PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY DLA PRAKTYKÓW

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-05-10

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY DLA PRAKTYKÓW

Data: 10 maja 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia:
- Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy pracowników instytucji kultury.
- Zaprezentowanie zasad planowania i ewidencjonowania czasu pracy.
- Zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
- Zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w zakresie omawianej tematyki.

Korzyści ze szkolenia:
- Uzyskanie wiedzy praktycznej w zakresie stosowania przepisów.
- Nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych.
- Poznanie bieżących interpretacji przepisów z zakresu czasu pracy.
- Uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy.
- Możliwość konsultacji ze specjalistą indywidualnych problemów z zakresu prawa pracy.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w instytucjach kultury, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Prowadzący: Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program szkolenia:
1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
2. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2018 r.
3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek w stanowiskach PIP, MRPiPS oraz w orzecznictwie sądowym.
4. Czas pracy pracowników zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – prawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia; konsekwencje spóźnionego przedłożenia przez pracownika decyzji o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności.
5. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi instytucji kultury pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) – odstępstwa od reguł kodeksowych.
6. Dyżur pracowniczy – istota, zasady rekompensaty pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, zakres podmiotowy pracowników, w stosunku do których niedopuszczalne jest powierzenie pełnienia dyżuru.
7. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
8. Rozliczanie czasu pracy radcy prawnego zatrudnionego w instytucji kultury.
9. Wyjścia prywatne pracowników – przechowywanie wniosków pracowników, ewidencjonowanie wyjść prywatnych i zasady odpracowywania, problematyka prawidłowego naliczania wynagrodzenia.
10. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy – prawidłowe dobieranie systemu czasu pracy.
11. Dopuszczalność stosowania w instytucjach kultury instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy.
12. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia - najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy.
13. Nadgodziny w instytucjach kultury – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym.
14. Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania.
15. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.
16. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
17. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie pracownika, prawidłowe konstruowanie zapisów umowy o pracę.
18. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.
19. Praca w porze nocnej - zakres podmiotowy zakazu świadczenia pracy w porze nocnej i zasady naliczania dodatków.
20. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego.
21. Ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, delegacji, szkoleń i in.
22. Nieprawidłowości dot. czasu pracy w regulaminie pracy.
23. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów w trakcie kontroli inspektora pracy z zakresu omawianej tematyki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 maja 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 26 kwietnia. Cena po 26 kwietnia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia oraz w celu informowania mnie o przyszłych szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, w świetle art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz 922). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą przy ul. Żurawiej 43. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i pisemnego wycofania zgody w każdym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenie, wysłać materiałów czy też wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: