PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-09-26

Cena: 459 zł

Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

Data: 26 września 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania kompleksowych przepisów prawa ochrony środowiska obowiązujących podmioty gospodarcze. Szkolenie przybliży najnowsze i planowane zmiany w przepisach prawa ochrony środowiska.

Korzyści:
● Możliwość praktycznego zastosowania kompleksowego przepisów prawa ochrony środowiska obowiązujących podmioty gospodarcze.
● Zdobycie praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
● Możliwość konsultowania indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Adresaci: Pracownicy wydziałów i referatów ochrony środowiska JST.

Prowadzący: Ekspert w zakresie ochrony środowiska, od 15 lat współpracująca z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej – audytora środowiskowego i trenera. Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego (Orlen S.A., TÜV Rheinland, WYG Consulting) oraz jednostek sektora publicznego (UM Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Głównej Policji, Agencji Mienia Wojskowego). Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Program:
1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli.
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy Prawo przedsiębiorców.
3. Nowe możliwości kontrolne wynikające z Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.
4. Zakres kontroli poszczególnych organów administracji.
5. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne.
6. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli.
7. Decyzje administracyjne dla podmiotów korzystających ze środowiska.
8. Ewidencja i sprawozdawczość środowiskowa.
9. Obowiązki wynikające z ustawy:
 – Prawo ochrony środowiska.
 – O Odpadach.
 – Utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 – Międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
 – Gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 – ZSE i E.
 – Bateriach i akumulatorach.
 – Substancjach zubażających warstwę ozonową.
 – Prawa wodnego.
 – Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa.
 – W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 – I innych aktów powiązanych.
10. Praktyka prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości.
11. Zawartość protokołu kontroli.
12. Kary, mandaty, opłaty podwyższone.
13. Indywidualne pytania, dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 września 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 12 września. Cena po 12 września to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: