PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NOWOCZESNE METODY ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 47

Termin: 2018-04-04

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

NOWOCZESNE METODY ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

Data: 4 kwietnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych. Nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach problemowych występujących w czasie pracy.

Metody dydaktyczne: Proponowana przez nas metoda szkoleniowa uwzględnia rzeczywiste sytuacje występujące w obrocie znaków pieniężnych. W sposób spójny omawiane są cechy podobne we wszystkich znakach pieniężnych np. cechy znaku wodnego (w aspekcie badania jego autentyczności) są identyczne we wszystkich znakach pieniężnych posiadających to zabezpieczenie. Taki sposób prowadzenia szkolenia pozwala na zwiększenie efektywności i łatwości przyswajania wiedzy. Wykładowca przekazuje niezbędną wiedzę teoretyczną, która następnie utrwalana jest przez ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy szkolenia pracują z autentycznymi i fałszywymi znakami pieniężnymi. Kolejne etapy szkolenia kończą podsumowania oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Słuchacze uczeni są pracy w trybie proceduralnym. Polega on na codziennym wykonywaniu stałych odpowiednio dobranych czynności. Są to czynności proste, ale skuteczne. Procedury postępowania zostały tak dobrane, aby w pełni wykorzystać cechy wrodzone każdego człowieka: podświadomość, zmysły itp. W sytuacjach trudnych (przemęczenie, pogorszone warunki pracy, sytuacje konfliktowe) procedury pozwolą na bezstresową i profesjonalną pracę.

Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów administracji publicznej oraz innych instytucji, mający na co dzień kontakt z gotówką.

Prowadzący: Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Wykładowca i instruktor podczas licznych szkoleń (ponad 800) z zakresu „Nowoczesnych metod rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych” tj. polskich i obcych znaków pieniężnych, polskich i obcych dokumentów potwierdzających tożsamość, czeków, kart płatniczych, dokumentów administracyjnych (m.in. świadectwa pracy i zaświadczenia o wynagrodzeniu, NIP, REGON, akty notarialne, dyplomy), „Analizy pisma ręcznego i podpisów, jako narzędzia w weryfikacji autentyczności dokumentów występujących w procedurach Banku”, podstaw psychologii zachowań w kontakcie z klientem. Przeprowadził ponad 900 szkoleń - 17.500 przeszkolonych osób.

Program szkolenia:
1. Liczenie na tzw. “pierwszą rękę”.
a. Przyjęcie banknotów od klienta.
b. Podział banknotów w/g nominałów.
c. Odpowiednie ułożenie banknotów w pliku.
d. Liczenie banknotów:
- Ułożenie banknotów w dłoni,
- Technika liczenia przez przełożenie,
- Technika liczenia w pliku (przez odchylanie banknotów),
Teoria i praktyka. Właściwe przygotowanie banknotów do liczenia, oraz nabycie umiejętności sprawnego liczenia (mechanika przekładania oraz zliczanie w pamięci) spowoduje, że czynność ta będzie wykonywana nawykowo.
2. Odchyłki od standardu parametrów technicznych banknotów postrzegane podświadomie:
a. Dotyk:
- Gramatura (odczuwalna jako grubość papieru),
- Stan powierzchni papieru,
- Wyczuwanie druku w dotyku.
b. Wzrok:
- Wspólne cechy szaty graficznej wszystkich nominałów danej serii emisyjnej,
- Spostrzegawczość,
- Ogólny stopień zniszczenia banknotu,
- Przedarcia,
- Pofalowanie krawędzi,
- Zmęczeniowe uszkodzenia krawędzi,
- Odpryski i wytarcia farby,
- Barwa (tonacja barwna całego banknotu),
- Barwa (monochromatyczność, zafarby),
- Ostrość szaty graficznej.
Teoria i praktyka. Liczenie na tzw. “pierwszą rękę” jest procesem dynamicznym. Ze względu na konieczność szybkiej i sprawnej obsługi klienta nie jest możliwa świadoma kontrola kilku zabezpieczeń w każdym banknocie. Nie jest to również konieczne. Na tym etapie kontroli należy wykorzystać olbrzymie możliwości podświadomości. Zmysły są bardzo czułe na odstępstwa od różnego rodzaju standardów. W przypadku liczenia na tzw. „pierwszą rękę” standardem jest banknot autentyczny o naturalnym stopniu zużycia.
Celem tej części szkolenia jest wskazanie właściwego postępowania w codziennej pracy z banknotami dla stałego “kodowania” właściwych reakcji podświadomych.
Falsyfikaty znaków pieniężnych upodabniają się do destruktów.
CZĘŚĆ II
3. Ocena banknotów wątpliwych ujawnionych podczas liczenia na tzw. “pierwszą rękę” na podstawie pewników zabezpieczeniowych.
W tej części szkolenia zostaną omówione pewniki zabezpieczeniowe występujące w znakach pieniężnych. Zabezpieczenia omówione zostaną według następującego schematu:
- umiejscowienie, - imitacje w falsyfikatach.
- technologia wykonania, - Kontrola praktyczna:
- zasady sprawdzania, - ocena wzrokowa
- cechy charakterystyczne zabezpieczenia, -badanie testerem TOPSCAN MF
Zabezpieczenia optyczne:
- znak wodny, - farba zmienna optycznie,
- nitka zabezpieczająca, - farba opalizująca,
- pasek zabezpieczający, - folia holograficzna,
- efekt kątowy, - folia zabezpieczająca.
Teoria i praktyka. Pewniki z grupy zabezpieczeń optycznych zostały zaprojektowane z myślą o kontroli wzrokowej. Bywają jednak sytuacje, że są one nieaktywne dla sprawdzającego - nadmierne zużycie banknotu, złe oświetlenie itp. Dlatego w dalszej części szkolenia pokazane są metody kontroli narzędziowej tych zabezpieczeń.
Kontrolę narzędziową należy prowadzić jedynie w przypadku wątpliwości po kontroli wzrokowej.
a. Zabezpieczenia przeznaczone do kontroli narzędziowej:
Pewniki z grupy zabezpieczeń do oceny narzędziowej można właściwie ocenić jedynie stosując odpowiedni tester. W tej części ocena wzrokowa jest metodą pomocniczą.
- Ogólne zasady stosowane w drukarstwie wartościowym,
- Techniki druku:
- Wklęsłodruk linijny (staloryt),
- Technika typograficzna,
- Technika offsetowa,
- Zabezpieczenia specjalne wykonane drukiem:
- Antyestetyczne,
- Mikrodruk,
- Zabezpieczenia utajone (UV 365)*,
- Zabezpieczenie w podczerwieni.
* UWAGA! Promieniowanie UV jest bardzo szkodliwe. TOP ARH s.j. zapewnia dla każdego uczestnika w pełni bezpiecznie testery posiadające atest bezpieczeństwa pracy z promieniami UV.
CZĘŚĆ III
4. Obieg znaków pieniężnych w świetle prawa (karnego, administracyjnego, bankowego).
a. Odpowiedzialność karna w przypadku:
- Fałszowania znaków pieniężnych,
- Wpuszczania falsyfikatów do obiegu:
- Świadomego,
- Nieświadomego.
b. Skutki prawne wynikające z błędów w pracy kasjera.
Znajomość podstaw prawa zwiększa bezpieczeństwo obrotu znakami pieniężnymi.
5. Psychofizyczne zjawiska wpływające na pracę kasjera:
a. Stres.
b. Warunki ergonomii pracy.
c. Inne.
Uświadomienie słuchaczom zjawisk psychofizycznych wpływa na skuteczność i efektywność pracy.
6. Elementy psychologii zachowania w kontakcie z klientem:
a. Postawa kasjera wobec klienta.
b. Zachowanie klienta w różnych sytuacjach.
Poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka pozwoli kasjerowi na skuteczną obronę przed ewentualnym przestępstwem.
7. Zasady postępowania z banknotami o stopniu zużycia większym od dopuszczalnego (destrukty):
a. Zniszczenia mechaniczne.
b. Nieaktywność zabezpieczeń,
8. Zasady postępowania po stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (protokół zatrzymania i przekazanie falsyfikatu policji):
a. Powiadomienie klienta o stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (aspekty psychologiczne).
b. Zasady bezpieczeństwa.
c. Redagowanie protokołu zatrzymania falsyfikatu.
d. Wybór zabezpieczeń.
e. Uzasadnienie nieprawidłowości.
Teoria i praktyka. Celem tej części szkolenia jest nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia banknotu o nieautentyczność

Materiały szkoleniowe.
1. Katalog multimedialny “Autentyczne i fałszywe znaki pieniężne”.
2. Metodycznie przygotowane autentyczne znaki pieniężne i ich falsyfikaty.
3. Multimedialne materiały szkoleniowe.
7. Testy i materiały do ćwiczeń.
8. Urządzenia do kontroli autentyczności dokumentów publicznych TOPSCAN MFX

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 marca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 21 marca. Cena po 21 marca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: