PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KURS: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-24

Cena: 899 zł lub 3 opłaty za forum

KURS: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Data: 24-26 października 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci:
- IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych.
- Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko.
- Administratorzy Danych Osobowych.

Cele i korzyści:
- Zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
- Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych.
- Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO.
- Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Program:
I dzień
1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.
- Źródła prawa krajowego i międzynarodowego.
- Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
- Zakres uprawnień organu do spraw ochrony danych osobowych.
- Sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych.
- RODO - podstawowe informacje oraz definicje - wybrane zagadnienia.
- Dane osobowe.
- Przetwarzanie danych osobowych.
- Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
- Obowiązki administratora.
- Prawa osób, których dane są przetwarzane.
- Administracyjne kary pieniężne.
- Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. - zakres regulacji.
- Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych.
- Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
- Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
- Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna.
- Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i szczególnie chronionych).
- Wymogi prawne zastosowania instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
- Ocena skutków dla ochrony danych.
- Ochrona danych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych.
- Podstawy prawne przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
- Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy.
2. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych.
- Obowiązkowe wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
- Fakultatywne wyznaczenie Inspektora.
3. Kto może być Inspektorem Ochrony Danych?
- Kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora.
- Forma zatrudnienia Inspektora.
II dzień
4. Status Inspektora ochrony danych.
- Bezpośrednia podległość Inspektora najwyższemu kierownictwu.
- Organizowanie wsparcia dla Inspektora.
- Udziału Inspektora we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
- Zakaz wydawania instrukcji Inspektorowi, co do sposobu wykonywania przez niego zadań.
- Unikanie w organizacji konfliktu interesów - zadań Inspektora.
- Zakaz odwoływania i karania Inspektora.
- Obowiązek Inspektora zachowania tajemnicy lub poufności wykonywanych zadań.
5. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
- Omówienie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji na podstawie m.in. polskich norm.
- Identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne.
- Zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie skuteczności zarządzania bezpieczeństwem.
- Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku – praktyczne wypełnienie szablonu Analizy Ryzyka?
- Zarządzanie cyklem życia danych osobowych.
6. Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD).
- Podstawy prawne powołania IOD.
- Kto i kiedy musi powołać IOD oraz sposób wyznaczenia?
- Status i kwalifikacje IOD.
- Zadania IOD i zasady planowania ich wykonywania.
- Przeprowadzanie sprawozdań zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych.
- Dokumentowanie czynności prowadzonych przez IOD.
- Sporządzanie sprawozdań ze sprawdzenia.
- Zasady nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
- Zakres uprawnień UODO wobec IOD.
III dzień
7. Powtórka materiału z poprzednich dni.
8. Praktyczne informacje na temat kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Wymagania Urzędu wobec kontrolowanych podmiotów.
9. Praktyczne zajęcia.
- Opracowanie przykładowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
- Opracowanie Instrukcji Zarządzania.
- Opracowanie Rejestru czynności przetwarzania.
- Opracowanie tzw. Drobnej dokumentacji Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 799 zł netto przy zgłoszeniu do 10 października. Cena po 10 października to 899 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: