PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych, z uwzględnieniem szkół reorganizowanych i likwidacji (np. gimnazja)

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-06

Cena: 459 zł      409 zł

Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych, z uwzględnieniem szkół reorganizowanych i likwidacji (np. gimnazja)

Data: 6 maja 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy sekretariatów i dyrektorzy szkół wszystkich typów, przedszkoli, żłobków, referatów oświaty, centrów usług wspólnych, zespołów obsługi szkół. sekretarzy lub osób prowadzących akta szkolne.

Cele: W trakcie zajęć przeanalizowany zostanie kompleksowo proces prowadzenia dokumentacji i jej archiwizacji w placówce oświatowej. Szczególnej uwadze podlegać będzie omówienie zasad rozliczenia się szkoły z aktami przy likwidacji placówki. Zajęcia przygotowują do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją.

Korzyści: Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem funkcjonowania centrów usług wspólnych, a także zmian w systemie oświaty, w tym tegorocznej likwidacji gimnazjów. Zdobycie pełnej wiedzy – popartej przykładami - nt. przygotowania dokumentacji likwidowanych gimnazjów do przekazania następcom prawnym, jednostkom nadrzędnym i nadzorującym oraz wybrakowania akt nieprzydatnych.

Prowadzący: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, wykładowca akademicki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program:
1. Z czego wynika obowiązek dbałości o akta firmy? Regulacje prawodawstwa krajowego i unijnego, w tym Ustawa archiwalna i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
2. Kto odpowiada, przechowuje i archiwizuje dokumentację placówek oświatowych prowadzoną przez centra usług wspólnych?
3. Likwidacja jednostki i obowiązki jednostki w odniesieniu do dokumentacji (problem reformy oświatowej i likwidacji gimnazjów).
4. Czy każda placówka oświatowa musi posiadać archiwum zakładowe?
5. Jak zorganizować archiwum szkolne i kto ma je prowadzić? Pojęcie: „outsourcing archiwalny”.
6. Dualizm w prowadzeniu: akt nauczania i wychowania, a dokumentacji organizacyjnej, administracyjnej i finansowej w placówce oświatowej.
7. Zmiana zasad postępowania z dokumentacją pracowniczą (nowelizacja okresów przechowywania i archiwizacja teczek osobowych).
8. Jak przygotować dokumentację szkolną do kontroli? Nadzór nad dokumentacją i prawo do jej kontroli jednostek nadrzędnych i nadzorujących oraz archiwów państwowych.
9. Nie tylko w sekretariacie powstaje dokumentacja! Obieg akt w szkole. Identyfikacja zagrożeń i punktów kluczowych w trakcie prowadzenia spraw.
10. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie czasookresów przechowywania segregatorów z aktami (praktyczne i formalne kryteria oceny).
11. Na czym polega odpowiedzialność stanowisk pracy za tworzoną dokumentację? Przechowywanie i udostępnianie akt przez komórki i stanowiska pracy.
12. Kiedy zamknąć sprawę i segregator, czyli przygotowanie dokumentacji do archiwum? Weryfikacja kategorii archiwalnej w oparciu o wykazy akt.
13. Na czym polega porządkowanie akt? Etapy i charakterystyka prac archiwizacyjnych. Standardy ewidencjonowania, porządkowania i technicznego zabezpieczania akt.
14. Jak przeprowadzić niszczenie akt? Realizacja złożonej procedury brakowania.
15. Jak przygotować dokumentację szkoły do ekspertyzy archiwum państwowego? Co to jest ekspertyza archiwalna i kogo dotyczy?
16. Procedura przygotowania akt kategorii A do archiwum państwowego, zgodnie ze Standardami porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.
17. Udostępnianie akt szkolnych zgodnie z RODO.
18. Formularze niezbędne przy prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji szkolnej.
19. Podsumowanie (pytania, dyskusja).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 22 kwietnia. Cena po 22 kwietnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: