PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KPA w dobie epidemii, czyli postępowanie administracyjne, z uwzględnieniem nowelizacji specustawy dotyczącej COVID-19 (zajęcia on-line)

Miejsce: Zajęcia online

Termin: 2020-04-24

Cena: 240 zł

Kurs: Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników administracji publicznej

Data: 24 kwietnia 2020, 10:00 - 14:00
Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele: Szkolenie ma na celu przybliżyć problematykę postępowania administracyjnego,  z uwzględnieniem nowelizacji KPA, dotyczącej RODO, co jest niezbędne w bieżącej pracy urzędniczej. W szkoleniu zostaną omówione sprawy m.in. obowiązków organu, dowodów w postępowaniu, rozprawy administracyjnej, zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Program obejmuje również nowelizację specustawy dotyczącej COVID-19 w zakresie postępowania administracyjnego.

Adresaci:
1. Pracownicy administracji publicznej m.in.:
- Pracownicy urzędów miasta, urzędów gmin.
- Pracownicy starostw powiatowych.
- Pracownicy urzędów marszałkowskich.
- Pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu (np. urzędów pracy, MOPSów/GOPSów, PCPR).
- Pracownicy organów administracji rządowej (np. stacji sanitarno-epidemiologicznych, nadzorów budowlanych, inspektoratów weterynaryjnych).
2. Pracownicy biur projektowych i innych firm biorących udział w postępowaniu administracyjnym.

Korzyści: Poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego. Zapoznanie uczestników z problematyką postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem nowelizacji specustawy dotyczącej COVID-19.

Prowadzący: Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający szerokie doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Program:
1. Co to jest postępowanie administracyjne? – omówienie w ogólności istoty postępowania administracyjnego.
2. Zasady postępowania administracyjnego – przedstawienie zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
3. Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania (na wniosek, z urzędu) oraz orzecznictwa w tym zakresie.
4. Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. dokumentów oraz praktycznych zagadnień z tym związanych.
5. Protokół a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół,
a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
6. Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia
o niezałatwieniu sprawy w terminie.
7. Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego.
8. Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia.
9. Tryby nadzwyczajne – przedstawienie w ogólności instytucji wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności.
10. Nowelizacja KPA w zakresie RODO – omówienie nowelizacji w przedstawionym zakresie.
11. Nowelizacja specustawy dotyczącej COVID-19 w zakresie postępowania administracyjnego – omówienie tej nowelizacji w kwestii m.in. biegu terminów, wykonywania czynności, czy bezczynności organu.

Powyższe szkolenie realizowane będzie w formie on-line.
Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.
Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju.
Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 kwietnia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Cena: 240 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (w formie pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w formie elektronicznej). Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24


zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: