PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-03-14

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data: 14 marca 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów związanych z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień oraz ich prawną oceną. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach. Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki udziałowi w przedmiotowym szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.

Adresaci: Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników administracji samorządowej i rządowej, których obowiązki służbowe związane są z wydawaniem pełnomocnictw i upoważnień.

Prowadzący: Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program szkolenia:
1. Pojęcie i cechy normatywne pełnomocnictwa i upoważnienia.
a. Znaczenie praktyczne poszczególnych typów pełnomocnictw i upoważnień.
b. Skutki prawne z nich wynikające.
2. Różnice miedzy pełnomocnictwem a upoważnieniem.
a. Różnice o charakterze formalnym.
b. Różnice o charakterze materialno-prawnym.
c. Upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych (na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa).
3. Pełnomocnictwo na gruncie prawa cywilnego.
a. Materialne oraz procesowe.
- Tzw. pełnomocnictwo procesowe w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego (forma, elementy, treść).
- Pełnomocnictwo ogólne (forma, elementy, treść).
- Pełnomocnictwa szczegółowe (do określonej sprawy, do określonej czynności prawnej; forma, elementy, treść).
b. Podstawy prawne.
- Kodeks Cywilny (analiza przepisów).
- Kodeks Postępowania Cywilnego (analiza przepisów).
c. Skutki prawne ( początek obowiązywania pełnomocnictwa, - zasięg obowiązywania.
d. Forma, zakres, treść.
- Forma pisemna, ustna, protokolarna, elektroniczna, inna.
- Pełnomocnictwo rodzajowe.
- Sposoby formułowania treści pełnomocnictwa.
e. Cofnięcie pełnomocnictwa.
- Forma cofnięcia pełnomocnictwa (ustna, pisemna, protokolarna, elektroniczna inna).
- Skutki cofnięcia pełnomocnictwa.
- Sposoby odnotowywania zdarzeń związanych z cofnięciem pełnomocnictwa.
f. Wygaśnięcie pełnomocnictwa.
- Omówienie sytuacji, w których pełnomocnictwo wygasa.
- Skutki wygaśnięcia pełnomocnictwa (powiązanie momentów zaistnienia poszczególnych zdarzeń).
g. Opłata skarbowa a ważność pełnomocnictwa.
4. Upoważnienie administracyjne.
a. Podstawy prawne.
- Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, inne konstrukcje ustawowe.
b. Forma, zakres, skutki.
- Forma pisemna ”indywidualna”, ”regulaminowo – organizacyjna” i inne.
- Określenia podmiotów upełnomocnionych, konstrukcja przedmiotowa upoważnień.
- Moment obowiązywania (początek, koniec).
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi.
a. Rodzaje pełnomocnictw.
b. Podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem.
c. Treść pełnomocnictw.
6. Orzecznictwo sądowe z zakresu pełnomocnictw i upoważnień – analiza.
7. Ćwiczenia praktyczne z konstruowania pełnomocnictw i upoważnień.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 28 lutego. Cena po 28 lutego to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: