PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – NOWE REGULACJE 2018/19 R.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-30

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – NOWE REGULACJE 2018/19 R.

Data: 30 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Na szkoleniu zostanie przedstawiony projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z podziałem na rodzaje użytkowników wieczystych, wysokość opłat, formę przekształcenia, terminy przekształcenia, wysokość planowanych bonifikat i terminy płatności opłat, katalog podmiotów objętych przekształceniem.

Adresaci: Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarowanie nieruchomościami, wysokość opłat i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prowadzący: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik ze specjalizacją w zakresie prawa obrotu nieruchomościami z 20-letnim stażem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości z uwzględnieniem zagadnień służebności gruntowych oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Program:
1. Zagadnienia ogólne związane z pojęciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – tryb i forma jego ustanawiania przez podmioty publicznoprawne, regulacje zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny i ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowaniu wieczystym gruntów we własności gruntów a przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
3. Przekształcenie z mocy prawa – zmiana katalogu podmiotów prawa z pierwotnego projektu ustawy objętych przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności – przesłanki ustawowe do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, problemy prawne związane ze współużytkowaniem wieczystym nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
4. Forma prawna przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - katalog opłat i ich wysokość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zasady ustalenia wysokości opłaty zgodnie z przepisami nowej ustawy projekt 2018 r.
5. Skutki prawne i faktyczne nowej ustawy dla podmiotów publicznoprawnych – JST i SP - o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności a prawa osób trzecich związane z nieruchomością.
6. Dopuszczalna aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości-proponowane zmiany w przepisach, a wycena prawa dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami prawa, jako podstawy do ustalenia wartości prawa użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu - zagadnienia prawne i praktyczne, orzecznictwo sądowe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lipca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 16 lipca. Cena po 16 lipca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26 W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: