PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (OZE, wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne).

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-09-12

Cena: 321,30 zł

OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (OZE, wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne).

Data: 12 września 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Podmioty z mieszanym rodzajem działalności (sektor publiczny, samorządy, instytuty czy fundacje), ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają tematykę VAT bądź sprowadzają ją jedynie do pytania, czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie. Takie postępowanie jest błędem, ponieważ zdarza się, że sama dotacja podlega opodatkowaniu, a to może spowodować, iż wkład własny jednostki będzie wielokrotnie wyższy, niż zaplanowano. Opodatkowanie dotacji zawsze było zagadnieniem problematycznym. Podmioty z sektora finansów publicznych często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę. Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje zakładające określone wpłaty własne mieszkańców, np. dotacje z regionalnego programu operacyjnego (dalej: RPO) na odnawialne źródła energii (OZE), dofinansowanie wymiany kotłów, zakup kolektorów słonecznych, dofinansowanie wyjazdu przedsiębiorców na targi itp. Nie jest jasne, czy w niektórych przypadkach nie będzie konieczne zastosowanie odwrotnego obciążenia VAT. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji – zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych, jak i braku finansowania dla całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). Dodatkowym problemem jest ogromna zmienność stanowisk organów podatkowych, które dotychczas dość liberalnie podchodziły do opodatkowania takich dofinansowań, obecnie jednak zmieniły stanowisko. W konsekwencji jednostki nie mogą liczyć na pewność prawa w tym zakresie. Znowu pojawia się też problem zmiany stanowiska organów podatkowych co do odliczania VAT związanego z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Wątpliwości rozpoczęły się od wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2017 r. , który wywołał bardzo wiele kontrowersji wśród samorządów. Organ i Sąd uznały, że skoro gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną zarówno w celu odprowadzenia ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych, jak i własnych jednostek organizacyjnych - to od dnia 1 stycznia 2016 r. wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków nie będą dotyczyły wyłącznie działalności opodatkowanej, lecz również innej działalności wykonywanej poza podatkiem VAT i mogą być odliczane jedynie prewspółczynnikiem. Obserwujemy zatem obecnie powrót do argumentacji sprzed kilku lat i znowu kwestionowane jest prawo samorządów do odliczania VAT z tytułu inwestycji. Należy bowiem jasno stwierdzić, iż ograniczenie odliczenia do wysokości prewspółczynnika VAT dla wielu gmin równe jest de facto odmową prawa do odliczenia podatku naliczonego (gdyż ten wynosi w praktyce 1-10 %).

Korzyści:
- Znajomość przepisów dotyczących opodatkowania VAT-em dotacji, jak również zmian praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń), uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wypełnienia wniosków o dotację w zakresie kwalifikowalności VAT.

Adresaci: osoby rozliczające podatki (skarbnicy, główni księgowi, dyrektorzy ds. finansów, pracownicywydziałów finansowych) prawnicy wewnętrzni jednostek, osoby odpowiedzialne za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:
- Jednostki samorządu terytorialnego,
- Jednostki budżetowe,
- Zakłady budżetowe,
- Spółki komunalne,
- Instytuty naukowe,
- Jednostki badawcze,
- Instytucje kultury,
- Związki/stowarzyszenia/federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców,
- Organizacje pozarządowe,
- Podmioty wykonujące zadania publiczne,
- Jednostki sektora finansów publicznych,
- Urzędy.

Prowadzący: Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Od kilku lat prowadzi własną Kancelarię Doradztwa. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Prowadziła liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych, podatku od nieruchomości i międzynarodowego opodatkowania, realizowane dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilku centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Program:
1. VAT w dotacjach – uwagi ogólne.
- Dwa aspekty opodatkowania dotacji.
- Pojęcie VAT kwalifikowanego.
- Kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji.
- Kiedy przysługuje odliczenie.
- Przepisy i przykłady z praktyki.
2. Opodatkowanie dotacji – zmiana stanowiska MF.
- Dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO.
- Najnowsze interpretacje KIS.
- orzecznictwo sądów administracyjnych min. WSA w Rzeszowie i WSA w Lublinie.
- Praktyczne rozliczenie dotacji na przykładach.
3. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych.
- Istota odwrotnego obciążenia.
- Kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji.
- Odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
- Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
- Regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT.
- O czym pamiętać podczas zamówień publicznych?
4. VAT kwalifikowany.
- Orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017 r.
- Praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność.
- Sankcje podatkowe.
- Stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo.
5. Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji.
- Orzecznictwo - w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017 r. i jego wpływ na praktykę organów i JST.
- Inwestycje wodno-kanalizacyjne – obecne stanowiska.
- Orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji.
- Odliczanie VAT od targowiska, cmentarza, przystanków itp.
6. Kiedy projekt dotyczy VAT?
- Działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej.
- Orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 września 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 459 zł 321,30 zł* netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

 *z okazji 30-lecia FRDL oferujemy 30% rabatu na szkolenia otwarte i zamknięte 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: