PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kurs: Specjalista ds. rozliczeń VAT w JST. Rozliczanie podatku VAT w samorządzie – dla początkujących

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-23

Cena: 759 zł lub 2 opłaty za forum

Kurs: Specjalista ds. rozliczeń VAT w JST. Rozliczanie podatku VAT w samorządzie – dla początkujących

Data: 23-24 maja 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Zapraszamy Państwa na dwudniowy kurs związany z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT. Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku prędzej czy później natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT.

Cele i korzyści: Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT. W trakcie dwudniowego kursu przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku, uprawnień podatnika, ryzyka podatkowego oraz wskazane zostaną rozwiązania praktyczne. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT. Zajęcia będą swoim zakresem obejmowały również ostatnie wprowadzone i planowane nowelizacje w przepisach. Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się po zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz inne zainteresowane osoby, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT wraz ze zmianami na 2019 r.

Prowadzący: Trener z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podatku VAT w projektach UE. Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia. Wieloletnia główna księgowa oraz doradca i konsultantka przy projektach systemowych, inwestycyjnych i szkoleniowych dla firm i samorządów z zakresu projektów UE. Z projektami UE związana od początku ich funkcjonowania w Polsce. Praktyk pozyskujący dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej aż po rozliczanie i kontrolę projektów UE. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów UE, monitoringu, rozliczania i kontroli projektów.

Program:
Dzień I
I. Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce.
1. Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.
2. Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
II. Podmiot opodatkowania – co to oznacza?
1. Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?
2. Definicja podatnika.
3. Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podmiot opodatkowania.
III. Przedmiot opodatkowania.
1. Pojęcie czynności opodatkowanych.
2. Dostawa towarów.
a) Definicja towarów.
b) Odpłatna i nieodpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT
c) Szczególne rodzaje dostaw towarów.
3. Świadczenie usług.
a) Odpłatne i nieodpłatne świadczenia usług.
b) Refakturowanie usług – w jakich przypadkach?
c) Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług.
IV. Wybrane usługi oraz sprzedaż towaru a zasady opodatkowania.
1. Najem, dzierżawa, dostawa mediów, usługi komunalne.
2. Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
3. Wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu oraz pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych – rozpoznanie momentu podatkowego. Najnowszy wyrok NSA.
4. Usługi opieki i pomocy społecznej – najnowsze stanowiska i interpretacje podatkowe.
5. Dostawa lokali i budynków w tym najnowsze orzecznictwo TSUE w sprawie pierwszego zasiedlenia.
6. Użytkowanie wieczyste.
7. Odwrotne obciążenie – co oznacza i jak je rozliczać.
V. Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania.
1. Wykaz aktualnych stawek podatku VAT, stawka 23 %, stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania.
2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT - katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT.
3. Zmiana stawek podatkowych od 01.04.2019 i 0d stycznia 2019 r. – Wiążąca Informacja Stawkowa.
VI. Moment powstania obowiązku podatkowego.
1. Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
2. Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego.
3. Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.
4. Zaliczki a obowiązek podatkowy.
Dzień II
I. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług.
1. Rodzaje faktur:
a) Faktura obowiązkowa i na żądanie.
b) Faktura zaliczkowa.
c) Duplikat faktury.
d) Przechowywanie faktur.
e) Faktury elektroniczne w centralnym systemie faktur?
f) Terminy wystawiania faktur.
g) Odpowiedzialność wystawcy faktury.
2. Elementy faktury.
3. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.
b) Termin wystawienia faktur korygujących.
c) Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus).
d) Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?
II. Podzielona płatność (split payment) nowela zmian w ustawie VAT od 07.2018r. oraz planowane zmiany od 01.07.2019 r.
1. Na czym polega podzielona płatność?
2. Sposób dokonywania płatności za fakturę przy metodzie split payment.
3. W jaki sposób korzystać ze zgromadzonych na koncie VAT środków?
4. W jakim przypadku może nastąpić blokada konta VAT.
5. Podzielona płatność i odwrotne obciążenie – zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowe płatności za pomocą split paymentna niektóre kowary i usługi.
6. Biała Lista podatników – ważne przy dokonywaniu płatności.
III. Zasady i sposób dokonywania odliczeń podatku VAT naliczonego.
1.Odliczenia podatku VAT.
a) Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony).
- Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
- Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
- Zakupy dające prawo do częściowego odliczenia podatku VAT.
b) Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.
- Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP).
- Przykład dokonywania odliczeń częściowych.
IV. Panel dyskusyjny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: : 709 zł netto przy zgłoszeniu do 9 maja. Cena po 9 maja to 759 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: