PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

FUNKCJONOWANIE CEIDG W 2018 ROKU

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-03

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

FUNKCJONOWANIE CEIDG W 2018 ROKU

Data: 3 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Przedmiotem szkolenia jest omówienie przepisów:
1. Stanowiących podstawę prowadzenia zadań związanych z CEIDG (w miejsce uchylanej ustawy o s.dz.g.) w ramach pakietu ”konstytucji biznesu”. Są to uchwalone już ustawy:
• Prawo przedsiębiorców.
• O Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców.
• O zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
• O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. 30 kwietnia 2018 r.
2. Projektowanej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (z proponowanym terminem wejścia w życie 1 czerwca 2018 r.), w której zawarto zmiany jeszcze do ustawy o s.dz.g., -projekt jest przekazany do Sejmu.
Na bazie wskazanych wyżej ustaw oraz innych zmian przepisów prawnych dot. przedsiębiorców, w ramach szkolenia omówione zostaną:
1. Zmiany przepisów prawnych dot. przedsiębiorców wynikające z ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
2. Wpływ nowych przepisów na kształt wniosku CEIDG.
3. Nowe regulacje dot. pełnomocników i prokurentów.
4. Nowe regulacje dot. zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
5. Zadania organów gmin związanych z CEIDG, obejmujących:
– Przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców.
– Badanie poprawności składanych wniosków, pod kątem ich prawidłowego wypełnienia, w tym w zakresie zawieszenia.
– Badanie czy osoby składające wniosek są uprawnione do podjęcia działalności gospodarczej na wpis do CEIDG (w tym osoby zagraniczne).
6. Podklasy z PKD, w tym obejmujące działalność reglamentowaną oraz w zakresie dz.g. niepodlegających przepisom Prawa przedsiębiorców.
7. Zasady udostępniania informacji o przedsiębiorcach, w tym z zasobów archiwalnych gminnej ewidencji działalności gospodarczej.
8. Zmiany do ustawy o s.dz.g. na bazie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym, zawierającego zmianę podejścia do istnienia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

Cele i korzyści ze szkolenia: Zapoznanie pracowników urzędów gmin z nowymi przepisami stanowiącymi podstawę funkcjonowania CEIDG dla prawidłowej realizacji zadań. Ponadto szkolenie ma na celu rozwiązywanie problemów dotyczących funkcjonowania CEIDG w ramach aktualnych i przyszłych przepisów prawnych. Jeżeli do dnia planowanego terminu szkolenia pojawią się zmiany w przepisach wiążących się z zadaniami gmin w zakresie CEIDG - zostanie to omówione w trakcie wykładu.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, którzy wykonują zadania związane z CEIDG.

Prowadzący: Były pracownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z ponad 40-letnim stażem pracy. Pracowała zawodowa od 1968 r. w urzędach administracji publicznej (Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota, w 1976 r. przeniesiona do Urzędu M. St. Warszawy, w 1990 r. przeniesiona do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w 1999 r. przeniesiona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie). W latach 1990-1999 realizowała zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej (w ramach kompetencji organu II instancji). Posiada wykształcenie wyższe, tytuł mgr administracji – Uniwersytet Warszawski. Od 1996 r. do dnia dzisiejszego – prowadzi wykłady w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników urzędów gmin w całej Polsce – w dziedzinie obejmującej ewidencję działalności gospodarczej, a od 2011 r. w zakresie CEIDG. Autorka książki „Komentarz do prawa działalności gospodarczej” Wydawnictwo „Tur” S. C. – Jaktorów k/Warszawy, autorka szkoleń dla urzędów gmin w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne.
2. Definicje i zasady ogólne uregulowane w ustawie - Prawo Przedsiębiorców.
3. Osoby uprawnione do podjęcia działalności gospodarczej, w tym osoby zagraniczne w świetle ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
4. Prowadzenie zadań związanych Z CEIDG w świetle ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców.
– Dane podlegające wpisowi do CEIDG.
– Dane dopisywane do CEIDG z urzędu.
– Składanie wniosku o wpis do CEIDG.
– Niepoprawność wniosku.
– Wykreślenia z CEIDG i sprostowania w CEIDG.
5. Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności.
6. Rejestr pełnomocnictw i prokury.
7. Przedmioty działalności gospodarczej.
8. Udostępnianie danych o przedsiębiorcach.
– Udostępnianie danych z CEIDG.
– Udostępnianie informacji przez organy gmin.
9. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE wynikające z ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
10. ZARZĄD SUKCESYJNY w świetle projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Na szkolenie przygotowany będzie materiał opisowy zawierający omówienie zagadnień wg powyższych rozdziałów wraz z załącznikami:
Nr 1 – Propozycje wzorów.
Nr 2 – Osoby zagraniczne.
Nr 3 – PKD-2007.
Nr 4 – Informacja publiczna.
Nr 5 – Informacje dodatkowe.
Nr 6 – Porównanie przepisów na bazie ustaw z „konstytucji biznesu”.
Nr 7 – Porady praktyczne (na bazie ustawy o s.dz.g.)
Nr 8 – Zmiany ustawy o s.dz.g na bazie ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 19 czerwca. Cena po 19 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: