PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KURS: ZORGANIZOWANIE I FUNKCJONOWANIE ARCHIWUM/SKŁADNICY AKT W INSTYTUCJI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-04-23

Cena: 579 zł      529 zł lub 2 opłaty za forum

KURS: ZORGANIZOWANIE I FUNKCJONOWANIE ARCHIWUM/SKŁADNICY AKT W INSTYTUCJI - DWUDNIOWE SZKOLENIE ARCHIWALNE DLA SAMORZĄDOWYCH I PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Data: 23-24 kwietnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele kursu: Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt.
- Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
- Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji.
- Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.
- Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
- Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno - archiwalnych.
- Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i przepisów wykonawczych.

Korzyści: W trakcie szkolenia uczestnicy – Krok po Kroku poprzez aktywny udział w zajęciach, wykonując praktyczne ćwiczenia i swobodną dyskusję - zdobędą konieczną wiedzę do poprowadzenia archiwum instytucji.

Adresaci: Pracownicy instytucji dopiero organizujących własne archiwum lub składnicę akt, zwłaszcza samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług wspólnych, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, straży miejskich i gminnych, SP ZOZ-ów, itp.

Prowadzący: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program:
DZIEŃ I.
1. Kilka słów o różnicy między archiwum zakładowym i składnicą akt oraz zasadach i terminologii archiwalnej.
2. Zakres Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej - konsekwencje dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.
3. Nadzór nad dokumentacją i prawo do przeprowadzania kontroli prowadzenia dokumentacji przez archiwa państwowe.
4. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie czasookresów przechowywania segregatorów z aktami. Ćwiczenia.
5. Zasady oznaczania dokumentacji (numeracja pism i znaki spraw) i opisywanie teczek rzeczowych. Ćwiczenia.
6. Rodzaje dokumentacji współczesnej i różnice w jej prowadzeniu i przechowywaniu.
DZIEŃ II.
1. Cele i zadania archiwum/składnicy.
2. Prawa i obowiązki personelu archiwum.
3. Proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji.
4. Wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenie dokumentacji.
5. Gromadzenie i układ dokumentacji w magazynach archiwalnych.
6. Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji. Ćwiczenia.
7. Udostępnianie materiałów przez archiwistę. Procedura wycofania dokumentacji z archiwum.
8. Brakowanie akt. Ćwiczenia.
9. Rola i zadania archiwum/składnicy w zakresie profilaktyki i konserwacji akt.
10. Komplet obowiązujących druków i formularzy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 kwietnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 529 zł netto przy zgłoszeniu do 9 kwietnia. Cena po 9 kwietnia to 579 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Istnieje możliwość pokrycia części kosztów szkolenia ze składek Forum Sekretarzy/Forum Skarbników/Kadr. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: