PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-08-20

Cena: 459 zł

Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy.

Data: 20 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji zgodnie z ustalonymi zasadami. Nieznajomość tych zasad naraża pracodawców na dodatkowe zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami sądowymi, czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów. Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy. Zakres zajęć uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące zasad zmiany i rozwiązywania stosunków pracy.

Korzyści: Podczas szkolenia uczestnicy:
- Zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami prowadzenia dokumentacji pracownicze dotyczącej omawianego tematu. Zakres szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
- Poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
- Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;
- Zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy;
- Nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.
Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Adresaci: Zajęcia kierowane są do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Prowadzący: Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

Program:
1. Zmiana treści umowy o pracę:
- Trwała zmiana (na czas nieokreślony)
- Czasowa zmiana (na czas określony)
2. Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron
3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
- Wypowiedzenie umów terminowych
- Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony
4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:
- Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zawinionych przez pracownika
- Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika
5. Wygaśnięcie stosunku pracy
6. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy:
- Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
- Roszczenia pracownika i pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
- Roszczenia pracownika związanie z wygaśnięciem umowy o pracę
- Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia do pracy
7. Obowiązująca w tym zakresie dokumentacja pracownicza.
8. Orzecznictwo sądowe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 sierpnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 6 sierpnia. Cena po 6 sierpnia to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: