PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kontrola wojewody w urzędzie gminy/miasta w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do CEIDG

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-02-26

Cena: 459 zł      409 zł

Kontrola wojewody w urzędzie gminy/miasta w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do CEIDG. Zagadnienia podlegające ocenie, nieprawidłowości, przydatne wskazówki, dobre praktyki

Data: 26 lutego 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści:
- Nabycie/zweryfikowanie wiedzy w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków o wpis do CEIDG,
- Poznanie najistotniejszych oraz najczęściej stwierdzanych w wyniku kontroli wojewody nieprawidłowości oraz przyczyn ich wystąpienia,
- Poznanie dobrych praktyk oraz mechanizmów przyczyniających się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań,
- Nabycie umiejętności przydatnych w trakcie postępowania kontrolnego wojewody.

Korzyści z uczestnictwa:
- Uniknięcie błędów popełnionych przez innych pracowników zajmujących się CEIDG,
- Zwiększenie szans na pozytywne wyniki ewentualnej kontroli wojewody,
- Zyskanie pewności siebie w realizacji zadań oraz w trakcie kontroli,
- Podniesienie jakości wykonywanych obowiązków, co przyniesie korzyści dla urzędu i obsługiwanych klientów.

Adresaci: Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem, przekształcaniem i przesyłaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces

Prowadzący: Doświadczony praktyk - kontroler pracujący w latach 2010 – 2017 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, kierownik zespołu kontrolerów specjalizujący się w kontrolach obszaru będącego przedmiotem szkolenia. Wysoko oceniany przez uczestników szkolenia

Program:
1. Zagadnienia sprawdzane i oceniane przez kontrolerów:
a. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania kontrolowanych zadań.
b. Przyjmowanie, przekształcanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG:
- Formy składania wniosków.
- Potwierdzanie przyjęcia wniosków.
- Weryfikacja poprawności wniosków, braki formalne, wzywanie do uzupełnienia lub skorygowania wniosku.
- Przekształcanie wniosków na formę elektroniczną,
- Terminowość przesyłania wniosków do systemu CEIDG.
2. Najistotniejsze oraz najczęściej stwierdzane w wyniku kontroli nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia. Omówienie oraz dyskusja.
3. Przebieg kontroli – najważniejsze informacje oraz praktyczne wskazówki przydatne w trakcie kontroli, przeprowadzanej w urzędzie gminy/miasta przez pracowników urzędu wojewódzkiego:
a. Czynniki wpływające na zakwalifikowanie jednostki do kontroli (kontrole planowane i doraźne).
b. Przygotowanie się do kontroli (zawiadomienie o kontroli, kompletowanie dokumentacji, sporządzanie zestawień, udzielanie informacji przed kontrolnych na żądanie organu kontroli).
c. Przebieg kontroli (rozpoczęcie czynności kontrolnych, prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolera, sposób postępowania w zakresie realizacji żądań kontrolera, składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień).
d. Korzystanie ze środków odwoławczych (przedmiot zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz tryb ich składania).
e. Realizacja zaleceń pokontrolnych (sposoby wzmocnienia kontroli funkcjonalnej).
4. Dobre praktyki oraz mechanizmy przyczyniające się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań. Omówienie i dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 lutego 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 12 lutego. Cena po 12 lutego to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: