PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-01-22

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Data: 22 stycznia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Przedstawienie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Szkolenie obejmuje przedstawienie informacji o zasadach inwentaryzacji mienia komunalnego i przeprowadzania kontroli okresowych budynków, niezbędnych do bieżącego zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z obowiązkami gminy wynikającymi z przepisów prawa w szczególności z prawa budowlanego. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:
- W jaki sposób ustrój gminy wpływa na gospodarowanie zasobem mieszkaniowymi?
- Czy inwentaryzacja mienia komunalnego ma wpływ na przygotowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy?
- Jakie uchwały, zarządzenia i regulaminy niezbędne są bieżącego zarządzania mieniem komunalnym?
- Kiedy należy legalizować urządzenia pomiarowe będące podstawą rozliczeń opłat niezależnych od wynajmującego?
- Jakie obowiązki wynikające z Ustawy – Prawo Budowlane, muszą wykonywać zarządzający komunalnymi mieszkalnymi?

Adresaci: Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy oraz pracowników urzędów gmin zajmujących się gospodarowanie komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Prowadzący: Od 1991 roku będąc zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiadał między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym. W okresie tym zarządzał placówkami oświatowymi oraz zarządzał komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Do obowiązków należało między innymi gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalanie opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywanie różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów. W okresie od 1994 do 1997 roku był Wiceprezesem Akademickiego Stowarzyszenia Edukacji Samorządowej przy Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 2008 – 2010 był Członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzi wykłady dotyczące między innymi ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej, gminnej gospodarki mieszkaniowej i spółdzielczości mieszkaniowej. Ukończył studia magisterskie w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Program szkolenia:
1. Uwarunkowania prawne.
- Definicja mieszkaniowego zasobu gminy.
- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
- Gminny program rewitalizacji.
2. Podstawy prawne gospodarki lokalami mieszkalnymi.
- Art. 23 i 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Uprawnienia organów gminy oraz jednostek zarządzających mieszkaniowym zasobem gminy.
- Wymogi inwentaryzacji z ustawy o rachunkowości.
3. Inwentaryzacja podstawą zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
- Ewidencja nieruchomości, budynków i lokali (mieszkalnych, użytkowych, pracowni twórczych i pozostałych pomieszczeń) oraz ich użytkowników.
- Podstawy prawne ustalania powierzchni użytkowej dla potrzeb ustalenia opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz ustalenia podatku od nieruchomości.
- Inwentaryzacja urządzeń technicznych i legalizacja urządzeń pomiarowych.
4. Postawy użytkowania budynków mieszkalnych.
- Obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych.
- Obowiązki właściciela lub zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy.
- Dokumentacja użytkowania budynków.
- Kontrole stanu technicznego budynków.
- Ustalanie planów remontów.
- Regulamin Porządku Domowego wspomagającym zarządzanie budynkami mieszkalnymi.
5. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 8 stycznia. Cena po 8 stycznia to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: