PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-12-17

Cena: 459 zł      409 zł

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)

Data: 17 grudnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Poznanie terminologii stosowanej w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
Przedstawienie dokumentów, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego. Zapoznanie z obowiązkami w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy Prawo Budowlane.
Wskazanie metodyki dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartości protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego. Przedstawienie zasad rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów. Omówienie wypełniania książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem: zarówno sytuacji typowych jak i rożnych sytuacji nietypowych i nieprzewidzianych w książce, elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością, informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego.
Na zajęciach odpowiemy na pytania:
- Co to jest obiekt budowlany i jakie elementy wchodzą w skład obiektu budowlanego?
- Co to jest remont, czym różni się od konserwacji i dlaczego jest to istotne?
- Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do KOB?
- Jakie są zasady rejestrowania w KOB wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
- Jakie informacje w KOB mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?

Korzyści dla uczestników: Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej. Uczestnicy poznają:
- Podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa.
- Wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB.
- Zasady wypełniania KOB krok po kroku z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Adresaci: Właściciele nieruchomości, zarządcy, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN-ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych, własnościowych lub komercyjnych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi oraz wszystkie osoby zobligowane do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Prowadzący: Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i zajęciach związanych z rynkiem nieruchomości.

Program:
1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
a. Ustawa prawo budowlane.
b. Obowiązki właściciela i zarządcy.
c. Sankcje karne.
2. Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:
a. Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
- Rocznych i pięcioletnich.
- Pozostałych.
b. Osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
3. Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
a. Zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych.
b. Zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej.
c. Struktura i zawartość protokołu z kontroli.
4. Prowadzenie książki obiektu budowlanego:
a. Podstawa prawna.
b. Cel prowadzenia książki obiektu budowlanego.
c. Omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
- Wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji.
- Wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli.
- Gdzie wpisywać kontrole niewyszczególnione w KOB.
- Jak dokumentować dokumentację techniczną.
- Zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych.
- Dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi.
- Dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 grudnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 3 grudnia. Cena po 3 grudnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: