PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-28

Cena: 459 zł      409 zł

Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE

Data: 28 stycznia 2019, 10:30 - 15:30

Adresaci:
- Osoby odpowiedzialne za projekty UE lub bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych.
- Inspektorzy Ochrony Danych (IOD).
- Administratorzy, Danych Osobowych (ADO).
- Specjaliści ds. ochrony danych osobowych.
- Specjaliści ds. funduszy UE.- Osoby odpowiedzialne za projekty UE lub bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych.
- Inspektorzy Ochrony Danych (IOD).
- Administratorzy, Danych Osobowych (ADO).
- Specjaliści ds. ochrony danych osobowych.
- Specjaliści ds. funduszy UE.

Cele i korzyści: 
- Zapoznanie ze zmianami dot. prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy UE w kontekście RODO.
- Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach.

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2 860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2 533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych.

Program:
1. Uregulowania prawne polskie i unijne w kontekście RODO:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych a przepisy regulujące prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektów dofinansowanych przez UE w perspektywie finansowej 2014-2020.
- Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO).
- Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne).
- Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe.
- Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy?
2. Administrator Danych w kontekście projektów UE:
- Kto jest Administratorem Danych w ramach programów operacyjnych?
- Konsekwencje przypisania do roli Administratora.
- Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności Administratora.
- Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania w ramach projektów UE.
- Zasada adekwatności w kontekście projektów UE.
- Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
- Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
- Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
- Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
- W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
- Odpowiedzialność na gruncie RODO.
- Prawa osób, których dane dotyczą:
a. Prawo do uzyskania kopii danych.
b. Prawo do bycia zapomnianym.
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
d. Prawo do przenoszenia danych.
e. Prawo do sprostowania danych.
3. Projekty UE a RODO.
- Operacje przetwarzania danych w projektach.
- Statut podmiotowy uczestników programów operacyjnych.
- Obowiązki informacyjne, regulaminy, wnioski o dofinansowanie i umowy w projektach a RODO - nowe obowiązki.
4. Szacowanie ryzyka dla danych osobowych w projektach UE.
- Zasady wynikające z przepisów.
- Metody szacowania ryzyka.
- Ocena skutków.
- Plany postępowania z ryzykiem dla danych osobowych.
- Przykłady szacowania ryzyka.
5. Panel dyskusyjny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 14 stycznia. Cena po 14 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: