PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE NA NIERUCHOMOŚCI ROLNE

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-17

Cena: 399 zł

ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE NA NIERUCHOMOŚCI ROLNE

Data: 17 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Wskazanie prawidłowych zasad prowadzenia przetargów na nieruchomości rolne po dniu 30.04.2016 r. w związku z wejściem w życie tzw. ustawy rolnej zmieniającej zasady nabywania nieruchomości rolnych na terenie R.P. przez osoby prawne i fizyczne, dostosowanie prowadzonej procedury przetargowej do przepisów obowiązującego prawa w zakresie nieruchomości rolnych, przedstawienie katalogu wyjątków od zasady nabywania nieruchomości przez rolników wraz z ich interpretacją, wskazanie zasad odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nieruchomości zbywanej w drodze przetargu

Adresaci szkolenia: Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę mieniem w szczególności za zasób nieruchomości, osoby organizujące i przeprowadzające przetargi na nieruchomości w zasobie publicznym, osoby sprawujące nadzór nad przetargami na nieruchomości.

Prowadzący szkolenie: Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, osoba prowadząca działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości od ponad 20 lat, właściciel firmy konsultingowej z zakresu nieruchomości, doświadczony trener i wykładowca w zakresie rynku nieruchomości, sprzedał i wynajął kilka tysięcy nieruchomości na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Program szkolenia:
1. Zasady, tryb i forma zbywania nieruchomości przez podmioty publicznoprawne – przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.
2. Możliwości zawierania umowy sprzedaży nieruchomości rolnych przez podmioty publicznoprawne po dniu 30.04.2016 r.
3. Wyjątki ustawowe od zasady ograniczenia nabywania nieruchomości rolnych dla podmiotów innych aniżeli rolnicy – pojęcie i definicja rolnika indywidualnego.
4. Szczegółowe zasady organizowania przetargu ograniczonego dla rolników zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po dniu 30.04.2016 r.
5. Forma i treść ogłoszenia o przetargu – elementy istotne dla ważności i wyłonienia nabywcy wśród oferentów.
6. Weryfikacja dokumentów umożliwiających nabycie nieruchomości przez osobę, która została wyłoniona jako wygrywająca przetarg – rolnik indywidualny.
7. Wady fizyczne i prawne nieruchomości rolnych oferowanych do sprzedaży w drodze przetargu przez podmioty publicznoprawne – katalog wad.
8. Odpowiedzialność podmiotów publicznych za wady nieruchomości – możliwości wyłączenia rękojmi za wady nieruchomości.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 lipca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 3 lipca. Cena po 3 lipca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: