PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa i obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych w toku egzekucji.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-08-19

Cena: 459 zł

Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa i obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych w toku egzekucji.

Data: 19 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Omówienie zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Adresaci: Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach i ich jednostkach, zajmujący się egzekucją administracyjną.

Prowadzący: Prawnik, główny specjalista ds. prawno-podatkowych w biurze skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych JST, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

Program:
1. Rola organu rekwizycyjnego w toku egzekucji.
2. Obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego:
a. Egzekucja należności drobnych kwot.
b. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużnika trwale lub przejściowo niewypłacalnego.
c. Oświadczenia majątkowe dłużnika.
3. Obowiązek współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym.
4. Obowiązek skierowania do dłużnika upomnienia.
a. Termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych.
b. Obowiązki informacyjne wierzyciela dotyczące upomnienia.
5. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji.
a. Data wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
b. Skutki wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
c. Ponowne wszczęcie postękiwania egzekucyjnego poprzez wystawienie przez wierzyciela dalszego tytułu wykonawczego.
d. Zakres informacji w dalszym tytule wykonawczym w przypadku ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
e. Wszczęcie egzekucji.
f. Skutki wszczęcia egzekucji.
6. Brak obowiązku zaokrąglania kwot należności w tytułach wykonawczych wystawianych przez wierzycieli.
7. Przesłanka brak majątku i źródeł dochodów dłużnika.
a. Nieprzystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji.
b. Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny.
c. Kontynuowanie postępowania egzekucyjnego po przedawnieniu się należności głównej i odsetek należnych wierzycielowi.
d. Umorzenie postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji.
8. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
a. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji.
b. Zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego.
c. Dotychczasowy lub dalszy tytuł wykonawczy jako podstawa wszczęcia ponownego postępowania egzekucyjnego.
d. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
9. Nowe zasady i wysokość naliczanej przez organ egzekucyjny opłaty manipulacyjnej.
a. Nowa wysokość opłaty manipulacyjnej.
b. Moment powstania opłaty manipulacyjnej.
c. Przypadki kiedy opłata manipulacyjna nie powstaje.
10. Koszty egzekucyjne.
a. Opłata egzekucyjna.
b. Obniżona opłata manipulacyjna.
c. Opłata za czynności egzekucyjne.
d. Wydatki egzekucyjne.
11. Wygaśnięcie obowiązku a obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych.
12. Obciążenie wierzyciela kosztami egzekucyjnymi.
a. Okoliczności skutkujące obciążenie wierzyciela kosztami egzekucyjnymi.
b. Dochodzenie od dłużnika kosztów egzekucyjnych uiszczonych przez wierzyciela.
c. Zawiadomienie lub postanowienie o kosztach egzekucyjnych.
d. Termin zapłaty kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela.
e. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a koszty egzekucyjne zapłacone przez wierzyciela.
f. Zwrot wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych.
g. Przedawnienie kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela.
13. Umorzenie kosztów egzekucyjnych.
14. Termin zapłaty zaległości w toku postępowania egzekucyjnego.
15. Rozliczenie nadwyżki lub niedoboru powstałych w toku postępowania egzekucyjnego.
16. Likwidacja opłaty komorniczej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 sierpnia2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 5 sierpnia. Cena po 5 sierpnia to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: