PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

JAK REFUNDOWAĆ SĄSIEDNIM GMINOM KOSZTY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO LUB NIEPUBLICZNEGO? ZMIANY W 2018 R.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-12-18

Cena: 409 zł

JAK REFUNDOWAĆ SĄSIEDNIM GMINOM KOSZTY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO LUB NIEPUBLICZNEGO? ZMIANY W 2018 R.

Data: 18 grudnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego obliczania i przekazywania zobowiązań finansowych wynikających z objęcia dziecka, będącego mieszkańcem gminy, wychowaniem przedszkolnym w placówce publicznej lub niepublicznej na terenie sąsiedniej gminy.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin zajmujący się rozliczeniami finansowymi oraz sprawami oświatowymi w zakresie wychowania przedszkolnego.

Prowadzący: Od wielu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w starostwie powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Program:
1. Nowelizacja ustawy i jej konsekwencje dla organu zezwalającego.
2. Podstawy prawne refundacji.
3. Sposób obliczania dotacji dla przedszkola niepublicznego po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
100 minut.
4. Sposób obliczania refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego.
5. Sposób obliczania refundacji kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
100 minut.
6. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji po nowelizacji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 r.
7. Techniczne aspekty przepływu środków finansowych pomiędzy gminami - przykład porozumienia.
8. Najczęstsze uchybienia gmin w świetle orzecznictwa.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 grudnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 4 grudnia. Cena po 4 grudnia to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: