PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Polityka senioralna - jak ją realizować w samorządzie lokalnym

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-21

Cena: 459 zł      409 zł

Polityka senioralna - jak ją realizować w samorządzie lokalnym

Data: 21 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy OPS, PCPR, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także osoby podejmujące inicjatywę na rzecz pokolenia 60+

Cele:
- Zmiana stereotypowego postrzegania osób w wieku senioralnym.
- Poznanie zasad opracowania koncepcji polityki senioralnej samorządu.
- Uzyskanie wiedzy nt. programów wspierających działania na rzecz seniorek i seniorów na poziomie lokalnym.
- Zapoznanie się z podstawami prawnymi i zasadami tworzenia przedstawicielstw osób w wieku senioralnym, w tym rad seniorów.

Prowadzący: W latach 2015-2016 koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Koordynatorka projektów senioralnych w Fundacji Flexi Mind. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” oraz „Seniorzy mają głos”. Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

Program:
1. Polityka senioralna, senior/seniorka, rada seniorów/rada ds. seniorów – definicje.
2. Podstawy prawne prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd.
3. System prowadzenia działań w zakresie polityki senioralnej w samorządzie.
100 minut.
4. Przedstawicielstwo środowiska senioralnego jako wsparcie działań samorządu.
5. Rada Seniorów – etapy tworzenia.
6. Zasady opracowania koncepcji polityki senioralnej przez samorząd: diagnoza, strategia.
100 minut.
7. Źródła finansowania prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd, w tym:
- Program Senior+,
- Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Dzienne Domy Opieki Medycznej, deinstytucjonalizacja usług społecznych.
8. Dobre praktyki.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 7 stycznia. Cena po 7 styczniato 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: