PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Nadzór nad stowarzyszeniami - ewidencja, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-16

Cena: 459 zł      409 zł

Nadzór nad stowarzyszeniami - ewidencja, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami w kontekście przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Data: 16 maja 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Omówienie zagadnień związanych z prawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z nadzoru nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi oraz fundacjami.
Uczestniczy uzyskają odpowiedz na pytania:
- W jaki sposób sprawowany jest nadzór nad stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi?
- Jakie podmioty powinny się znajdować w ewidencji klubów sportowych?
- W jaki sposób przeprowadzić krok po kroku procedury likwidacji na wniosek stowarzyszenia?

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele samorządowych ośrodków sportu oraz klubów sportowych.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki nt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Program:
1. Nadzór starostów nad stowarzyszeniami:
a) Zasady sprawowania nadzoru.
b) Uprawnienia i formy nadzoru.
c) Kontakt ze stowarzyszeniem.
d) Składanie wniosków do sądu.
e) Ustanawianie kuratora.
2. Rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi:
a) Procedura rejestracji oraz prowadzenie ewidencji na BIP.
b) Dokonywanie zmian w ewidencji.
c) Przerejestrowanie się do nowej ewidencji.
d) Nadzór nad stowarzyszeniami,.
e) Przerejestrowanie stowarzyszenia do KRS.
f) Likwidacja i wykreślenie stowarzyszenia zwykłego.
100 minut.
3. Rejestracja i ewidencja klubów sportowych zgodnie z ustawą o sporcie:
a) Dokonanie wpisu do ewidencji - jakie podmioty powinny się znajdować w ewidencji klubów sportowych.
b) Wprowadzanie zmian w ewidencji (czy wydawać decyzje administracyjną?)
c) Likwidacja i wykreślenie z ewidencji.
4. Przeprowadzenie krok po kroku procedury likwidacji na wniosek stowarzyszenia, czynności dokonywane przez Starostę.
100 minut.
5. Zakończenie działalności stowarzyszenia:
a) Wykreślenie z ewidencji.
b) Czynności związane ze zmianą siedziby stowarzyszenia.
6. Nadzór nad fundacjami - uprawnienia i formy nadzoru.
100 minut.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 2 maja. Cena po 2 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: