PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

UBEZWŁASNOWOLNIENIE - INFORMACJE ISTOTNE DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-16

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

UBEZWŁASNOWOLNIENIE - INFORMACJE ISTOTNE DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Data: 16 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci i cele szkolenia: Szkolenie adresowane jest do pracowników DPS, OPS, MOPS, którzy często stykają się z problemem osób, które podejmują decyzje dla siebie niekorzystne, nieracjonalne, są nieporadne lub nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, decydować o swoim leczeniu, majątku. Wiedza o ubezwłasnowolnieniu z jednej strony pozwala na zrozumienie skutków tej instytucji, a jednocześnie, ponieważ bardzo często pracownicy socjalni czy osoby zatrudnione w DPS, OPS, MOPS, są opiekunami prawnymi - powinni wiedzieć, jakie są ich uprawnienia i obowiązki.

Prowadzący szkolenie: Sędzia rodzinny od 25 lat, wcześniej orzekający w sądzie karnym, były prokurator, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych. Autorka wielu publikacji. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Od 20 lat prowadzi wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

Program szkolenia:
1. Zdolność do czynności prawnych.
a. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
2. Wady oświadczenia woli.
3. Ograniczenia w zdolności do czynności prawnych.
a. Przesłanki ubezwłasnowolnienia.
- Choroba psychiczna.
- Alkoholizm.
- Narkomania.
- Innego rodzaju zaburzenia czynności psychicznych.
b. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
- Legitymacja do złożenia wniosku.
- Rola Prokuratury.
- Postępowanie dowodowe.
c. Skutki ubezwłasnowolnienia.
4. Reprezentacja prawna osoby ubezwłasnowolnionej.
a. Opieka prawna.
b. Kuratela.
5. Kurator dla osoby ułomnej.
6. Sprawozdania opiekuna i kuratora.
7. Kontrola sądu nad opiekunem i kuratorem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lipca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 2 lipca. Cena po 2 lipca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: