PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych dla podmiotów niesamorządowych w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-04-22

Cena: 349 zł      409 zł Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych dla podmiotów niesamorządowych w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa

Data: 22 kwietnia 2020, 10:00 - 15:00

Cel: Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z udzielaniem dotacji oświatowych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla placówek i jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

Adresaci: Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy szkół, kontrolerzy, audytorzy, radcy prawni, skarbnicy, główni księgowi jednostek dotowanych.

Prowadzący: Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji Polskiej Akademii Nauk, FRDL, RIO, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Program:
1. Podstawa prawna - zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku oraz w roku 2020 z zakresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.
2. Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli.
3. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających rozliczeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
4. Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji -przykładowy katalog.
5. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:
6. Przygotowanie pracowników do kontroli - procedura, kompetencje, upoważnienia.
7. Kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym.
8. Kontrola wykorzystania dotacji- rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków.
9. Oświadczenia, protokół oględzin- wzór.
10. Wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów.
11. Zgłaszane zastrzeżenia do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag.
12. Decyzja administracyjna - podstawowe jej elementy, wzór.
13. Postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.
14. Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
15. Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 8 kwietnia. Cena po 8 kwietnia to 359 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: