PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kurs: Specjalista ds. podatku VAT - zrozumieć podatek VAT 6 dniowy kurs dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-09

Cena: 1550/715 zł

Kurs: Specjalista ds. podatku VAT - zrozumieć podatek VAT 6 dniowy kurs dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian

Data: 9-10 kwietnia; 23-24 maja; 17-18 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa na kurs związany z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych oraz w innych podmiotach obowiązanych stosować przepisy ustawy VAT. Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku często natrafią na problemy z jego stosowaniem. Podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT. Zaproponowany kurs kompleksowo nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie pozwoli zapoznać się z zagadnieniami podatku VAT. Rozłożenie kursu w czasie powinno pomóc uczestnikom na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w pracy codziennej. Każdy dwudniowy cykl poprzedzony będzie omówieniem problemów napotkanych w codziennej pracy. Uczestnicy będą mogli na bieżąco na własnych dokumentach konsultować problemy wynikające z pracy codziennej.

Cele: Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT. W trakcie kursu przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku, uprawnień podatnika, ryzyka podatkowego oraz wskazane zostaną rozwiązania praktyczne. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie wprowadzone i planowane nowelizacje w przepisach.

Korzyści: Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się po zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz inne zainteresowane osoby, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT wraz ze zmianami na 2019 r.

Prowadzący: Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

UWAGA: Zakres omawianych zagadnień w poszczególnych dniach może ulegać zmianie w zależności od potrzebnego czasu na dokładne wyjaśnienie problemów uczestników oraz zmian w przepisach.

UWAGA: Każdy cykl dwudniowy kończy się testem sprawdzającym lub rozwiązywaniem zadań praktycznych.

Program:
Dzień I
1. Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT.
1. Czym jest podatek VAT? – konstrukcja i rola podatku.
2. VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku.
3. Zasada powszechności opodatkowania VAT.
4. Zasada unikania podwójnego opodatkowania VAT.
2. Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie oraz wskazanie sposób czytania ustaw i rozporządzeń.
1. Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.
2. Ustawa VAT – omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach.
3. Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
3. Podmiot opodatkowania, – co to oznacza?
1. Podatnik VAT, – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?
2. Definicja podatnika.
3. Zwolnienie podmiotowe z VAT i wyłączenia.
4. Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, kiedy podatnicy VAT.
4. Określenie działalności gospodarczej.
5. Obowiązki podatnika.
1. Obowiązki formalne - rejestracja podatników na potrzeby krajowe i UE.
2. Prawa i obowiązki podatników VAT.
3. Katalog przypadków wykreślenia podatnika z ewidencji podatników.
6. Przedmiot opodatkowania.
1. Pojęcie czynności opodatkowanych.
2. Odpłatna dostawa towarów.
a) Definicja towarów.
b) Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT
c) Szczególne rodzaje dostaw towarów.
d) Moment dokonania dostawy towarów.
3. Odpłatne świadczenie usług.
a) Definicja świadczenia usług.
b) Refakturowanie usług.
c) Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług.
d) Moment wykonania usługi.
7. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT – warunki niepodlegania VAT, kiedy i dlaczego?
1. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
2. Darowizny, – kiedy darowizna a kiedy już sponsoring.
3. Opłaty publicznoprawne, – kiedy opłata a kiedy opodatkowanie, omówienie na przykładach np. usługi dodatkowe do najmu, dzierżawy.
4. Kaucje, kary.
5. Wadium, – kiedy wadium a kiedy zaliczka. Na co zwrócić szczególną uwagę. Kiedy zmiana wadium na zaliczkę? Znaczenie ustawowe i moment podatkowy.
6. Użyczenia – omówienie różnic, kiedy użyczenie a kiedy już najem. Zasady opodatkowania lub jego brak.
7. ZFŚS.
8. Promocja.
8. VAT w obrocie zagranicznym - zagadnienia podstawowe.
a) Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe.
b) Eksport i import towarów.
c) Świadczenie i nabywanie usług w obrocie międzynarodowym.
d) Miejsca opodatkowania świadczenia usług.
Dzień II
1. Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania na przykładach.
1. Wykaz aktualnych stawek podatku VAT i zwolnień.
2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT - katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT oraz szczegółowe omówienie na przykładach najem, dzierżawa, posiłki w szkołach i przedszkolach, pomoc społeczna, edukacja i wiele innych.
3. Stawki obniżone 8 i 5 % oraz zakres ich zastosowania na przykładach np. najem sali gimnastycznej a obiektu sportowego, sprzedaż publikacji, woda i ścieki oraz wiele innych.
4. Stawka 23 % - czy jak nie wiem lub nie jestem pewna stawki obniżonej i zastosuje stawkę 23% to postąpię prawidłowo – przykłady.
5. Różnica między stawką 0%, zw. i NP a wpływ na odliczenie.
6. Nowa matryca stawek podatkowych – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
2. Podstawa opodatkowania - elementy kalkulacyjne VAT:
a) Kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT.
b) Co wlicza się do podstawy opodatkowania?
c) Jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
d) Jak przeliczać podstawę opodatkowania wyrażoną w walucie?
e) Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach.
3. Wybrane usługi oraz sprzedaż towaru a zasady opodatkowania – szczegółowe omówienie zagadnień na przykładach z uwzględnieniem zmian.
1. Znaczenie umów cywilnoprawnych, – na co zwrócić uwagę?
2. Przykładowe usługi oraz sprzedaż towaru – szczegółowe omówienie na przykładach i dokumentach.
a) Najem, dzierżawa, dostawa mediów, usługi komunalne.
b) Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
c) Wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu oraz pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych – rozpoznanie momentu podatkowego. Najnowszy wyrok NSA z 09.06.2017r. Czy działalność statutowa?
d) Usługi opieki i pomocy społecznej, – kiedy zwolnione, kiedy poza kręgiem VAT? - najnowsze stanowiska i interpretacje podatkowe.
e) Dostawa lokali i budynków w tym nowe orzecznictwo TSUE w sprawie pierwszego zasiedlenia.
f) Bilety wstępu do obiektów sportowych, kulturalnych.
g) Usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym.
h) Zakwaterowanie w bursach internatach.
i) Użytkowanie wieczyste.
j) Wywłaszczenie.
Dzień III
1. „Odwrotne obciążenie”, – co oznacza i jak je rozliczać na przykładach.
1. Czym jest odwrotne obciążenie?
2. Jakie towary i usługi wchodzą w zakres odwrotnego obciążenia?
3. Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem od 2017 r.
4. Naliczenie i ewentualne odliczenie podatku VAT - kiedy i jak zastosować?
5. Obowiązki podatkowe przy odwrotnym obciążeniu – przykłady naliczenia i odliczenia.
2. Likwidacja odwrotnego obciążenia – czy i kiedy?
3. Dotacje UE, – kiedy i czy opodatkowanie?
1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
2. Odnawialne źródła energii.
3. Woda, ścieki wraz z przyłączami.
4. Termomodernizacja budynków.
5. Inne problemy wskazane przez uczestników szkolenia.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego – praca na dokumentach.
1. Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
2. Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne.
3. Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona i inne.
4. Zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy, a kiedy mam wybór – przykłady.
5. Eksport i import - obowiązek podatkowy – omówienie na przykładach np. Erasmus+.
6. Obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – przykłady.
7. Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN.
5. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług – praca na dokumentach.
1. Rodzaje faktur VAT:
a) Faktura VAT obowiązkowa.
b) Faktura VAT na żądanie.
c) Faktura zaliczkowa.
d) Faktura „odwrotne obciążenie”.
e) Dokument pro forma.
f) Faktura VAT RR.
g) Faktura VAT procedura marży.
h) Faktura uproszczona.
i) Refakturowanie.
j) Duplikat faktury.
k) Przechowywanie faktur.
l) Odpowiedzialność wystawcy faktury.
2. Faktury korygujące i noty korygujące – przykłady.
a) Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.
b) Termin wystawienia faktur korygujących.
c) Zasady korygowania (korekta in minus, korekta in plus).
d) Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7.
e) Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?
3. Zasady wystawiania faktur VAT:
a) Elementy faktury obowiązkowe i dodatkowe.
b) Terminy wystawiania faktur.
c) Błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania.
d) Wystawienie faktury po terminie a skutki podatkowe.
4. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – co oznacza dla podatnika?
Dzień IV
1. Zasady i sposób rozliczania zobowiązania w podatku VAT.
1. Odliczenia podatku VAT.
a) Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony).
- Co to jest podatek naliczony?
- Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
- Warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT.
- Nabycie towaru lub usługi a VAT naliczony.
- Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
- Wyłączenia z prawa do odliczenia.
- Terminy ustawowe odliczenia.
b) Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.
- Pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
- Działalność gospodarcza a wykonywanie zadań poza strefą podatku VAT.
- Zasady ustalania współczynnika i prewspółczynnika wstępnego i ostatecznego.
- Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – na dokumentach i wzorach.
- Obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi, jako wpływ na wyliczenie współczynnika i prewspółczynnika.
- Zaokrąglenia proporcji sprzedaży.
2. Wyliczenia wskaźników i prewspółczynników przez uczestników na dokumentach i przykładach – warsztaty, zadana, studium przypadków.
Dzień V
1. Korekta rozliczania podatku naliczonego od zakupów mieszanych.
1. Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu następnego roku.
a) Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku?
b) Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika?
c) Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2019 roku.
2. Korekta roczna wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).
1. Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna.
a) Przygotowanie danych do korekty.
b) Weryfikacja wcześniejszego odliczenia.
c) Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
2. Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat?
a) Przygotowanie danych do korekty.
b) Środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto - zasady dokonywania korekty.
c) Kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik?
d) Korekta od środków trwałych nabytych przed 2016 r.
e) Korekta od środków trwałych nabytych od 2016 r.
f) Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
g) Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
h) Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
3. Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
a) Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat?
b) Potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji.
c) Korekta od inwestycji własnych.
d) Korekta od inwestycji obcych.
e) Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE.
f) Przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?
g) Zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty - skutki w podatku VAT.
3. Warsztaty - wyliczenie korekty jednorocznej, 5 lat, 10 lat przez uczestników szkolenia.
Dzień VI
1. Podzielona płatność (split payment) w ustawie VAT dobrowolna od 2018r. oraz obowiązkowa dla niektórych branż od 2019 r.
1. Na czym polega podzielona płatność?
2. Kto jest właścicielem rachunku VAT?
3. Jeden rachunek u podatnika (Gmina, Powiat, Województwo) czy każda jednostka?
4. Sposób dokonywania płatności za fakturę przy metodzie split payment.
5. W jaki sposób korzystać ze zgromadzonych na koncie VAT środków?.
6. Uwolnienie środków z konta VAT.
7. W jakim przypadku może nastąpić blokada konta VAT.
8. Zasady oraz terminy zwrotu VAT przy mechanizmie podzielonej płatności.
9. Błędna zapłata, podwójna zapłata, błędne wskazanie kwoty VAT, co w przypadku korekty faktur – zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.
10. Ewidencja księgowa w metodzie split payment – napotkane problemy.
11. Zmiany w metodzie podzielonej płatności w roku 2019 r. – jak czytać i jak stosować?
2. Płatności dla kontrahentów „Biała Lista Podatników”
3. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2018 r i 2019 r.
1. JPK, – co to jest i jakie ma znaczenie?
a) JPK_VAT, zakres wymaganych danych.
b) Terminy i sposób przesyłania JPK.
c) Pozostałe struktury JPK.
d) Zmiany w ewidencji VAT.
e) JPK a kontrola podatkowa.
2. Rozszerzony plik JPK o dane z deklaracji VAT oraz Centralny Rejestr Faktur.
4. Ewidencja podatku naliczonego i należnego VAT.
1. Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT.
2. Jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasada spójności ewidencji VAT z deklaracją VAT (JPK?
3. Forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny.
4. Ewidencja VAT a deklaracja VAT.
5. Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego.
1. Kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?
2. W jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?
3. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot podatku VAT?
4. Czynny żal, – w jakich przypadkach.
5. Przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
6. Kasy rejestrujące – zakres zwolnienia oraz procedowane zmiany (kasy on-line).
1. Zakres obowiązku stosowania kas fiskalnych – w tym online.
2. Kto i co korzysta ze zwolnienia stosowania kas fiskalnych – nowe rozporządzenie wskazanie zmian w 2019 r. i latach następnych?
7. Sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i służb finansowych.
8. Panel dyskusyjny – zakończenie kursu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: Opcja I (6 dni): 1550 zł netto od osoby. Opcja II (2 dni kursu do wyboru): 715 netto zł od osoby.  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: