PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Drogi wewnętrzne. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem, drzewa i krzewy

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-04

Cena: 459 zł      409 zł

Drogi wewnętrzne. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem, drzewa i krzewy

Data: 4 kwietnia 2019, 9:30 - 16:00

Cele: Omówienie przepisów dotyczących dróg wewnętrznych. Uczestnicy otrzymają wzory umów i pism. Jest to szkolenie konsultacyjne oparte na przykładach praktycznych.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin (miast) zajmujący się drogami wewnętrznymi oraz pracownicy zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Prowadzący: Radca prawny, od 1995 r. zajmuje się obsługą urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym, czy lokalizacji zjazdów. Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego. Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.

Program:
1. Definicja i podział dróg wewnętrznych. Droga wewnętrzna a nieruchomość drogowa.
2. Droga jako budowla.
3. Podmioty właściwe do zarządzania drogami wewnętrznymi.
4. Drzewa i krzewy w drogach wewnętrznych.
5. Umowy w zakresie zażądania drogami wewnętrznymi – dzierżawa, najem i użyczenie.
- Zasady procedura wydzierżawiania i najmu gruntów;
- Regulacje ustawowe;
- Kompetencje rady gminy i wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta;
- Sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu;
- Negocjacje i ustalanie kwoty czynszu;
- Uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
100 minut.
6. Procedury regulowania prawa własności nieruchomości.
7. Postępowanie w sprawie zaliczania dróg wewnętrznych do dróg publicznych.
8. Reklamy wyborcze w drogach wewnętrznych.
9. Służebność przesyłu – zasady i procedura ustanawiania.
10. Zasady zawierania umów i składania oświadczeń woli  ogólne warunki umów, specyfika dzierżawy i najmu. Klauzule umowne. Zasady rozwiązywania umów. Dziedziczenie umowy dzierżawy i najmu nieruchomości.
100 minut.
11. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu, odpowiedzialność kontraktowa i odszkodowania.
12. Roszczenia w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości – posesoryjne, kontraktowe i windykacyjne.
13. Zarządzanie ruchem w drogach wewnętrznych – pojęcie strefy ruchu i strefy zamieszkania. Umieszczanie znaków drogowych i organizacja ruchem.
14. Wykroczenia związane z naruszaniem przepisów na drogach wewnętrznych.
15. Problematyka ochrony danych osobowych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. RODO
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 21 marca. Cena po 21 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: