PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NADAWANIE, ZNOSZENIE, ZMIANA NAZW MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW ORAZ ICH EWIDENCJONOWANIE

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2017-10-13

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

NADAWANIE, ZNOSZENIE, ZMIANA NAZW MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW ORAZ ICH EWIDENCJONOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW USTAWY O ZAKAZIE PROPAGOWANIA KOMUNIZMU LUB INNEGO USTROJU TOTALITARNEGO PRZEZ NAZWY BUDOWLI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ ZE ZMIANAMI OD 21 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Data: 13 października 2017, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z procedurami dot. nadawania, likwidacji lub zmiany nazwy miejscowości, ulic, placów i innych obiektów użyteczności publicznej oraz zasadami nadawania numeracji porządkowej miejscowościom, ulicom i adresom. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z procesem ewidencjonowania danych z omawianego zakresu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjnego i kartograficznego.

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy szkolenia w przedstawionym zakresie zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach poprzez szczegółowe omówienie przepisów regulujących omawiane kwestie tj. w szczególności: ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Ponadto zostaną omówione nowe obowiązki, które nałożyła na gminy ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wraz z omówieniem zmian do wskazanej ustawy, które wejdą w życie 22 października 2017 r.

Adresaci: Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się nadawaniem numeracji i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

Prowadzący: Absolwentka Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmująca kierownicze stanowiska w wydziałach geodezji oraz gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowania administracyjnego. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

Program:
1. Omówienie procedury nadawania, znoszenia lub zmiany nazwy miejscowości.
2. Omówienie procedury nadawania lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
3. Omówienie nowych obowiązków nałożonych na gminy w zakresie zmian nazw budowli, obiektów, dróg, ulic, mostów i placów wynikających z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a w szczególności:
- Obowiązek zmiany obecnych nazw, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm.
- Obowiązek wojewody w zakresie wydawania zarządzeń zastępczych, w razie nie niewykonania obowiązku przez gminy.
4. Omówienie zmian przepisów zawartych w ustawie o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która wejdzie w życie 22 października 2017r. m.in.:
- Rozszerzenie przepisów ustawy na jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze.
- Zakaz wznoszenia pomników propagujących ustrój totalitarny.
- Inne zmiany wynikające z projektu.
5. Kompetencje gminy w zakresie ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
6. Zasady nadawania numerów porządkowych.
7. Lokalizacja przestrzenna adresu.
8. Udostępnianie danych EMUiA.
9. Omówienie szczegółowe zakresu informacji gromadzonych w EMUiA.
10. Omówienie organizacji, trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych z EMUiA.
11. Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego.
12. Omówienie przykładów uchwał rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom.
13. Pytania, dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2017 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 29 września. Cena po 29 września to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: