PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Likwidacja zaległości po I racie 2019 płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-26

Cena: 459 zł

Likwidacja zaległości po I racie 2019 płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych

26 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Poprawa ściągalności zaległości tytułu podatków lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego. Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

Adresaci: Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się poborem i dochodzeniem zaległości z tytułu podatków lokalnych.

Prowadzący: Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od wielu lat.

Program:
1. Zapłata zaległości podatkowej. Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości i kosztów upomnienia. Proporcjonalne rozliczenie wpłaty. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty.
2. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Okres naliczania odsetek za zwłokę. Zaokrąglanie odsetek za zwłokę. Ustalenie proporcji należności głównej i odsetek za zwłokę. Odsetki za zwłokę od częściowej wpłaty podatku. Wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę.
3. Czynności podejmowane przez wierzyciela w stosunku do podatników zalegających z płatnością podatków. Pojęcie zobowiązanego. Odpowiedzialność małżonka podatnika.
100 minut.
4. Upomnienie wzywające do uregulowania zaległości. Obowiązkowe elementy upomnienia. Termin przesłania upomnienia.
5. Koszty upomnienia obciążające zobowiązanego. Koszty upomnienia a współwłasność. Umorzenie kosztów upomnienia.
6. Tytuł wykonawczy do egzekucji należności pieniężnych. TW wystawiony na małżonków solidarnie odpowiedzialnych oraz zobowiązanego i małżonka zobowiązanego. Zasady sporządzania dalszego i zmienionego tytułu wykonawczego. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej. Opłata komornicza.
100 minut.
7. Zabezpieczenie zaległości podatkowej – hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy. Objaśnienie formularza KW-WPIS. Ustalenie sumy zabezpieczenia. Zasady sporządzania wniosku o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych.
8. Zaległości podatkowe przejęte przez spadkobiercę. Gmina jako wnioskodawca stwierdzenia nabycia spadku. Solidarna i według udziałów odpowiedzialność za długi. Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców.
9. Umorzenie z urzędu zaległości podatkowej. Decyzja pozostająca w aktach sprawy.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 12 kwietnia. Cena po 12 kwietnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: