PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zasady rozliczania mediów – rodzaje, dostawa, opomiarowanie

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-05

Cena: 389 zł      339 zł

Zasady rozliczania mediów – rodzaje, dostawa, opomiarowanie

Data: 5 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Korzyści: Przedstawione zostaną podstawy prawne regulujące zasady rozliczania mediów. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakie obowiązki w zakresie rozliczania mediów ciążą na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego. Przedstawione będą zasady przygotowywania regulaminu rozliczania mediów.
Omówione zostaną zasady doboru urządzeń pomiarowych. Zaprezentowane będą przykłady rożnych przypadków w rozliczaniu mediów. Na zajęciach odpowiemy na pytania:
- Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali?
- Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego?
- W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania?
- Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych?
- Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów?
- Kiedy przedawnieniu ulega rozliczenie mediów?

Adresaci: zarządcy i administratorzy nieruchomości, pracownicy administracji i księgowości zajmujący się rozliczaniem kosztów mediów, pracownicy zasobów komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Prowadzący: Licencjonowany zarządca nieruchomości, uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

Program:
1. Podstawy formalne i prawne:
a. Rodzaje dostaw mediów.
b. Źródła przetwarzania energii.
c. Rodzaje urządzeń pomiarowych ciepła i wody.
60 minut.
2. Ustalenie kosztów:
a. Koszty stałe i zmienne.
b. Powierzchnia czy kubatura?
c. Rejestr urządzeń pomiarowych budynkowych i lokalowych.
d. Rejestr użytkowników lokali, ilości osób i okresu zamieszkania.
e. Braki opomiarowania i odczytów lub niezgodność odczytów.
f. Uchyb wody, przyczyna i wyliczenie jego wielkości.
g. Ustalenie granicy własności lokalowych urządzeń pomiarowych i strony zobowiązanej do finansowania ponownej legalizacji.
h. Kiedy użytkownik lokalu jest odbiorcą.
i. Nieudostępnienie lokalu dla odczytania zużycia.
60 minut.
3. Rozliczanie kosztów dostawy i wytworzenia ciepła:
a. Podstawy prawa energetycznego - Szczegółowe omówienie art. 45a Prawa Energetycznego.
b. Rozliczenie mediów w najmie.
c. Warianty metod rozliczenia kosztów dostawy mediów.
d. Wybór metody rozliczenia.
60 minut.
4. Opracowanie regulaminu rozliczenia kosztów:
a. Aktualne podstawy prawne.
b. Słownik definicji.
c. Finansowanie legalizacji liczników.
d. Sposoby rozliczania ciepła i podgrzania wody.
e. Wskazanie sposobu rozliczania wody i ujawnionego uchybu.
60 minut.
5. Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków:
a. Ustalenie zużycia sumarycznego z lokali.
b. Ustalenie uchybu tj. wody gospodarczej.
c. Rozliczenie zużycia wodomiaru głównego.
60 minut.
6. Rozliczenie w przykładach:
a. Rozliczenie kosztu stałego i wspólnego.
b. Ustalenie zużycia dla lokali z brakującym lub uszkodzonym licznikiem dla ciepła i wody.
c. Wyliczenie stawki GJ.
d. Rozliczenie zużycia i kosztów lokalowych.
e. Przygotowanie raportu końcowego.
f. Kontrola rozliczenia końcowego.
60 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 339 zł netto przy zgłoszeniu do 22 marca. Cena po 22 marca to 389 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: