PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W 2018 R.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-06

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W 2018 R.

Data: 6 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych tytułu podróży służbowych w oparciu m.in. o studium przypadków.

Korzyści dla uczestników:
- Uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne, orzecznictwo + studium przypadków (rozwiązywanie kazusów).
- Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP).
- Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych i oświatowych.
- Uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zarządzania wydatkami związanymi z podróżami służbowymi w instytucji (przykłady zapisów w wewnętrznych procedurach).


Adresaci: Pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, przedsiębiorcy.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

Program szkolenia:
1. Omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych w 2018 r.
2. Pojęcie podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych, w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy.
3. Zasady obliczania diet krajowych i pozostałych kosztów podróży:
a) Dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom.
b) Nocleg ze śniadaniem- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne.
c) Problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty itp.
d) Dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej.
e) Koszty przejazdu – środki komunikacji publicznej, pojazdy niebędące własnością pracodawcy.
f) Pozostałe wydatki – zakres uznania kosztów.
4. Zasady wypłacania ryczałtów wypłacanych pracownikom:
a) Limity ryczałtów za noclegi.
b) Ryczałty za dojazdy – zasady obliczenia, wyłączenia.
5. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych:
a) Polecenie wyjazdu służbowego - obowiązki formalne dokumentu, wyjazdy krótkoterminowe (w ramach dniówki roboczej).
b) Zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy.
c) Skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy.
d) Potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu, jako dodatkowy obowiązek niewynikający z przepisów prawa pracy.
e) Rozliczenie wyjazdu - wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty.
f) Dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika).
g) Skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji (niezgodnego z prawdą) i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę.
h) Wewnętrzne regulacje – procedury i instrukcje rozliczania podróży służbowych (przykłady rozwiązań).
6. Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej:
a) Podróż zagraniczna do kilku państw.
b) Moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej - problemy praktyczne.
c) Wyjazd do kilku państw.
d) Zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie.
e) Pozostałe koszty podróży służbowych.
7. Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe. Terminy.
8. Czas pracy w podróży służbowej. Ograniczanie związane z delegowaniem pracowników poza stałe miejsce pracy.
9. Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.
10. Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe i podatkowe dotyczące podróży służbowych.

Uwaga! Program obejmuje rozwiązywanie kazusów z zakresu podróży służbowych, w tym w zakresie naliczania należności.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 22 czerwca. Cena po 22 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: