PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zmiany w VAT w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-01-30

Cena: 479 zł      429 zł

Zmiany w VAT w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych - Klauzula nadużycia prawa. Ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT, „Split payment”. Informacje o schematach podatkowych (MDR). Faktury elektroniczne - faktura ustrukturyzowana - w 2020 r

Data: 30 stycznia 2020, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności. Wszyscy uczestnicy otrzymają pendrive z nagranymi materiałami szkoleniowymi.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Prowadzący: Wykładowca wyższych uczelni - Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek. Autorka pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami, stale współpracuje z FRDL

Program:
1. VAT JST - Gminy - klauzula nadużycia prawa.
2. Inwestycje własne oraz w obcym środku trwałym - korekta VAT od inwestycji.
3. Wybrane zagadnienia z zakresu VAT - jakie zasady- problemy podatkowe:
a) Najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste.
b) Media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków).
c) Sprzedaż towarów.
d) Wyżywienie dla uczniów, nauczycieli, personelu i innych osób.
e) Zakwaterowanie w internatach.
f) Pomoc społeczna.
g) Usługi budowlane i budowlano-montażowe.
h) Odwrotne obciążenie.
i) Inne.
4. Odliczenia podatku - odliczenia częściowe (proporcja i pre-proporcja) - niebezpieczeństwo - czy będziemy korygować prewspółczynnik - wstecznie?
5. Korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
6. Przykładowe ewidencje rozlicze¬nia VAT zaprezentowane na schema¬tach - po centralizacji - w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej.
a) Ewidencja księgowa podatku VAT w urzędzie JST wynikająca z czynności wykonywanych przez urząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) gminy – jako podatnika VAT (po centralizacji).
b) Ewidencja księgowa podatku VAT w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z czynności wykonywanych przez inne niż urząd jednostki budżetowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) - gminy jako podatnika VAT.
c) Ewidencja księgowa podatku VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w związku z uchwałą NSA z 2013 roku i wyrokiem TS UE (centralizacja).
d) Cząstkowa deklaracja VAT/ Informacja jednostki budżetowej/zakładu budżetowego przedkładanej do jednostki samorządu terytorialnego z realizacji w jej imieniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
7. „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (zarządzenia i ewidencja):
a) Organizacja kont na potrzeby rozliczenia VAT.
b) Podatek VAT w klasyfikacji budżetowej.
c) Rozliczanie podatku VAT- ogólne zasady ewidencji.
d) Rozliczenie podatku VAT wynikającego z deklaracji cząstkowych z jednostką samorządu terytorialnego(centralizacja) - konta syntetyczne i rozbudowana analityka.
8. Zmiany z 2019 r.:
a) Informacje o schematach podatkowych (MDR).
b) Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych 2019 - przepisy i struktura dokumentów - faktura ustrukturyzowana.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 stycznia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 429 zł netto przy zgłoszeniu do 16 stycznia. Cena po 16 stycznia to 479 zł. Rabat 10 % dla  drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: