PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-09-03

Cena: 321,30 zł

Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych

3 września 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę o aktualnym stanie prawnym niezbędnym w pracy na stanowisku głównego księgowego jednostki. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące pracy głównego księgowego w kontekście bieżącej działalności, takiej jak księgowania, kontrola zarządcza, odpowiedzialność finansowa itd.

Adresaci: Księgowi jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący: Praktyk, wieloletni zastępca naczelnika Wydziału Kontroli RIO, specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, mający duże doświadczenie w zakresie proponowanego tematu – od kilkunastu lat prowadzący szkolenia w tym temacie, doradca ośrodków pomocy społecznej w dziedzinie finansów.

Program:
1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego; zasady i dokumentowania tego zakresu wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych; możliwość przeniesienia obowiązków na innych pracowników jednostki – przesłanki i tryb.
2. Główny księgowy jednostki a gospodarka finansowa tej jednostki.
3. Plan finansowy jednostki jako podstawa gospodarki finansowej; tryb opracowania, zatwierdzania oraz wprowadzania zmian - zasady dokumentowania; udział głównego księgowego w planowaniu finansowym.
4. Obowiązki głównego księgowego w zakresie wstępnej kontroli operacji dokonywanych w jednostce; kryteria kontroli, dokumentowanie jej przeprowadzenia; niezbędne regulacje wewnętrzne w tym zakresie; możliwość odstąpienia od obowiązku kontroli wstępnej – przesłanki.
100 minut.
5. Główny księgowy jednostki a kontrola zarządcza w jednostce; udział głównego księgowego w zarządzaniu ryzykiem; dokumentacja kontroli zarządczej -zakres obowiązków głównego księgowego w tym zakresie; zasady współpracy kadry kierowniczej ze służbami merytorycznymi i finansowo-księgowymi – kontrola zarządcza a kontrola wstępna. Rola Głównego Księgowego we wstępnej kontroli.
6. Obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie sprawozdawczości finansowej i budżetowej według ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy; rodzaje sprawozdań; zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej; zapewnienie wiarygodności sprawozdań jako cel kontroli zarządczej; Zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w roku 2019 - analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „Rb” a ewidencją księgową.
7. Klasyfikacja budżetowa – zakres zmian; klasyfikowanie dochodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów a szczególne zasady obowiązujące w klasyfikacji budżetowej – zakres zastosowania klasyfikacji
8. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
100 minut.
9. Zasady udzielania i rozliczania dotacji; ewidencja księgowa operacji związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.
10. Odpowiedzialność głównego księgowego za rachunkowość jednostki.
11. Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2019 – wyjaśnienie przyczyn zmian zasad rachunkowości budżetowej w latach 2010/2011/2012-2018 oraz nadchodzące kolejne zmiany
12. Ewidencja licencji.
13. Główny księgowy jednostki a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 sierpnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 459 zł 321,30 zł* netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

*z okazji 30-lecia FRDL oferujemy 30% rabatu na szkolenia otwarte i zamknięte

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: