PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Postępowanie z dokumentacją elektroniczną i jej archiwizacja

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-12

Cena: 459 zł

Postępowanie z dokumentacją elektroniczną i jej archiwizacja

Data: 12 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz prywatnych firm, zwłaszcza osoby prowadzące biura i sekretariaty, a także odpowiedzialne za archiwa i składnice, w podmiotach wprowadzających elektroniczne zarządzanie dokumentacją.

Cele: Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej. Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.

Korzyści: Nabycie wiedzy na temat: postępowania z dokumentacją elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencjonowania, archiwizowania, udostępniania i brakowania dokumentacji zakończonej.

Prowadzący: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, wykładowca, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program:
1. Pojęcie dokumentacji elektronicznej, jej charakterystyka.
2. Na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją – podstawy formalno-prawne.
3. Systemy teleinformatyczne dedykowane do realizacji określonych usług oraz spraw.
100 minut.
4. Cechy obligatoryjnego bezdziennikowego systemu kancelaryjnego i jego realizacja w EZD (znakowanie i rejestracja przesyłek, znak i ewidencja spraw, kancelaryjny opis dokumentacji elektronicznej, kompletność metadanych).
5. Kluczowe punkty w obiegu dokumentacji elektronicznej organizacja obiegu dokumentów.
a. Przyjmowanie, otwieranie, rejestrowanie, kontrola zawartości, przesyłek papierowych.
b. Czynności przy wpływach: przekazanych pocztą elektroniczną, elektroniczną skrzynką podawczą (ESP) i na informatycznym nośniku danych.
c. Załatwianie spraw: dekretacja, rejestracja spraw (spis spraw, znak sprawy), zakładanie teczek, redagowanie projektów pism, akceptacja, wysyłka pism w postaci papierowej i elektronicznej.
d. Rejestry przesyłek; dokumentacja spraw załatwianych ustnie, obieg wewnętrzny, dołączanie dokumentów do akt spraw.
e. Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych.
f. Dokumentacja spraw zakończonych, skład chronologiczny i skład informatycznych nośników danych.
6. Ile lat przechowywać daną informację? Ustalanie czasookresów przechowywania dokumentacji elektronicznej.
100 minut.
7. Porządkowanie dokumentacji elektronicznej i jej archiwizacja.
8. Jak przeprowadzić niszczenie dokumentacji elektronicznej? Realizacja procedury brakowania.
9. Materiały archiwalne w formie elektronicznej – obowiązki twórców dokumentacji o znaczeniu trwałym.
10. Pytania i dyskusja.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 lipca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 28 czerwca. Cena po 28 czerwca to 459 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: