PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Warsztaty praktyczne

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-01-10

Cena: 459 zł      409 zł

Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Warsztaty praktyczne

Data: 10 stycznia 2020, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Poznanie i usystematyzowanie procedur administracyjnych prowadzonych w gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem roli postępowania wyjaśniającego i dowodów w sprawie. Omówienie najczęstszych błędów.

Adresaci: Kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami. W szczególności osoby prowadzące postępowania administracyjne z zakresu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, podziałów, opłat adiacenckich, wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów.

Prowadzący: Pracownik administracji rządowej i samorządowej od ponad 20 lat. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, przetargów, odszkodowań, weryfikacji operatów szacunkowych i obrotu nieruchomościami rolnymi.

Program:
1. Przedmiot postępowania: trwały zarząd, użytkowanie wieczyste (a jednak), podziały, opłaty adiacenckie, wywłaszczenia, odszkodowania, zwroty.
2. Właściwy organ. Organ wyższego stopnia.
3. Wszczęcie bądź odmowa wszczęcia postępowania. Ustalenie stron. Zawiadomienie.
4. Terminy, doręczenia, ponaglenia, bezczynność i przewlekłość. Informacja o przedłużeniu.
5. Postępowanie wyjaśniające i dowody w sprawie: dokumenty, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne, oględziny, rozprawy, zeznania świadków, protokoły, adnotacje. Zawieszenie postępowania. Zarząd sukcesyjny.
6. Zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Udostępnianie akt.
7. Ugody administracyjne.
8. Postanowienia: procesowe, dotyczące istoty sprawy.
9. Decyzja jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego. Elementy decyzji. Uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Zażalenia, odwołania, skargi. Co może organ odwoławczy? Tryby rektyfikacji i weryfikacji decyzji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 stycznia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 27 grudnia. Cena po 27 grudnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: