PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-14

Cena: 459 zł

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Data: 14 maja 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie poprawnego prowadzenia postępowania skargowego, wnioskowego i „petycyjnego”. Podstawową korzyścią wynikającą ze szkolenia powinno być podniesienie jakości prowadzonych postępowań skargowych, wnioskowych i "petycyjnych" tak w płaszczyźnie ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi jak i realizacji podstawowych funkcji tych instytucji - społecznej kontroli administracji publicznej oraz uwzględnianie w jej działaniach impulsów pochodzących od podmiotów spoza administracji.

Adresaci: Pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie skarg, wniosków i petycji osoby zajmujące się ich rozpatrywaniem.

Prowadzący: Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.

Program:
1. Zagadnienia wprowadzające:
- Ogólna charakterystyka prawa do składania skargi, wniosków i petycji,
- Podstawy prawne rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
- Aspekty podmiotowe oraz konstrukcja legitymacji do składania skarg, wniosków i petycji.
2. Kwalifikowanie wnoszonych pism – istota skargi, wniosku, petycji.
3. Obowiązki w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków.
4. Postępowanie skargowe i wnioskowe:
- Wnoszenie skarg i wniosków,
- Przesłanki określenia właściwości do rozpoznania i załatwienia skargi i wniosku,
- Przekazanie skargi/wniosku organowi właściwemu,
- Termin załatwienia skargi/wniosku,
- Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku,
- Szczególne sposoby postępowania ze skargami i wnioskami.
5. Postępowanie petycyjne:
- Składanie petycji,
- Ustalenie właściwości do rozpatrzenia i załatwienia petycji,
- Przekazanie petycji organowi właściwemu,
- Termin i sposób załatwienia petycji.
6. Kontrola i nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji.
7. Dyskusja dotycząca omawianych zagadnień.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 2 maja. Cena po 2 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: