PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PLATFORMA EPUAP2 I JEJ MIEJSCE W OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-11-23

Cena: 409 zł

PLATFORMA EPUAP2 I JEJ MIEJSCE W OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE

Data: 23 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Przedstawienie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP 2).

Adresaci:
 Osoby decyzyjne zainteresowane wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatycy, redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszyscy pracownicy realizujący zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Program:
I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna.
1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza.
2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej.
3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?
4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych.
5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej.
6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
60 minut.
II. ePUAP2 – platforma w praktyce.
1. Widok ekranu spraw i opis sprawy.
2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane.
3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych.
4. ePUAP2- proces zakładania konta.
5. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza.
6. Odbieranie dokumentów.
7. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu.
8. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie).
9. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu.
10. Wysyłanie dokumentów.
11. Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”.
12. Wysyłanie testowe.
13. Mass mailing.
14. Przenoszenie dokumentów między skrytkami.
15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nieposiadających konta instytucji.
16. Przekazywanie dokumentów wg właściwości.
17. Sporządzanie kopii roboczej.
18. Przeglądanie raportów.
19. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów.
- Wyszukiwanie wzorów w CRD (Standardowe, Zaawansowane, Pełnoekranowe).
- Przeglądanie wzorów w CRD.
- Szczegóły wzoru.
20. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany).
21. Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji).
60 minut.
III. ESP- Operacje.
1. Operacje na składzie.
- Ustawienia i zarządzanie składem.
- Tworzenie nowego składu.
- Usuwanie i eksport składu.
- Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie.
- Ustawianie powiadomień z poziomu składu.
- Ustalanie preferowanych składów.
60 minut.
IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”.
1. Wysyłanie zaproszeń do organizacji.
- Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice.
- Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie.
- Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nieposiadającej konta.
2. Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora).
60 minut.
V. Panel „Administrowanie”.
1. Zakładka „Usługi i ustawienia”.
- Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi.
2. Zakładka „Budowanie usług”.
- Podgląd opublikowanych Kart Spraw.
- Utworzenie Karty Sprawy.
3. Zakładka „Skrytki”.
- Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO).
- Formatka „Awaryjne pobieranie”.
4. Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe).
- Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”.
5. Zakładka „Formularze”.
- Import oraz budowa formularza.
6. Zakładka „Wzory lokalne”.
- Import oraz dodanie nowego wzoru.
60 minut. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 9 listopada. Cena po 9 listopada to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Istnieje możliwość pokrycia części kosztów szkolenia ze składek Forum Sekretarzy/Forum Skarbników/Kadr. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: