PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe - przesłanki i postępowanie

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-08-28

Cena: 459 zł      409 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe - przesłanki i postępowanie

Data: 28 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: 
Podczas zajęć omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:
- Kto i kiedy może złożyć wniosek.
- Jak powinien wyglądać prawidłowy wniosek, w szczególności w świetle orzeczeń sądów powszechnych.
- Najczęstsze błędy, powodujące oddalenie wniosku.
- Przesłanki składania wniosków - o czym najczęściej zapominają składający wniosek, a co jest przedmiotem badania przez I i II instancję.

Adresaci: Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Prowadzący: Sędzia rodzinny od wielu lat, wcześniej orzekający w sądzie karnym, były prokurator, sędzia konsultant i nadzorujący domy pomocy społecznej. Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych. Autorka wielu publikacji. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Stały współpracownik FRDL.

Program:
1. Geneza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Postępowanie w sprawach rodzin alkoholików.
3. Przesłanki przymusowego leczenia odwykowego:
- Alkoholizm jaki przesłanka ubezwłasnowolnienia.
4. Postępowanie przed sądem:
- Wniosek i podmioty, legitymowane do złożenia wniosku.
- Opinia biegłych.
- Postanowienie.
5. Postępowanie wykonawcze.
6. Indywidualne konsultacje.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 sierpnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 14 sierpnia. Cena po 14 sierpnia to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: