjach, połączonych z czynnikiem motywacyjnym.
- Praktyczne tworzenie opisów poszczególnych kompetencji podlegających ocenie.
- Zapoznanie uczestników z przykładowymi dokumentami wykorzystywanymi w procesie ocen okresowych pracowników.

Prowadzący: Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler wewnętrzny. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego. Praktyk w zakresie tworzenia regulaminów oceny pracowników.

Program:
1) Podstawy prawne dokonywania ocen pracowników samorządowych.
a) Podstawowe informacje z ustawy dotyczące oceny pracowników.
b) Terminy dokonywania oceny.
c) Kryteria oceniania pracowników samorządowych – jak wybrać kryteria do oceny
na danym stanowisku pracy, aby zagwarantować obiektywność podczas procesu oceniania.
d) Obowiązki bezpośredniego przełożonego w procesie oceny pracownika.
e) Etapy dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
2) Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej organizacji.
3) Uwarunkowania systemu ocen.
4) Działania poprzedzające wprowadzenie systemu ocen okresowych w organizacji.
5) Metody oceny pracowników.
6) Dokumentacja związana z procesem oceny pracownika.
7) Wybór i ustalenie kryteriów oceny.
a) Ustalanie kryteriów podlegających ocenie.
b) Wagi kryteriów.
c) Jak wybrać kryteria adekwatne do oceny na danym stanowisku pracy.
8) Ocenianie pracowników przez kompetencje.
a) Definicja kompetencji zawodowych i ich wykorzystanie w procesie ocen pracowników.
b) Ustalenie i wybór kompetencji do oceny.
c) Opis kompetencji podlegających ocenie i ich wagi.
d) Ocena pracy w oparciu o kompetencje - dlaczego warto wdrażać ten typ oceny?
9) Rozmowa oceniająca.
10) Analiza przykładowych arkuszy okresowej oceny pracownika.
11) Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.
12) Tryb odwoławczy od dokonanej oceny.
13) Najczęstsze błędy w procesie oceniania.
14) Ocenianie przełożonych przez podwładnych.
15) System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej organizacji
w szczególności polityka płacowa, polityka szkoleniowa, kształtowanie ścieżek kariery, awanse, przeniesienia lub zwolnienia pracowników.
16) Podsumowanie zajęć.
a) Panel dyskusyjny.
b) Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne.
c) Ankieta ewaluacyjna.

Metody szkoleniowe: Wykład zawierający niezbędny pakiet wiedzy; analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, omówienie wzorów dokumentów, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć, odpowiedzi na pytania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 lutego 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 10 lutego. Cena po 10 lutego to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: