PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

GRUPOWANIE PARAGRAFÓW W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH JST I INNE NAJCZĘSTSZE PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, PO ZMIANACH PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-12-11

Cena: 409 zł

GRUPOWANIE PARAGRAFÓW W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH JST I INNE NAJCZĘSTSZE PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, PO ZMIANACH PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE

Data: 11 grudnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów (grupowanie paragrafów wydatków w jednostkach podległych JST) – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Adresaci: Pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący: Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Program:
1. Wprowadzenie grup paragrafów na potrzeby planowania w JST – istota, zasady.
2. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów – szczególnie w działach 801, 851, 852, 855, 900.
3. Nowe paragrafy dochodów: 024 Wpływy z opłaty recyklingowej oraz 101 Dochody po zlikwidowanych państwowych funduszach celowych.
4. Ostatnio dokonana zmiana paragrafu dochodów 269.
100 minut.
5. Zmiany paragrafów dochodów dokonane w ciągu ostatniego roku: 069, 097, 290, 291, 297,666, również wprowadzone paragrafy dochodów i problemy związane z ich funkcjonowaniem: 061, 062, 063, 064, 079, 093, 094, 095, 278, 295, 669.
6. Nowy paragraf wydatków 603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.
7. Ostatnio dokonane zmiany objaśnień paragrafów wydatków: 269, 400, 425, 444, 601.
8. Uchylenie paragrafu 473.
100 minut.
9. Zmiany w załącznikach 7 i 8 do rozporządzenia.
10. Zmiany paragrafów wydatków dokonane w ciągu ostatniego roku: 290, 291, 297, 477, 666, również wprowadzone paragrafy wydatków i ich zastosowanie w przykładach: 266, 473, 278, 295, 659, 669.
11. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.
- Odsetki 091, 092.
- Wpływy z różnych opłat 069, a 097.
- Kary 057 i 058.
12. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in
- Materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606.
- Oprogramowania 430 a 421, 443, 424.
- Umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409.
- Nagród konkursowych 419 a 304.
- Opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443.
- Świadczeń 311 a 302.
- Delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442.
- Ekspertyz 439.
- Tłumaczeń 438.
- Usług między JST 433.
- Energii 426.
- Usług zdrowotnych 428 a 430.
- Szkoleń 455, 470 i 430.
- Opłat komorniczych 461.
- Remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
13. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 grudnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 27 listopada. Cena po 27 listopada to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: