PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ORAZ MONITORING W MIEJSCU PRACY PO ZMIANACH KODEKSU PRACY.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-12

Cena: 409 zł      359 zł

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ORAZ MONITORING W MIEJSCU PRACY PO ZMIANACH KODEKSU PRACY.

Data: 12 października 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści:
1. Poznanie zasad prawidłowego konstruowania zapisów w aktach wewnątrzzakładowych dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Uzyskanie wiedzy w zakresie działań, jakie należy podjąć w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia płacowego samorządowców.
3. Możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie naliczania pensji.
4. Poznanie obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy samorządowym w związku z wejściem w życie regulacji dotyczącej monitorowania pracowników.
5. Poznanie zasad modyfikacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru.
6. Możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

Adresaci: Osoby na co dzień zajmujące się tematyką wynagrodzeń pracowniczych w szerokim ujęciu, w szczególności pracownicy działów kadr i księgowości, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

Prowadzący: Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program: I. Modyfikacja zasad wynagradzania pracowników samorządowych.
1. Wprowadzenie do zasad wynagradzania.
2. Problematyka zmiany wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania – praktyczne problemy.
3. Nowe stanowiska pracy w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
od 19.05.2018 r.
4. Modyfikacja sposobu naliczania stażu pracy do dodatku stażowego przy dodatkowym zatrudnieniu
w jednostce samorządowej.
5. Nagroda jubileuszowa – zasady naliczania, termin wypłaty, właściwy zapis w świadectwie pracy w przypadku wypłacenia nagrody jubileuszowej pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 12 miesięcy do emerytury/renty.
6. Dostosowanie zakładowego regulaminu wynagradzania do przepisów płacowych obowiązujących od 19 maja 2018 r.
7. Konieczność modyfikacji umowy o pracę niektórym pracownikom.
8. Modyfikacja zasad wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego.
9. Nabycie prawa do wynagrodzenia a jego udokumentowanie.
10. Omówienie przepisów przejściowych.
11. Przeniesienie niektórych stanowisk ze stanowisk pomocniczych i obsługi do stanowisk urzędniczych
oraz związane z tym konsekwencje.
12. Wyższe kategorie zaszeregowania dla niektórych stanowisk pracy.
13. Prawidłowe zapisy aktów wewnątrzzakładowych – praktyczne wskazówki, błędy pracodawców stwierdzane w trakcie kontroli.
14. Naliczanie dodatków wynikających z aktów wewnątrzzakładowych: stażowego, funkcyjnego, dodatków fakultatywnych oraz nagrody jubileuszowej - uwzględnianie okresów zaliczanych.
15. Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia, w tym okresów niezakończonych.
16. Postępowanie pracodawcy samorządowego w sytuacji dostarczenia przez pracownika w trakcie zatrudnienia dodatkowych dokumentów potwierdzających okresy wliczane do dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej.
17. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.
18. Indywidualne konsultacje z trenerem.
II. Monitoring w miejscu pracy.
1. Cele, których realizacja uzasadnia legalne monitorowanie miejsca pracy.
2. Miejsca, które nie mogą być objęte monitoringiem wizyjnym.
3. Zasady obligatoryjnego uregulowania monitoringu w aktach wewnątrzzakładowych.
4. Okres przechowywania nagrania obrazu w zakładzie pacy.
5. Granica pomiędzy bezpieczeństwem pracowników i ochroną mienia a kontrolą pracowników w kontekście dopuszczalności monitoringu.
6. Obowiązki pracodawcy, który wprowadził monitoring przed wejściem w życie nowych przepisów.
7. Obowiązek przekazania dodatkowej informacji w zakresie monitorowania miejsca pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
8. Oznaczenie pomieszczeń i terenu monitorowanego w zakładzie pracy.
9. Monitoring poczty elektronicznej a kontrola pracowników.
10. Zasady wprowadzenia aplikacji monitorujących działania pracowników na służbowych komputerach.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 28 września. Cena po 28 września to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: