PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZARZĄDZENIE RUCHEM/ZARZĄDZANIE DROGĄ - PRAWO, TEORIA, PRAKTYKA

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-09

Cena: 409 zł

ZARZĄDZENIE RUCHEM/ZARZĄDZANIE DROGĄ - PRAWO, TEORIA, PRAKTYKAM

Data: 9 października 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Stosowanie przez uczestników szkolenia, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zasad zarządzania ruchem na drogach publicznych.

Korzyści: Pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zarządzaniu ruchem na drogach publicznych, zasadach sporządzania projektów organizacji ruchu, zasadach wdrażania w terenie projektów organizacji ruchu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań w zakresie dróg publicznych, w tym zarządzania drogami i zarządzania ruchem.

Adresaci: Zarządcy dróg wszystkich szczebli, pracownicy organów zarządzających ruchem, prowadzący inwestycje drogowe, pracownicy gmin, powiatów, województw. Pracownicy GDDKiA, Urzędów Wojewódzkich, Inspekcji Nadzorów Budowlanych

Prowadzący: Zastępca dyrektora do spraw utrzymania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Od czterdziestu lat pracuje w drogownictwie i administracji drogowej. Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Budownictwa Lądowego w specjalności drogi, ulice, lotniska. Doświadczony wykładowca.

Program:
1. Definicja drogi.
2. Różnice pomiędzy drogą publiczną a drogą wewnętrzną.
3. Znaczenie dróg poszczególnych kategorii.
60 minut.
4. Nadawanie numerów drodze publicznej.
5. Numery dróg poszczególnych kategorii.
6. Klasy dróg.
60 minut.
7. Organizacja ruchu drogowego.
8. Różnice pomiędzy zarządzeniem ruchem a zarządzeniem drogą.
9. Nadzór nad zarządzeniem ruchem.
60 minut.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
11. Projekt organizacji ruchu.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
60 minut.
13. Zadania zarządcy drogi.
14. Wykonywanie robót niedrogowych w pasie drogi.
15. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
60 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 25 września. Cena po 25 września to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: