PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KLASYFIKACJA GLEBOZNAWCZA GRUNTÓW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRZEPISÓW PRAWNYCH. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-11-06

Cena: 409 zł      359 zł

KLASYFIKACJA GLEBOZNAWCZA GRUNTÓW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRZEPISÓW PRAWNYCH. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Data: 6 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Zaznajomienie uczestników z podstawami prawnymi i regulacjami oraz praktycznymi aspektami związanymi z procedurą administracyjną ustalania klas gruntów (klasyfikacja gleboznawcza gruntów) oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowań administracyjnych i rozstrzygania administracyjnego.

Adresaci: Administracja geodezyjna i kartograficzna, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, gleboznawcy, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, inwestorzy, deweloperzy nieruchomości oraz inni zainteresowani tematyką ze względu na wykonywany zawód lub z innych powodów.

Prowadzący: Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Brał udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpracy z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów. Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Program:
1. Pojęcie klasyfikacji gleboznawczej gruntów.
2. Pojęcie „gruntów rolnych i „gruntów leśnych”.
3. Kompetencje organów i rola gleboznawcy w postępowaniach związanych z ustalaniem klas gruntów.
4. Ujęcie klasyfikacji gleboznawczej gruntów w przepisach ustawowych i wykonawczych.
5. Postępowanie administracyjne z urzędu.
a. Warunki konieczne dla przyjęcia trybu postępowania „z urzędu”.
b. Procedura krok po kroku.
c. Zakończenie postępowania.
100 minut.
6. Postępowanie administracyjne „na wniosek”.
a. Wszczęcie postępowania, przesłanki, czynności wstępne, omówienie.
b. Odmowa wszczęcia postępowania – w jakich okolicznościach faktycznych i prawnych, omówienie możliwości.
c. Umorzenie postępowania – w jakich okolicznościach faktycznych i prawnych, omówienie.
d. Procedura krok po kroku.
e. Zakończenie postępowania.
7. Podstawy prawne regulujące kwestie klasyfikacji gleboznawczej gruntów a przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Ocena dowodów w sprawie, w tym ocena pracy gleboznawcy i opracowanej dokumentacji przez organ prowadzący postępowanie.
9. Inne dowody możliwe do wykorzystania w postępowaniu.
100 minut.
10. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów a systemowe regulacje w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
11. Odmowa administracyjna ustalenia nowej klasyfikacji bonitacyjnej gleb.
12. Klasyfikacje gruntów zrekultywowanych w procedurze administracyjnej.
13. Pojęcie zmiany zaliczenia gruntów do użytku gruntowego w ewidencji gruntów i budynków a pojęcie ustalenia klasyfikacji tego gruntu, klasyfikacja zmienionych użytków rolnych.
14. Najczęstsze przyczyny składania wniosków o ponowne ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wpływ innych regulacji prawnych i braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
100 minut

Zgłoszenia prosimy przesyłać 30 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 23 października. Cena po 23 październikato 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: