PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

VAT W NIERUCHOMOŚCIACH – SPECYFIKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA I ZMIAN W PRZEPISACH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-22

Cena: 409 zł      359 zł

VAT W NIERUCHOMOŚCIACH – SPECYFIKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA I ZMIAN W PRZEPISACH

Data: 22 października 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Rok 2018 przynosi bardzo wiele zmian w regulacjach dotyczących VAT. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. W zakresie opodatkowania VAT nieruchomości, pojawiło się liczne i kontrowersyjne orzecznictwo. Nie jest jasne czy zawsze należy płacić VAT w przypadku sprzedaży czy przy wywłaszczenia nieruchomości. Wiele samorządów zapłaciło podatek w wyniku wezwania z organów podatkowych, jednak obecnie pojawiają się możliwości dochodzenia zwrotu VAT z tego tytułu. W niedawnym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE uznał polskie przepisy w zakresie VAT od sprzedaży nieruchomości za niezgodne z prawem UE. Niejasności pojawiają się też w rozliczaniu najmu lokali, sal lekcyjnych, gimnastycznych i wstępu na obiekty sportowe czy też refaktur mediów np. kiedy rozliczyć podatek, z jaką stawką. Wprowadzono rewolucyjną zasadę podzielonej płatności w VAT. Opublikowano wytyczne - metodologię w zakresie należytej staranności. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje. Obowiązkowe będzie też sprawdzanie konta dostawcy. Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych. Obowiązuje już nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych a Ministerstwo zapowiada dalsze zmiany w tym temacie.

Korzyści: Znajomość przepisów jak również licznych zmian w regulacjach dotyczących VAT w nieruchomościach, istotnych dla sektora finansów publicznych jak również zmian praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń).

Adresaci: Osoby rozliczające podatki (skarbnicy, główni księgowi, dyrektorzy ds. finansów, pracownicy wydziałów finansowych) prawnicy wewnętrzni jednostek, osoby odpowiedzialne za dotacje i projekty inwestycyjne, zwłaszcza finansowane z UE.

Prowadzący: Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem, ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilku centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Program:
1. Czy sprzedaż podlega VAT?
- Kiedy jednostka działa jako podatnik VAT?
- Sprzedaż nieruchomości jako handlowiec a zarządzanie własnym majątkiem.
- Dotychczasowa praktyka organów podatkowych i spory z podatnikami.
- Uchwała NSA z października 2015 r.
- Najnowsze, przełomowe, orzecznictwo WSA i NSA.
2. Wywłaszczenie gruntów.
- Czy zawsze należy zapłacić VAT z tytułu wywłaszczenia gruntów np. pod autostradę?
- Co zrobić gdy zapłacono podatek a obecnie zgodnie z orzecznictwem nie było to konieczne?
- Jakimi przesłankami kierować się przy określaniu czy JST zobowiązane jest rozliczyć VAT?
- Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym wyrok w sprawie Wrocławia z 13 czerwca 2018 r.
90 minut.
3. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
- Stawki VAT.
- Zwolnienie.
- Planowane zmiany w zakresie pierwszego zasiedlenia – implementacja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Polskiej sprawie – sprzeczność polskich przepisów z prawem UE.
- Kwestie dokumentacyjne.
- Moment rozpoznania podatku.
- Wadium, zaliczka, zadatek.
- Sprzedaż gruntu z budynkiem.
- Możliwość dochodzenia zwrotu podatku.
- Sprzedaż nieruchomości a wpływ na współczynnik i preproporcję.
4. Odliczanie VAT.
- Kiedy możliwe jest odliczenie VAT?
- Uzbrojenie działek.
- Strefy inwestycje.
- Miana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji.
- Orzecznictwo - w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017 r. i jego wpływ na praktykę organów i JST.
- Inwestycje wodno-kanalizacyjne.
- Odliczanie VAT od targowiska – wyrok z 29 sierpnia 2017 r.
90 minut.
5. Korzystanie z nieruchomości do celów zarobkowych.
- Najem, dzierżawa.
- Stawki, zwolnienia, kontrowersje.
- Usługi związane z obiektem sportowym.
- Usługi OSIR, MOSIR, MOKSIR.
- Refaktury mediów – kontrowersje i spory, ważne orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE.
- Faktury.
- Problematyczny obwiązek podatkowy przy refakturach i usługach ciągłych – kiedy rozliczyć podatek na przykładach.
- Typowe błędy.
- Kąpieliska, lodowiska, imprezy.
6. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych.
- Istota odwrotnego obciążenia.
- Kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji?
- Katalog towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem.
- Odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
- Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
- Regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT.
- Faktury i deklaracje.
- Problemy praktyczne.
90 minut.
7. Planowane i oczekiwane zmiany
- Split payment.
- Biała lista podatników.
- Należyta staranność.
- Konieczność weryfikacji rachunku bankowego.
- STIR i blokada rachunku.
30 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 8 października. Cena po 8 października to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: