PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ochrona danych osobowych pracowników z uwzględnieniem RODO i planowanych zmian Kodeksu Pracy – warsztaty praktyczne

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-28

Cena: 459 zł      409 zł

Ochrona danych osobowych pracowników z uwzględnieniem RODO i planowanych zmian Kodeksu Pracy – warsztaty praktyczne

Data: 28 maja 2019, 10:00 - 15:00

Cele:
- Zapoznanie ze zmianami w związku z wejściem w życie RODO oraz zmian Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych
- Omówienie wpływu zmian na podmioty, które przetwarzają dane osobowe w zatrudnieniu
- Zaprezentowanie specyfiki zasad przetwarzania danych osobowych w prawie pracy
- Przedstawienie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych związanych z rekrutacją oraz zatrudnieniem
- Zapoznanie uczestników z interpretacjami przepisów dokonanymi przez urzędy oraz najnowszym orzecznictwem sądowym

Korzyści:
1) Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie przetwarzania danych osobowych
2) Poznanie zmian, jakie nastąpią w związku z wejściem w życie zmian Kodeksu Pracy
3) Możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych
4) Poznanie uchybień stwierdzanych w trakcie kontroli w zakresie omawianej tematyki
5) Możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów

Adresaci: Zajęcia skierowane są do osób, które na co dzień zajmują się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych przy wykonywaniu swoich codziennych obowiązków pracowniczych, w szczególności: pracowników działów kadr, HR, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Prowadzący: Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy i ochrony danych osobowych, pracownik administracji publicznej, autor publikacji, absolwent kierunków prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program:
I. Wprowadzenie do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.
1. Omówienie obowiązujących aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych, w tym RODO.
2. Bezpośrednie stosowanie przepisów RODO.
3. Definicja pojęcia dane osobowe w rozumieniu nowych przepisów oraz ich praktyczne znaczenie ze szczególnym uwzględnieniem danych zwykłych i wrażliwych.
4. Praktyczne znaczenie pojęć: administrator danych osobowych, zbiór danych, przetwarzanie danych, szczególnych kategorii danych.
II. Dane osobowe w związku z ubieganiem się o zatrudnienie oraz przyjęciem do pracy.
1. Zmiany w przepisach krajowych związane z uprawnieniem pracodawcy żądania danych osobowych.
2. Zakres danych, które pracodawca może przetwarzać na podstawie zgody pracownika.
3. Zasada adekwatności przy pozyskiwaniu danych – praktyczne znaczenie.
4. Forma pozyskania i przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem określonej kategorii nośników danych – kopia, oryginał.
5. Dane o karalności.
6. Okres przechowywania dokumentów związanych z rekrutacją.
III. Przetwarzanie danych osobowych osób zatrudnionych.
1. Wpływ postanowień RODO i Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników.
2. Obowiązki informacyjne pracodawcy.
3. Prawo pracownika do wglądu do swoich danych.
4. Stosowne upoważnienia do przetwarzania danych oraz ich zakres.
5. Obowiązek prowadzenia rejestru upoważnień.
6. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osób zatrudnionych z uwzględnieniem zmian w przepisach Kodeksu pracy.
7. Właściwe zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej.
8. Dopuszczalność gromadzenia danych o pracownikach z mediów społecznościowych.
9. Powierzanie zadań z zakresu HR oraz księgowości podmiotowi zewnętrznemu a ochrona danych osobowych – wymogi.
10. Prawo pracownika do ochrony wizerunku a jego przetwarzanie przez pracodawcę.
11. Okres zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych – zasada ograniczenia czasowego.
12. Monitoring w miejscu pracy.
13. Zasady postępowania z dokumentacją związaną z odpowiedzialnością porządkową.
14. Udostępnianie danych osobowych pracowników.
IV. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dot. danych osobowych.
1. Kary za naruszenia przepisów RODO.
2. Instytucje krajowe weryfikujące przestrzeganie przepisów oraz zasady kontroli.
V. Konsultacje z trenerem.

Materiały szkoleniowe: Analiza zagadnień będących przedmiotem szkolenia, stanowiska MRPiPS, PIP, UODO, orzecznictwo sądowe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 14 maja. Cena po 14 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: