PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ABC ZADAŃ I DOKUMENTACJI ASYSTENTA RODZINY - WARSZTATY

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-08

Cena: 409 zł      359 zł

ABC ZADAŃ I DOKUMENTACJI ASYSTENTA RODZINY - WARSZTATY

Data: 8 października 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Asystenci rodziny, pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Korzyści:
- Pogłębienie wiedzy nt. obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
- Praktyczny wymiar przydzielenia asystenta rodziny.
- Doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia i dokumentowania realizowanych zadań.
- Poznanie roli asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny.
- Poznanie zasad i zakresu współpracy asystenta rodziny z przedstawicielami innych służb.
- Poznanie zasad ewidencjonowania czasu pracy, wyjaśnienie aspektów zadaniowego czasu pracy, minimalnej stawki godzinowej.
- Prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny, ocena zagrożeń rozwoju dziecka.
- Zapoznanie z zadaniami Asystentów Rodziny w związku z realizacją zadań z Ustawy „Za życiem”.

Cele:
- Przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania asystenta rodziny zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
- Poznanie praw i procedur niezbędnych w pracy asystenta rodziny.
- Poznanie wymogów i praktyk w zakresie prowadzenia dokumentacji asystenta rodziny.
- Pogłębienie wiedzy w zakresie realizacji obowiązków asystenta rodziny na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- Pogłębienie wiedzy w zakresie zatrudnienia i wynagradzania asystenta rodziny.

Prowadzący: Socjolog z uprawnieniami pedagogicznymi, specjalista organizacji pomocy społecznej. Praktyk z wieloletnim stażem pracy w pomocy społecznej, ekspert funduszy unijnych w obszarze m.in. aktywnej integracji i usług społecznych. Autorka ogólnopolskich publikacji przeznaczonych dla pracowników samorządowych, w szczególności pomocy społecznej. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej, w tym kursu kwalifikacyjnego dla Asystentów Rodziny. Doradca merytoryczny i konsultantka jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Stale podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje oraz odpowiada na wszystkie pytania merytoryczne.

Program:
10.00-11.30
1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia.
2. Obowiązki asystenta rodziny w świetle wymagań ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
3. Zatrudnienie asystentów rodziny według przepisów prawa.
4. Zadaniowy czas pracy. Ewidencjonowanie czasu pracy w świetle najnowszych zmian Kodeksu Pracy i minimalnego wynagrodzenia za pracę.
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15
5. Koordynacja wsparcia przez Asystenta Rodziny na podstawie ustawy „Za życiem”.
6. Dokumentowanie realizowanych zadań zawodowych, na przykładzie dobrych praktyk za pomocą:
a. Dziennika pracy asystenta rodziny.
b. Karty czasu pracy.
c. Karty informacyjnej dotyczącej rodziny.
d. Oceny wstępnej i okresowej sytuacji rodziny.
e. Planu pracy z rodziną.
f. Zasad współpracy rodziny z asystentem rodziny.
g. Oceny zagrożeń rozwoju dziecka.
7. Inna dokumentacja przydatna w pracy np. zgoda rodziny.
8. Ochrona prawna asystenta rodziny, jako funkcjonariusza publicznego.
13.15-13.45 Przerwa lunchowa
13.45 - 15.00
9. Wyjaśnienie możliwości zaopatrzenia rzeczowego Asystentów Rodziny (tzw. sorty odzieżowe), zapewnienia transportu celem wykonywania obowiązków służbowych i posiadania legitymacji służbowej.
10. Obowiązki i dokumentacja asystenta rodziny w świetle oczekiwań i wyników kontroli.
11. Planowane zmiany przepisów w zakresie wspierania rodziny, w tym przydzielania Asystenta Rodziny.
12. Podsumowanie szkolenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 24 września. Cena po 24 września to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: