PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-14

Cena: 459 zł      409 zł

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

Data: 14 czerwca 2019, 9:30 - 16:00

Cele i korzyści: Uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, cofania i zatrzymywania praw jazdy w związku ze zmianami ustawy o kierujących pojazdami.

Adresaci: Pracownicy starostw odpowiedzialni za wydawanie praw jazdy oraz nadzór nad kierowcami.

Prowadzący: Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Program:
1. Procedura zatrzymywania i zwracania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz za przewóz zbyt dużej ilości pasażerów, omówienie wątpliwości wynikających ze zmian wprowadzonych w art. 102 ustawy o kierujących. Postępowanie Policji i ITD.
2. Przesłanki przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, obliczanie terminów.
3. Okres próbny – jak liczyć terminy, kogo dotyczy.
4. Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów.
100 minut.
5. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – kierować czy nie kierować – podstawy prawne, zasady postępowania.
6. Problematyczne sytuacje – status osoby, której cofnięto uprawnienia na skutek przekroczenia liczby 20 punktów w okresie 1 roku od uzyskania prawa jazdy oraz osoby, której zatrzymano prawo jazdy na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji na skutek trzykrotnego przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, kolejność podejmowanych czynności w przypadku kierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badania.
7. Podstawy prawne odmowy wydania prawa jazdy.
8. Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – postępowanie administracyjne z urzędu oraz na wniosek – terminy.
100 minut.
9. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego –podstawy prawne i procedura. Uchylanie decyzji, kwestia ustalania adresu do doręczeń.
10. Postępowanie na wniosek prokuratora, stosowanie wyroków (w tym sądów innych państw).
11. Wymiana zagranicznego prawa jazdy – niejasności i wątpliwości interpretacyjne.
12. Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 31 maja. Cena po 31 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: