PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

RODO w pomocy społecznej z uwzględnieniem GKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-08-19

Cena: 459 zł

RODO w pomocy społecznej z uwzględnieniem GKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych.

Data: 19 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Dyrektorzy/Kierownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR, Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Cele: Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć (2860 h dydaktycznych 2533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 zajęć dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych.

Program:
1. Podstawowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz pomocy społecznej.
2. RODO - najważniejsze pojęcia.
3. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
- Prawa osób, których dane dotyczą.
- Przetwarzanie danych za zgodą i bez zgody podmiotu - kiedy jest stosowane w pomocy społecznej?
- Dane wrażliwe w sektorze pomocy społecznej, tym wywiad środowiskowy.
4. Inspektor Ochrony Danych i Urząd Ochrony Danych Osobowych.
- Uprawnienia i kompetencje obowiązkowego stanowiska w pomocy społecznej.
- Czy pracownik Domu Pomocy Społecznej może zostać IOD czy lepiej zatrudnić nową osobę/ firmę zewnętrzną?
- Zadania UODO.
- Raportowanie.
5. Praktyczne aspekty RODO w pomocy społecznej.
- Monitoring DPS.
- Niebieska Karta.
- Kandydaci do pracy.
- Pracownicy (akta osobowe, umowy cywilnoprawne).
- Dane osobowe osób korzystających z pomocy DPS.
- Asystenci rodziny.
- Wydzielenie stref administracyjnych i użytkowych.
- Archiwum i magazynowanie dokumentacji
6. RODO a GKRPA.
- Zakres danych legalnie przetwarzanych przez GKRPA w ujęciu RODO.
- Jak chronić dane zebrane przez GKRPA? Zadania personelu oraz organizacji.
- RODO a GKRPA- najczęściej występujące problemy.
7. RODO a Zespoły Interdyscyplinarne.
- Zakres danych legalnie przetwarzanych przez Zespoły w ujęciu RODO.
- Jak chronić dane zebrane przez Zespoły? Zadania personelu oraz organizacji.
- RODO a Zespoły- najczęściej występujące problemy.
8. Dyskusja.

Materiały szkoleniowe: Prezentacja, przykładowe wzory dokumentów takich jak: polityka zarządzania ryzykiem, zbiorczy rejestr ryzyka, przykładowy plan działania jednostki, arkusz oceny ryzyka oraz przykładową ankietę samooceny kontroli zarządczej w danej jednostce.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 sierpnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 5 sierpnia. Cena po 5 sierpnia to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: