PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych - czy jesteśmy gotowi na kontrolę?

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-24

Cena: 559 zł lub 2 opłaty za forum

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych - czy jesteśmy gotowi na kontrolę?

Data: 24 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Wskazanie praktycznych rozwiązań oraz obalenie mitów które pojawiły się poprzez nieprawidłowo wdrożone RODO. Ponadto, na szkoleniu uczestnik dowie się jak UODO rozpatruje skargi oraz na co zwraca uwagę przy kontrolach - casy oparte na aktualnych sprawach. Omówione zostaną najczęstsze błędy występujące w wewnętrznych politykach ochrony danych osobowych, pozycja IOD w organizacji, naruszenia, zabezpieczenia oraz zasada rozliczalności. Kompendium praktycznej wiedzy, tak o tym szkoleniu mówią uczestnicy.

Adresaci: Zajęcia przeznaczone są dla Administratorów Danych Osobowych, Inspektorów Ochrony Danych oraz kandydatów na IOD, audytorów wewnętrznych, audytorów, specjalistów ochrony danych, pracowników zajmujących się ochroną danych, właścicieli podmiotów medycznych, lekarzy, pielęgniarek, managerów, działów PR, HR, prawnych.

Prowadzący: Prawniczka, nauczyciel akademicki, Personal Data Protection (PDP) – sektor prywatny i publiczny. Wykładowca ochrony danych osobowych w prawie karnym i ochronie zdrowia na UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej podmiotom gospodarczym ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia oraz prawem ochrony danych osobowych i prawem konstytucyjnym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University. Autorka rozprawy doktorskiej pt. Przeszczepianie narządów ludzkich a konstytucyjne zasady prawo do życia i ochrony zdrowia, WPiA UG. Autorka blisko 40 publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia oraz prawa konstytucyjnego. Autorka licznych programów szkoleniowych z zakresu RODO, prawa gospodarczego, administracyjnego, konstytucyjnego, medycznego dla administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek naukowych i podmiotów komercyjnych.

Program:
1. Bezpieczeństwo przetwarzania w aspekcie technicznym i organizacyjnym- infrastruktura, procesy i ludzie
2. Klauzula informacyjna- jak realizować obowiązek w praktyce?
3. Prawa pacjenta na gruncie RODO
4. Udostępnianie dokumentacji medycznej i udzielanie informacji o stanie zdrowia w nowej rzeczywistości prawnej.
5. Wewnętrzne polityki - case study. Jakie błędy najczęściej popełniamy?
6. Zgłaszanie naruszeń w praktyce
7. Inspektor Ochrony Danych- rola w organizacji, a rola audytora wewnętrznego. Współpraca czy konflikt kompetencji?
8. Świadomość personelu, a odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie RODO
9. Przetwarzanie danych pracowników – wykaz obszarów gdzie nie wymagana jest zgoda.
10. Zasada rozliczalności w placówce medycznej, a kontrole i skargi.
11. Jak ją wykazać RODO jako inwestycja w bezpieczeństwo placówki medycznej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 10 czerwca. Cena po 10 czerwca to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 08

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: