PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

UTRZYMANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-03-08

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

UTRZYMANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Data: 8 marca 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:
- Podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowle.
- Podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli.
- Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego.
- Omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli.
- Omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego.

Korzyści ze szkolenia:
- Podany będzie zakres odpowiedzialności właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania.
- Omówione będą rodzaje kontroli i przeglądów, ich terminy i uprawnienia do ich wykonywania.
- Przekazane zostanie jak praktycznie wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli.
- Omówione zostanie jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:
- Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
- Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego?
- Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?
- Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
- Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
- Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?

Adresaci szkolenia: Właściciele nieruchomości, zarządcy, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN-ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych, własnościowych lub komercyjnych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi oraz wszystkie osoby zobligowane do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Prowadzący: Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687, uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

Program szkolenia:
1. Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:
a. Obowiązki wynikające z przepisów prawa.
b. Zadania.
c. Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego.
d. Gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy?
2. Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
a. Elementów budowlanych.
b. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
c. Instalacji gazowych i kominowych.
d. Kotłów i instalacji z kotłami.
e. Klimatyzacji.
f. Wyposażenia p.poż.
3. Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
a. Jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego?
b. Zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy.
c. Gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli?
4. Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
a. Prace z zakresu bieżącej konserwacji.
b. Roboty remontowe i budowlane.
c. Zmiany sposobu użytkowania.
d. Gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych?
5. Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:
a. Zagrożenia w okresie zimowym.
b. Powodzie.
c. Bezpieczeństwo pożarowe.
d. Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.
e. Dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 marca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 22 lutego. Cena po 22 lutego to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: