PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PRAKTYCE

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-04-19

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PRAKTYCE

Data: 19 kwietnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: W trakcie szkolenia przeanalizowany zostanie kompleksowo proces prowadzenia dokumentacji i jej archiwizacji w placówce oświatowej. Szczególnej uwadze podlegać będzie omówienie zasad rozliczenia się szkoły z aktami przy likwidacji placówki. Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją. Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół, sekretarzy lub osób prowadzących akta szkolne.

Korzyści ze szkolenia: Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem funkcjonowania centrów usług wspólnych od 2017 r., a także planowanych zmian w systemie oświaty, w tym docelowej likwidacji gimnazjów. Zdobycie pełnej wiedzy – popartej przykładami - nt. przygotowania dokumentacji likwidowanych gimnazjów do przekazania następcom prawnym, jednostkom nadrzędnym i nadzorującym oraz wybrakowania akt nieprzydatnych.

Adresaci szkolenia: Pracownicy sekretariatów i dyrektorzy szkół wszystkich typów, przedszkoli, żłobków, referatów oświaty, centrów usług wspólnych, zespołów obsługi szkół.

Prowadzący szkolenie: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program szkolenia:
1. Czy każda placówka oświatowa musi posiadać archiwum zakładowe?
2. Kto odpowiada, przechowuje i archiwizuje dokumentację placówek oświatowych prowadzoną przez centra usług wspólnych?
3. Jak zorganizować archiwum szkolne i kto ma je prowadzić? Pojęcie: „outsourcing archiwalny”.
4. Likwidacja jednostki i obowiązki jednostki w odniesieniu do dokumentacji (problem nowej reformy oświatowej i planowanej likwidacji gimnazjów).
5. Z czego wynika obowiązek dbałości o akta firmy? Regulacje prawodawstwa krajowego i unijnego, w tym nowelizacja tzw. Ustawy archiwalnej z 2015/2016 i zakres Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
6. Dualizm w prowadzeniu akt nauczania i wychowania, a dokumentacji organizacyjnej, administracyjnej i finansowej w placówce oświatowej.
7. Jak przygotować dokumentację szkolną do kontroli? Nadzór nad dokumentacją i prawo do jej kontroli jednostek nadrzędnych i nadzorujących oraz archiwów państwowych.
8. Nie tylko w sekretariacie powstaje dokumentacja! Obieg akt w szkole. Identyfikacja zagrożeń i punktów kluczowych w trakcie prowadzenia spraw.
9. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie czasookresów przechowywania segregatorów z aktami (praktyczne i formalne kryteria oceny).
10. Na czym polega odpowiedzialność stanowisk pracy za tworzoną dokumentację? Przechowywanie i udostępnianie akt przez komórki i stanowiska pracy.
11. Kiedy zamknąć sprawę i segregator, czyli przygotowanie dokumentacji do archiwum? Weryfikacja kategorii archiwalnej w oparciu o wykazy akt.
12. Na czym polega porządkowanie akt? Etapy i charakterystyka prac archiwizacyjnych. Standardy ewidencjonowania, porządkowania i technicznego zabezpieczania akt.
13. Jak przeprowadzić niszczenie akt? Realizacja złożonej procedury brakowania.
14. Jak przygotować dokumentację szkoły do ekspertyzy archiwum państwowego? Co to jest ekspertyza archiwalna i kogo dotyczy?
15. Procedura przygotowania akt kategorii A do archiwum państwowego, zgodnie ze Standardami porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.
16. Formularze niezbędne przy prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji szkolnej.
17. Podsumowanie (pytania, dyskusja).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 kwietnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 5 kwietnia. Cena po 5 kwietnia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: