PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-08-20

Cena: 459 zł

Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID

Data: 20 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: 
- Przedstawienie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- Poznanie zasad postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
- Przedstawienie zasad zatwierdzenia podziału nieruchomości oraz projektu budowlanego.
- Zaprezentowanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
- Zapoznanie z terminami i procedurą uzyskiwania decyzji ZRID.
- Na zajęciach odpowiemy między innymi na pytania:
- Jakie są Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii?
- Jak określić linie rozgraniczające teren?
- Jakie są warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa?
- Jakie są wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich?

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się inwestycjami w zakresie dróg publicznych.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Program:
1. Decyzja ZRID i postępowanie w sprawie jej wydania, a postępowanie administracyjne na gruncie KPA.
2. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii.
3. Określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych.
4. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.
5. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.
6. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
100 minut.
7. Zatwierdzenie projektu budowlanego.
8. Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
9. Określenie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.
10. Określenie obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych.
11. Określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
12. Obowiązek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów.
100 minut.
13. Określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.
14. Terminy uzyskiwania decyzji ZRID.
15. Procedura uzyskiwania decyzji ZRID.
16. Wnioskodawcy i strony postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
17. Skutek kumulacji kilku postępowań administracyjnych w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.
18. Czas obowiązywania specustawy drogowej.
19. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 sierpnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 6 sierpnia. Cena po 6 sierpnia to 459 zł.
Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: