PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Rozporządzenie w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-03-25

Cena: 459 zł      409 zł

Rozporządzenie w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

Data: 25 marca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści:
- Zapoznanie się z założeniami, zakresem i wymogami dotyczącymi stosowania Rozporządzenia.
- Zdobycie umiejętności prawidłowego definiowania i rozpoznawania danych niebędących danymi osobowymi.
- Zdobycie wiedzy jak prawidłowo przygotować organizację do stosowania Rozporządzenia.

Adresaci:

- Administratorzy Danych Osobowych.
- Inspektorzy i specjaliści ds. danych osobowych.
- Przedstawiciele urzędów, firm i instytucji publicznych.
- Wszystkie osobowy zajmujące lub interesujące się tematyką.

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Program:
I. Przedmiot i zakres stosowania Rozporządzenia.
1. Cel Rozporządzenia.
2. Czego dotyczy Rozporządzenie?
3. Zakres terytorialny.
4. Od kiedy zacznie obowiązywać Rozporządzenie?
II. Podstawowe definicje Rozporządzenia. Co jest danymi nieosobowymi?
1. Podstawowe definicje Rozporządzenia.
2. Co jest danymi niebędącymi w myśl Rozporządzenia danymi osobowymi?
100 minut.
III. Zasady Rozporządzenia.
1. Zasada swobodnego przepływu danych w Unii.
a) Wpływ zasady na uprawnienia właściwych organów do żądania lub uzyskiwania dostępu do danych.
b) Główne założenia.
c) Sankcje i obostrzenia.
2. Zasada dostępu właściwych organów do danych.
a) Ograniczenia stosowania zasady.
b) Sankcje.
c) Współpraca międzynarodowa.
IV. Przenoszenie danych. Kodeksy postępowania.
1. Czym jest przenoszenie danych?
2. Kodeksy postępowania:
a) Założenia.
b) Wymogi.
c) Obowiązywanie.
100 minut.
V. Centralny Punkt Kontaktowy.
1. Procedura współpracy między organami.
2. Zadania CPK.
3. Standardy funkcjonowania CPK.
VI. Ocena i wytyczne: kontrola stosowania Rozporządzenia.
1. Kto przeprowadza kontrolę?
2. Czego dotyczy kontrola?
3. Jakie wymagania trzeba spełnić?
4. Kiedy przeprowadzona zostanie kontrola?
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 11 marca. Cena po 11 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Istnieje możliwość pokrycia części kosztów szkolenia ze składek Forum Sekretarzy/Forum Skarbników/Kadr. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: