PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Postępowanie w sprawach zasiłku stałego

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-15

Cena: 459 zł

Postępowanie w sprawach zasiłku stałego po nowelizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej i zasiłku okresowego z uwzględnieniem zmiany kryteriów dochodowych od 01.10.2018 r. Przygotowanie do realizacji zadań w ramach nowego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” obowiązującego od 01.01.2019

Data: 15 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: 
- Zdobycie wiedzy w zakresie przyznawania zasiłku stałego „po nowemu” z tytułu niepełnosprawności
w przypadku braku orzeczenia uprawniającego do świadczenia i prowadzenia, postępowania w sprawie od przyjęcia wniosku poprzez wydanie decyzji przyznającej zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały, ustalanie wysokości świadczenia po dostarczeniu orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.
- Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.
- Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych.
- Możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych dotyczących np. Przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc, ustalania daty początkowej objęcia świadczeniem, postępowania w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i emerytury lub renty.
- Wyjaśnienie możliwości działania w graniach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały i zasiłek okresowy.
- Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania
w sprawach o przedmiotowe świadczenia.
- Poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku okresowego.
- Poznanie aspektów udzielania ww. Świadczeń w formie niepieniężnej.
- Szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków poznanie zasad postępowania w związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 01.10.2018 r.

Adresaci: Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Prowadzący: Mgr socjologii, absolwentka studiów doktoranckich socjologii. Legitymuje się wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach m.in.: PO KL 2007-2013, PO WER 2014-2020, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Autorka publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej. Doświadczony trener i konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

Program:
1. Wstęp.
2. Praktyka i orzecznictwo w sprawach świadczeń z pomocy społecznej:
a. Przyznawanie i realizacja zasiłku stałego.
- Przesłanki pozytywne.
- Przesłanki negatywne.
- Zasiłek stały – praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu.
- Kontynuacja prawa do zasiłku stałego.
- Zasiłek stały dla osoby w rodzinie.
- „dwa” zasiłki stałe w rodzinie.
- Zasiłek stały a podjęcie pracy.
- Zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego.
- Zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP.
- Kwestia orzekania o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego.
- Postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia.
- Przyznanie zasiłku okresowego w urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do czasu.
- Podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia
o niepełnosprawności.
- Ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania.
b. Przyznanie i realizacja zasiłku okresowego.
- Przesłanki pozytywne.
- Przesłanki negatywne.
- Ustalenie wysokości i okresu przyznania świadczenia.
- Możliwości wypłaty zasiłku ze środków własnych gminy.
- Zasiłek okresowy przyznawany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka rodziny.
c. Zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej a zmiana wysokości zasiłku stałego i zasiłku okresowego.
d. Wpływ zmiany sytuacji dochodowej na prawo i wysokość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na wysokość ponoszonej odpłatności za świadczenia niepieniężne.
e. Kwestie aktualizacji wywiadu środowiskowego i zmiany wysokości świadczeń.
f. Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej.
g. Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” obowiązujący od 01.01.2019 r.
- Cele Programu.
- Moduły Programu.
- Zadania gminy w ramach programu, w tym szacowanie zapotrzebowania na środki z programu i przygotowanie odpowiedniego programu osłonowego.
- Sposób realizacji programu: przyznawanie świadczeń w ramach programu posiłek świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w tym przykłady decyzji administracyjnych.
3. Zakończenie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 1 stycznia. Cena po 1 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: