PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Nowe wskaźniki struktury sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) wyliczane za 2018 r.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-02-18

Cena: 409 zł

Nowe wskaźniki struktury sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) wyliczane za 2018 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych. Korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta inwestycji własnych oraz przekazanych jednostkom budżetowym w styczniu/lutym 2019 r. – z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i NSA

Data: 18 lutego 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty. Nowe orzecznictwa dotyczące posiłków w szkołach i przedszkolach, duplikatów legitymacji szkolnych oraz stosowania współczynnika i prewspółczynnika od inwestycji powoduje konieczność nowego spojrzenia na odliczenia dokonywane w ciągu roku oraz korekty rocznej. Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska sądów i TSUE w sprawie sposobu wyliczenia WSS i PP. Udział w szkoleniu może przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT. Zagadnienia zostały tak wybrane, aby były przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się omawianymi zagadnieniami.

Adresaci: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.

Prowadzący: Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program:
I. Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2019 roku.
1. Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku?
2. Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika?
3. Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2019 roku. – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA i TSUE lub rozporządzenie.
II. Korekta roczna wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).
1. Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna.
a) Przygotowanie danych do korekty
b) Weryfikacja wcześniejszego odliczenia.
c) Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
2. Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat?
a) Przygotowanie danych do korekty.
b) Środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto - zasady dokonywania korekty.
c) Kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik?
d) Korekta od środków trwałych nabytych przed 2016 r.
e) Korekta od środków trwałych nabytych w 2016, 2017 i 2018.
f) Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
g) Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
h) Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
3. Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
a) Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat?
b) Potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji.
c) Korekta od inwestycji własnych.
d) Korekta od inwestycji obcych.
e) Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA.
f) Przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?
g) Zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty - skutki w podatku VAT.
4. Wprowadzenie odpowiednich zapisów księgowych przy korekcie.
III. PANEL DYSKUSYJNY – odpowiedzi na bieżące problemy

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 lutego 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 4 lutego. Cena po 4 lutego to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: