PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Karta Dużej Rodziny - zagadnienia praktyczne

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-02-04

Cena: 459 zł      409 zł

Karta Dużej Rodziny - zagadnienia praktyczne

Data: 4 lutego 2020, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Miast , Urzędów Gmin zajmujący się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Cele i korzyści:
- Podniesienie wiedzy uczestników z zakresu obowiązujących przepisów w sprawie Karty Dużej Rodziny..
- Praktyczna wymiana doświadczeń w sprawach trudnych i nietypowych np. KDR dla konkubenta, możliwość przyznania KDR dla obywateli polskich przebywających za granicą, dla opiekuna prawnego.
- Doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie.
- Doskonalenie umiejętności w zakresie postępowania przy obsłudze i wydawaniu KDR.

Prowadzący: Z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów zajęć oraz specjalizacji dla kadr pomocy społecznej.

Program:
1. Osoby uprawnione do KDR.
a. Pojęcie rodziny wielodzietnej.
b. Definicja członka rodziny wielodzietnej, w tym rozróżnienie pojęcia „rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek”.
c. Zmiany statusu i liczby członków rodziny a prawo do KDR.
2. Warunki niezbędne do przyznania KDR.
3. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR.
4. Szczególne przypadki przy rozpatrywaniu prawa do KDR, w tym:
a. KDR dla cudzoziemca.
b. KDR dla członków rodziny mających różne miejsca zamieszkania.
c. KDR dla obywateli polskich przebywających za granicą.
d. Miejsce zameldowania a prawo do KDR.
e. Miejsce urodzenia dziecka a prawo do KDR.
f. Pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej a prawo do KDR.
g. Rozwód, separacja małżonków a prawo do KDR.
h. Zmniejszenie liczby dzieci uprawnionych do KDR przed -, po – wydaniu karty.
i. Zmniejszenie liczby dzieci uprawnionych do KDR a pojawienie się kolejnych dzieci w rodzinie.
5. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR do jej wydania.
a. Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
b. Ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej, dzieci z „rodzin patchworkowych”.
c. Utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny.
d. Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.
e. Wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna, w tym przypadki braku odbioru KDR w wersji tradycyjnej.
6. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.
7. Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR.
8. Karta tradycyjna i karta elektroniczna.
a. Formy karty.
b. Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne.
c. Wymogi przy wydawaniu elektronicznej KDR.
d. Bezpłatna karta mobilna jako drugi rodzaj posiadanej karty do 31.12.2019.
e. Wymogi w zakresie składania wniosku oraz treść wniosku.
f. Korekta w zakresie wymaganych załączników.
9. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.
a. Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
b. Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.
10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
a. Utrata uprawnień wynikających z karty.
b. Wystąpienie okoliczności konieczności zwrotu i unieważnienia karty.
11. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
12. Wysokość pobieranych opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu.
13. Wysokość należności dla gminy za obsługę KDR.
14. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 stycznia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 21 stycznia. Cena po 21 styczniato 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: