PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

OCHRONA ZABYTKÓW W GMINIE – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYKA

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-09

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

OCHRONA ZABYTKÓW W GMINIE – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYKA

Data: 9 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia:
Prezentacja zagadnień związanych z ochroną zabytków w gminie, występując w tym zakresie błędów, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny. Spotkanie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Korzyści ze szkolenia:
- Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie ochrony zabytków.
- Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i standardów wprowadzonych orzecznictwem sądowoadministracyjnym.
- Indywidualne omówienie potrzeb i uczestników.

Adresaci: Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, osoby zajmujące się ochroną zabytków w pracy zawodowej.

Prowadzący: Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

Program szkolenia:
1. System ochrony zabytków w Polsce:
a. Zagadnienia podstawowe.
b. Katalog form ochrony zabytków.
2. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
3. Zabytki w planowaniu przestrzennym:
a. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
b. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
c. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
d. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
e. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
4. Gminna ewidencja zabytków.
a. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
b. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
c. Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
5. Gminny program opieki nad zabytkami.
6. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
7. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
8. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 lipca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 25 czerwca. Cena po 25 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: