PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Świadectwa pracy – przygotowywanie, wydawanie

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-15

Cena: 459 zł      409 zł

Świadectwa pracy – przygotowywanie, wydawanie

Data: 15 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami. Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem wszystkich zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami. Omówione zostaną zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudnienia, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy.

Adresaci: Pracownicy działów kadr.

Prowadzący: Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przepracował ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej

Program:
1. Wydawanie świadectw pracy:
- Świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia.
- Brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia – zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje niezawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy.
- Wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika.
2. Przygotowanie i treść świadectwa pracy:
- Miejscowość i data.
- Dane pracodawcy i pracownika.
- Okresy zatrudnienia.
- Wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy.
- Rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje.
- Tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy.
- Okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
- Informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym.
- Wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenia.
- Wykorzystany urlop ojcowski.
- Wykorzystany urlop rodzicielski.
- Wykorzystany urlop wychowawczy.
- Okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego.
- Zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem.
- Liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
- Okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze.
- Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
- Wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy.
- Okresy nieskładkowe.
- Zajęcia wynagrodzenia za pracę.
- Należności ze stosunku pracy uznane i niezaspokojone przez pracodawcę.
- Informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika.
- Podpis pod świadectwem.
- Pouczenie o uprawnieniach.
3. Wydawanie duplikatu i sprostowanie świadectwa.
4. Uzupełnienie treści świadectwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 1 stycznia. Cena po 1 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: