PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO W PRZYGOTOWANIU I PROWADZENIU INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-23

Cena: 409 zł      359 zł

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO W PRZYGOTOWANIU I PROWADZENIU INWESTYCJI BUDOWLANEJ. PRAKTYCZNE I FORMALNE ASPEKTY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA.

Data: 23 października 2018, 10:00 - 15:00

Cele - Czy:
- Wiesz co wpływa na wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego?
- W świetle obecnie obowiązujących przepisów działka nieuzbrojona jest działka budowlaną?
- Kiedy budynek zwrócony ścianą z oknami można sytuować w odległości 3 od granicy działki?
- Wiesz jakie są wymagania dla parkingów?
- Wiesz, że przepisy „łagodzące” istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego są niewykonalne?
- Jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie doprowadzić do samowoli budowlanej ze wszystkimi jej konsekwencjami?
- W jakim zakresie wyniki kontroli straży pożarnej obiektu przed oddaniem do użytkowania wiążą nadzór budowlany?
- Co należy do ustawowych kompetencji nadzoru budowlanego?
Główną przyczyną przeciągając się w czasie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę są braki i błędy w dokumentacji projektowej. Błędy popełniane przez inwestorów i projektantów wynikają w dużej mierze z częstych zmiany przepisów prawa budowlanego, a także z niejednoznacznych, czy często wręcz niefortunnych sformułowań przepisów prawa. Również łatwo, poprzez proste niedopatrzenia w trakcie realizacji robót, przekroczyć granice samowoli budowlanej. Warto tez wiedzieć, ze nie wszystkie uwagi strażaka kontrolującego obiekt przed oddaniem go do użytkowania wiążą później nadzór budowlany. W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe przepisy w realizacji inwestycji wraz ich praktyczną interpretacją oraz orzecznictwem. Wskazane zostanie między innymi:
- Na co zwrócić uwagę przy kompletowaniu dokumentów do pozwolenia na budowę,
- Jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie przekroczyć granicy samowoli budowlanej?
- Co jest istotne w protokole z kontroli straży pożarnej?
- Czego nie kontroluje nadzór budowlany przy odbiorze do zużytkowania?

Korzyści:
- Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją.
- Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych.
- Omówione zostaną znowelizowane warunki techniczne, ich interpretacja, oraz praktyczne skutki.
- Omówione zostaną wady i zalety zgłoszenia robót budowlanych i pozwolenia na budowę.
- Omówiona będzie realizacja inwestycji i wprowadzanie zmian w trackie jej realizacji.
- Przedstawione będą kwestie związane z odbiorem do użytkowania, a w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, opinii straży pożarnej oraz sanepidu.

Adresaci: Zajęcia skierowane są w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Prowadzący: Licencjonowany zarządca nieruchomości. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów, przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Program:
 I. Moduł I – Proces inwestycyjny w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane.
1. Procedury budowlane.
a. Zgłoszenie:
- Terminy.
- Ważność.
- Warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
b. Pozwolenie na budowę.
- Terminy.
- Ważność.
- Wymagania w zakresie dokumentacji.
2. Katalog inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę.
3. Dokumentacja:
a. Do pozwolenia na budowę.
b. Do zgłoszenia.
c. Rozbiórki.
4. Odstępstwa od warunków technicznych.
5. Ochrona środowiska.
6. Obiekty zabytkowe.
7. Samowola budowlana.
100 minut.
II. Moduł II - Zmiany w Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.
1. Zabudowa i zagospodarowanie działki.
2. Odległości budynku od granicy działki.
3. Zabudowa i zagospodarowanie działki.
4. Parkingi.
a. Wymagania dla samochodów innych niż osobowe.
b. Stanowiska postojowe w garażu.
c. Parkingi przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
5. Wymagania dotyczące mieszkań.
6. Wymagania dla niepełnosprawnych.
7. Wymagania dotyczące ochrony p.poż.
100 minut.
III. Moduł III - Granice kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:
1. Przy pozwoleniu na budowę.
2. Przesłanki do wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.
3. Przy zmianach w zatwierdzonym projekcie budowlanym:
a. Zmiany istotne.
b. Zmiany nieistotne.
4. Przy odbiorze do użytkowania.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 9 października. Cena po 9 października to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26 W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: