PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ochrona Danych Osobowych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-15

Cena: 459 zł      409 zł

Ochrona Danych Osobowych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Data: 15 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści:
- Wprowadzenie do przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO).
- Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach.

Adresaci:

- Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w jednostkach samorządu terytorialnego.
- Inspektorzy Ochrony Danych (IOD).
- Administratorzy Danych Osobowych (ADO).
- Specjaliści ds. ochrony danych osobowych w JST.

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Program:
1. Uregulowania prawne:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
- Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO).
- Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne).
- Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe.
- Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy? (interpretacja najnowszych zmian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG).
- Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
- Czy dane służbowe podlegają ochronie?
- Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej - problemy praktyczne, stanowisko UODO.
2. RODO/GPDR: definicje, zasady legalnego przetwarzania danych, uzyskiwania zgód, prawa obywateli:
- Zakres zmian i ich właściwość przedmiotowa.
- Zmiany w ochronie danych osobowych w prawodawstwie europejskim (cel zmian i efekty).
- Dane osobowe.
- Zasady przetwarzania danych.
- Dane zwykłe a dane wrażliwe.
- Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody.
- Przetwarzanie danych.
- Powierzenie przetwarzania danych.
- Zbiór danych.
- Zasada profilowania.
- Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default.
- Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych.
- Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
- Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania
- Zasada adekwatności.
- Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
- Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
- Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
- Czy dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
- Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
- W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
- Prawa osób których dane dotyczą:
a. Prawo do uzyskania kopii danych.
b. Prawo do bycia zapomnianym.
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
d. Prawo do przenoszenia danych.
e. Prawo do sprostowania danych.
3. Rola i obowiązki Inspektora Ochrony Danych w strukturze organizacyjnej Administratora Danych:
- Ustawowe zadania IOD.
- Zdefiniowanie pozycji IOD.
- Codzienne problemy w wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych, praktyczne wskazówki ułatwiające profesjonalne i bezpieczne wykonywanie zadań IOD.
4. System ochrony danych osobowych zgodny z RODO:
- Jak zaprojektować system ochrony danych osobowych, aby był zgodny z wymogami Rozporządzenia?
- Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
- Często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.
- Zabezpieczenia danych osobowych:
a. Fizyczne.
b. Informatyczne.
c. Socjotechniczne.
d. Pseudonimizacja i profilowanie.
e. Adekwatność zabezpieczeń danych osobowych.
5. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe.
- Kontrole.
- Uprawnienia UODO.
- Nowe kompetencje UODO.
- Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami?
- Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych oraz pracowników.
- Odpowiedzialność karna Administratora Danych.
6. Panel dyskusyjny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 lipca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 1 lipca. Cena po 1 lipca to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Istnieje możliwość pokrycia części kosztów szkolenia ze składek Forum Sekretarzy/Forum Skarbników/Kadr. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: