PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Praktyczne aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów. Obowiązki i odpowiedzialność zarządców dróg.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-11-19

Cena: 459 zł      409 zł

  Praktyczne aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów. Obowiązki i odpowiedzialność zarządców dróg.

Data: 19 listopada 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów i sprzętu w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii w ZUD.

Korzyści: poszerzenie znajomość problematyki ZUD oraz dotyczących materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD.

Adresaci: Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Prowadzący: Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa(zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto w 2011 r prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził w latach 2003-2019 r ponad 100 szkoleń z w/w tematyki.

Program:
1. Podstawy prawne.
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r (Dz.U. poz.2222 z 2017 r ze zm.)
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r (Dz. U. poz. 1289 z 2017 r ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r)
- Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z 1964r ze zm.)
2. Obowiązki zarządców dróg, właścicieli nieruchomości oraz administratorów osiedli i ich odpowiedzialność cywilna.
3. Standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD).
4. Organizacja i prowadzenie zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i osiedli.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
6. Materiały stosowane do ZUD.
7. Wpływ materiałów stosowanych w ZUD na nawierzchnie drogowe i przyrodę.
8. Sposoby prowadzenia ZUD oraz sprzęt używany do ZUD.
9. Postępowania przetargowe w zakresie ZUD.
10. Nowoczesne technologie w ZUD (GPS, radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 listopada 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 5 listopada. Cena po 5 listopada to 459 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: