PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Świadczenie wychowawcze 500 plus. Bieżące problemy

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-09

Cena: 459 zł      409 zł

Świadczenie wychowawcze 500 plus. Bieżące problemy

Data: 9 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Korzyści: 
- Zajęcia z naciskiem na aktywizację uczestników.
- Wyjaśnienie bieżących problemów występujących przy realizacji świadczenia wychowawczego.
- Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów w praktyce.
- Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze 500 plus.
- Zapoznanie z tezami orzecznictwa administracyjnego w sprawie świadczenia wychowawczego.

Cele:
- Pogłębienie wiedzy z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- Zdobycie wiedzy umiejętności umożliwiającej prawidłowe postepowanie w sprawie świadczenia 500 plus, gromadzenie materiału dowodowego i weryfikację uprawnień do tego świadczenia.

Adresaci: Pracownicy i kierownicy organów realizujących świadczenie wychowawcze: urzędów miast i gmin ośrodków pomocy społecznej, innych jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący: Praktyk administracji publicznej i pomocy społecznej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, autorka publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych przeznaczonych dla pracowników samorządowych, ekspert i doradca merytoryczny jednostek organizacyjnych pomoc społecznej, doświadczony trener i wykładowca.

Program:
I. Zagadnienia podstawowe:
1. Podstawowe definicje ustawowe: rodzina, dziecko, pierwsze dziecko, dochód, uzyskanie i utrata dochodu.
2. Osoby uprawnione do świadczenia i zbieg uprawnień.
3. Przesłanki pozytywne uprawniające do świadczenia wychowawczego.
4. Przesłanki negatywne wykluczające prawo do świadczenia wychowawczego.
5. Wyjaśnienie kwestii dotyczące opieki naprzemiennej; dziecka, a pierwszego dziecko; zasądzenia alimentów, marnotrawienia świadczeń i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, wywiadu środowiskowego w sprawie świadczenia 500 plus.
100 minut.
II. Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
1. Organ właściwy w sprawie i organ właściwy w przypadku koordynacji.
2. Od wniosku i wymaganych załączników poprzez ustalenie uprawnień do świadczenia do wydania decyzji ze wskazaniem przepisów mających zastosowanie w sprawie w przypadku nabycia lub odmowy prawa do świadczenia wychowawczego.
3. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Zmiany okoliczności sprawy a prawo do świadczenia wychowawczego.
100 minut.
5. Zastosowanie przepisów KPA w postępowaniach w sprawie świadczenia wychowawczego.
III. Weryfikacja prawa do świadczenia wychowawczego.
1. Uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego.
2. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500 PLUS.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 kwietnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 26 marca. Cena po 26 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: