PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ustalanie prawa oraz tryb i zasady określania wysokości dodatku mieszkaniowego

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-17

Cena: 459 zł      409 zł

Ustalanie prawa oraz tryb i zasady określania wysokości dodatku mieszkaniowego. Warunki uzyskania dodatku energetycznego

Data: 17 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym, lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Cele: Poznanie procedury administracyjnej jako obowiązującego trybu wydawania decyzji w zakresie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego.

Prowadzący: Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od dnia 1 grudnia 1995 r. Wcześniej przez okres 11 lat praca w Biurze Prawnym Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku początkowo jako referent prawny, a od końca 1989 r. jako radca prawny. Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego prowadziła obsługę prawną między innymi dwóch gmin, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Przedsiębiorstwa Komunalnego będącego zakładem budżetowym gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz dwóch gospodarstw pomocniczych Wojewody. Prowadzi szkolenia z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz prawa miejscowego tworzonego w gminach i powiatach.

Program:
1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego jako wiodąca przesłanka przyznania dodatku mieszkaniowego. Wyjątki od zasady.
2. Pojęcie dochodu rodziny i sposoby jego ustalania.
3. Dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę.
5. Nadpłaty i niedopłaty z tytułu rozliczenia zużytej wody i centralnego ogrzewania – dochód, a może wydatek?
6. Definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
100 minut.
7. Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.
8. Sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przed i po 23 listopada 2004 r.
9. Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa gminy do jej zmiany.
10. Przesłanki odmowy przyznania uprawnienia – definicja rażącej dysproporcji.
11. Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego – podstawy i tryb wznowienia.
100 minut.
12. Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie.
13. Dodatek energetyczny jako odrębne świadczenie dla odbiorców dodatku mieszkaniowego.
14. Kto i kiedy uprawniony jest do dodatku energetycznego.
15. Podstawa określenia wysokości dodatku energetycznego.
16. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:
- Właściwość rzeczowa organu.
- Elementy i ocena wniosku złożonego przez stronę.
- Braki formalne wniosku.
- Postępowanie dowodowe.
- Obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej.
- Udział strony w postępowaniu.
- Doręczenie decyzji.
- Środki zaskarżenia.
- Wzruszanie decyzji ostatecznych.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 3 kwietnia. Cena po 3 kwietnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: