PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Sekretarzy: Obowiązkowa zmiana statutu. Tworzenie i procedura po nowelizacji ustaw samorządowych

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2018-10-10

Cena: 165/359 zł

Obowiązkowa zmiana statutu. Tworzenie i procedura po nowelizacji ustaw samorządowych

10 października  2018 r. 10:00-15:00
Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2


Program:

1. Technika opracowywania zmian do statutów:
a. Komisja statutowa.
b. Analiza obowiązujących statutów przez komisje Rady.
c. Wnioski do Komisji statutowej.
2. Najczęstsze błędy i braki w statutach:
a. Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie.
b. Przyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie.
c. Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady.
d. Regulacje dotyczące protokołowania posiedzeń rady i komisji.
e. Brak procedur dostępu radnych do informacji źródłowych.
f. Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu do realizacji).
g. Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy.
h. Brak definicji interpelacji i postępowania związanego z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią.
i. Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała ws. wniosków i zaleceń pokontrolnych).
j. Brak uprawnień sołtysów.
3. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).
4. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. O zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem 31 stycznia 2018 r.:
a. Obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia zasad i trybu jej działania,
b. Zasady tworzenia klubu radnych.
c. Zasady i tryb składania interpelacji i zapytań przez radnych oraz zasady i tryb udzielania na nie odpowiedzi.
d. Zasady składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
e. Zasady przeprowadzania głosowań jawnych.
f. Zasady jawności obrad organów stanowiących.
g. Tryb rozpatrywania inicjatyw uchwałodawczych klubu radnych.
h. Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.
i. Zasady udziału mieszkańców i radnych w debatach na sesjach nad raportem o stanie gminy, powiatu, województwa.
j. Zasady wyznaczania przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa.

Prowadzący: Specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal); w przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.

Miejsce szkolenia: Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc październik lub opłaty w wysokości 165 zł. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 359 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 3 października 2018 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: