PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z NGO

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-02-14

Cena: 599 zł

Pliki do pobrania

KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z NGO

Data: 14-15 lutego 2017, 10:00 - 15:00

Adresaci: Kurs skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

Cele i korzyści ze szkolenia: Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Omawiamy ustawę o działalności pożytku publicznego, akty wykonawcze oraz stosowne uchwały JST dotyczące współpracy z NGO. Szczególną uwagę przywiązujemy do kompleksowego i praktycznego przekazania treści odnoszących się do współpracy finansowej – zlecania zadań, druków ofert, rozliczeń i sprawozdań zadań zlecanych w poszczególnych trybach. Ukierunkujemy uczestników na sprawą i efektywną współpracę JST z organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi.

Prowadzący: Współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Program:
Dzień 1
1. Zagadnienia definicyjne:
- Organizacja pozarządowa- cechy charakterystyczne, formy.
- Podmioty zrównane statusem z organizacjami pozarządowymi.
- Działalność pożytku publicznego (nieodpłatna i odpłatna).
- Wolontariat i zasady angażowania wolontariuszy, wolontariat w zadaniach publicznych, społeczna praca członków.
- Formy współpracy JST-NGO.
2. Niezbędne uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
- Uchwała konsultacyjna- jakie dokumenty należy poddać konsultacjom.
- Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy: elementy, zasady tworzenia, wpływ na zlecanie zadań, sprawozdanie z programu, program wieloletni, przykłady.
- Uchwała w sprawie rady działalności pożytku publicznego- niezbędne elementy, przykłady.
- Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej- niezbędne elementy, ocena wniosków, przykłady.
3. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami.
4. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu.
5. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
Dzień 2
1. Elementy umowy realizacji zadania.
2. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
3. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
4. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
5. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
6. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
7. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
8. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
9. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
10. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
11. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
12. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
13. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
14. Małe granty.
15. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 lutego 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 549 zł netto przy zgłoszeniu do 31 stycznia. Cena po 31 stycznia to 599 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: