PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Inwentaryzacja składników majątku w podmiocie leczniczym

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-09-23

Cena: 459 zł

Inwentaryzacja składników majątku w podmiocie leczniczym

Data: 23 września 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Zapoznanie z formalnymi wymogami i standardami w zakresie inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego w podmiocie leczniczym. Uczestnicy poznają wzorcowe procedury, niezbędne zapisy w instrukcji inwentaryzacyjnej oraz dokumentację czynności inwentaryzacyjnych. Dowiedzą się także, jakie są zadania i uprawnienia pracowników odpowiedzialnych materialnie, członków zespołów spisowych i komisji inwentaryzacyjnej oraz służb księgowych i kierownika jednostki. Przykłady, nieprawidłowości stwierdzane w kontrolach, praktyczne informacje dla pracowników merytorycznych, księgowych i kontrolerów, zastosowanie krajowych standardów rachunkowości.

Adresaci: Główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, członkowie zespołów spisowych i zakładowych komisji inwentaryzacyjnych i inni odpowiedzialni za majątek i jego inwentaryzację w podmiotach leczniczych, pracownicy wydziałów nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi w podmiotach tworzących oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący: Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program:
1. Organizacja inwentaryzacji w jednostce.
- Ogólne zasady przeprowadzania inwentaryzacji.
- Polityka rachunkowości, instrukcja inwentaryzacyjna - zakres niezbędnych regulacji.
- Komisja inwentaryzacyjna, zespoły spisowe, pracownicy merytoryczni i księgowi, kierownik jednostki - zakres zadań i odpowiedzialność.
- Inwentaryzacja ciągła, okresowa, elektroniczna.
- Udział biegłego rewidenta.
2. Inwentaryzacja zapasów według zaleceń KSR z lipca 2016 r.
- Zapasy leków, jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych - szczególny rodzaj materiałów/zapasów - szczególne zasady inwentaryzacji.
- Zapasy podlegające obowiązkowemu spisowi na dzień bilansowy.
- Komisy sprzętu medycznego - zapasy obce podlegające inwentaryzacji.
3. Inwentaryzacja środków trwałych zgodnie z KSR nr 11 "Środki trwałe".
- Obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencyjna podlegająca inwentaryzacji.
- Dobór odpowiedniej metody inwentaryzacji - kiedy spis, kiedy weryfikacja.
- Dokumentacja czynności inwentaryzacyjnych.
4. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 września 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 9 września. Cena po 9 września to 459 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: