PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Informacja publiczna - jak sobie radzić z dziennikarzem

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-17

Cena: 459 zł      409 zł

Informacja publiczna - jak sobie radzić z dziennikarzem

Data: 17 maja 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania informacją publiczna w organizacji oraz udzielanie informacji mediom.

Adresaci: Pracownicy administracji publicznej zajmujący się udzielaniem informacji publicznej.

Prowadzący: Coach, mentor, trener komunikacji interpersonalnej, nauczyciel akademicki, ekonomista, informatyk. Trener Krajowej Szkoły Skarbowości (KSR). Rozwija w ludziach między innymi umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy i współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, pracy ze stresem, zarządzania sobą w czasie i stosowania etyki zawodowej. Ważnym obszarem wpływu jest dla mnie motywowanie pracowników czerpania radości z pracy i z życia prywatnego. Specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i radzenia sobie z kryzysem. Wszystko to przedkłada się na zwiększenie skuteczności działania w każdej dziedzinie życia. Jako koordynator zespołu trenerów kompetencji miękkich w KSR zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów kadry kierowniczej Ministerstwa Finansów i Administracji Podatkowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególnym działaniem od 12 lat jest również wdrażania systemów zarządzania dokumentami oraz szkolenia z elektroniczne obiegu i zarządzania dokumentami, w tym z obsługi systemów, tworzenia procedur związanych z obiegiem dokumentów w organizacji, instrukcji kancelaryjnej, archiwistyki, redagowania pism urzędowych, obsługi Platformy ePUAP, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania korupcji i zapobieganiu zjawiskom niepożądanym (w tym mobbing). Na co dzień kierownik Działu Rozwoju Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy, HelpDesk i Systemów Centralnych Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Konsultant krajowy w zakresie zarządzania dokumentem. Zajmuje się life coachingiem, coachingiem interwencyjnym (naprawczym) oraz psychologią dobrostanu i psychologią świadomego przywództwa.

Program:
1. Czym jest informacja publiczna?
a. Dla kogo, komu i czemu służą przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
b. Prawo dostępu do informacji publicznej.
- Definicja pojęcia informacji publiczne.
- Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej.
- Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.
2. Udostępnianie informacji publicznej.
a. Terminy w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
b. Sposoby udostępniania informacji publicznej.
c. Zasada dostępu do informacji publicznej.
3. Odpowiedzialność za nieudzielanie informacji publicznej.
a. Odpowiedzialność karna.
b. Droga administracyjna w zakresie nie udzielnie informacji publicznej.
4. Obowiązek udzielania informacji prasowej, dobra osobiste a dziennikarskie prawo do informacji.
5. Naruszenie dóbr osobistych w mediach i przestrzeni wirtualnej.
6. Sprostowania i odpowiedzi krok po kroku.
a. Wymogi formalno-prawne sprostowań i odpowiedzi po nowelizacji.
b. Sprostowanie jako utwór-zagadnienia związane z prawem autorskim.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 3 maja. Cena po 3 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: