PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-01-15

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - PROBLEMATYKA I ZASADY ROZWIĄZANIA I ZMIANY TREŚCI STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELI -NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W SPRAWACH NAUCZYCIELSKICH - Z UWZGLĘDNIENIEM ODRĘBNOŚCI DOTYCZĄCYCH GIMNAZJÓW

Data: 15 stycznia 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Dyrektorzy i kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych, pracownicy wydziałów edukacji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły (podwyższenie wieku szkolnego). Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

Prowadzący: Prawnik – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych. Ukończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program:
1. Formy zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
a. Umowa o pracę na czas określony (zasady zawierania tych umów, okres obowiązywania umowy, urlop wypoczynkowy przy umowach na czas określony, limity zatrudnienia czasowego nauczycieli w kontekście zmian w Kodeksie pracy),
b. Umowa na zastępstwo (przesłanki jej zawierania, problem zatrudniania na zastępstwo w czasie wakacji szkolnych)
c. Umowa o pracę na czas nieokreślony
d. Mianowanie
2. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
a. Zasady rozwiązywania umów zawartych na czas określony
b. Przyczyny leżące po stronie nauczyciela (w szczególności brak zdolności do pracy, długotrwała choroba, negatywna ocena)
c. Przyczyny organizacyjne
d. Podstawy prawne ruchu służbowego w gimnazjach i szkołach z oddziałami gimnazjalnymi – zakres stosowania Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe
3. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
a. Postępowanie przy umowach o pracę
b. Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy)
c. Odrębności dotyczące gimnazjów
4. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
a. Uzupełnianie etatu
b. Przeniesienie do innej szkoły
c. Zmiana stanowiska pracy
5. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
a. Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
b. Forma wypowiedzenia
c. Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
d. Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy),
e. Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
6. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
a. Postępowanie sądowe
b. Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
c. Kwestia zwrotu odprawy
7. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 1 stycznia. Cena po 1 stycznia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: