PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KURS: SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ VAT W JST - ZROZUMIEĆ PODATEK VAT

Miejsce: Warszawa, Żurawia 47

Termin: 2018-06-19

Cena: 699 zł lub 2 opłaty za forum

Pliki do pobrania

KURS: SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ VAT W JST - ZROZUMIEĆ PODATEK VAT

Data: 19-20 czerwca 2018, 10:00 - 15:00

Zapraszamy Państwa na dwudniowy kurs związany z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT. Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku prędzej czy później natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT.

Cele szkolenia:
- Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT.
- W trakcie dwudniowego kursu przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce.
- W kompleksowy sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku, uprawnień podatnika, ryzyka podatkowego oraz wskazane zostaną rozwiązania praktyczne.
- Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT.
- Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie wprowadzone i planowane nowelizacje w przepisach.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się po zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz inne zainteresowane osoby, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT wraz ze zmianami na 2018 r.

Prowadzący: Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.
Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program:
1. Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT
1. Czym jest podatek VAT? – konstrukcja i rola podatku.
2. VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku.
3. Zasada powszechności opodatkowania VAT.
2. Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce.
1. Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.
2. Dyrektywa UE a wpływ na krajowe rozliczenia.
3. Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
3. Podmiot opodatkowania – co to oznacza?
1. Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?
2. Definicja podatnika.
3. Zwolnienie podmiotowe z VAT.
4. Wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego.
5. Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podatnicy VAT.
5. Przedmiot opodatkowania
1. Pojęcie czynności opodatkowanych.
2. Odpłatna dostawa towarów.
a) Definicja towarów.
b) Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT.
c) Dostawa towaru a przeniesienie prawa własności.
d) Dostawa towarów o charakterze ciągłym.
e) Szczególne rodzaje dostaw towarów.
3. Odpłatne świadczenie usług.
a) Definicja świadczenia usług.
b) Refakturowanie usług.
c) Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług.
4. Nieodpłatne świadczenie usług i nieodpłatna dostawa towarów, – kiedy przedmiot opodatkowania?
4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT – warunki niepodlegania VAT, kiedy i dlaczego?
1. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
2. Darowizny.
3. Opłaty publicznoprawne.
4. Kaucje.
5. Kary.
6. Wadium.
7. Użyczenia.
8. Promocja.
9. Próbki.
10. Nagrody.
5. Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania.
1. Wykaz aktualnych stawek podatku VAT.
2. Stawka 23 %.
3. Stawki obniżone 8 i 5 % oraz zakres ich zastosowania.
4. Różnica między stawką 0%, zw. i NP.
5. Zwolnienia przedmiotowe z VAT - katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT.
6. Podstawa opodatkowania - elementy kalkulacyjne VAT:
a) Kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT.
b) Co wlicza się do podstawy opodatkowania?
c) Jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
d) Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach.
7. Moment powstania obowiązku podatkowego.
1. Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
2. Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego.
3. Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.
4. Zaliczki a obowiązek podatkowy.
Dzień II
1. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług.
1. Rodzaje faktur VAT:
a) Faktura VAT obowiązkowa i na żądanie.
b) Faktura zaliczkowa.
c) Faktura uproszczona.
d) Refakturowanie.
e) Duplikat faktury.
f) Przechowywanie faktur.
g) Nowe zasady wystawiania faktur VAT do paragonów z NIP-em nabywcy, – kiedy i jak?
h) Odpowiedzialność wystawcy faktury.
2. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.
b) Termin wystawienia faktur korygujących.
c) Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus).
d) Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?
3. Zasady wystawiania faktur VAT:
a) Elementy faktury.
b) Zmiana danych oraz kwota podatku VAT w umowach oraz na fakturach w wyniku dokonanej centralizacji w JST (skutki dla sektora prywatnego).
c) Terminy wystawiania faktur.
d) Błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania.
e) Wystawienie faktury po terminie.
2. Podzielona płatność (split payment) nowela zmian w ustawie VAT od 07.2018 r.
1. Na czym polega podzielona płatność?
2. Czy wszyscy zostaną zobowiązani do stosowania split payment, czy będzie dowolność?
3. Kto będzie właścicielem rachunku VAT?
4. Sposób dokonywania płatności za fakturę przy metodzie split payment.
5. Co można zyskać a co stracić przy metodzie podzielonej płatności?. Dodatkowa „ulga” za wcześniejszą zapłatę podatku.
6. W jaki sposób korzystać ze zgromadzonych na koncie VAT środków?
7. W jakim przypadku może nastąpić blokada konta VAT.
8. Zasady oraz terminy zwrotu VAT przy mechanizmie podzielonej płatności.
9. Błędna zapłata, podwójna zapłata, błędne wskazanie kwoty VAT, co w przypadku korekty faktur – zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.
3. Zasady i sposób rozliczania zobowiązania w podatku VAT.
1. Odliczenia podatku VAT.
a) Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony)
- Co to jest podatek naliczony?
- Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
- Warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT.
- Nabycie towaru lub usługi a VAT naliczony.
- Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
- Wyłączenia z prawa do odliczenia.
- Terminy ustawowe odliczenia.
b) Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.
- Pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
- Działalność gospodarcza a wykonywanie zadań poza strefą podatku VAT.
- Zasady ustalania współczynnika i prewspółczynnika wstępnego i ostatecznego.
- Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP).
- Obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi, jako wpływ na wyliczenie współczynnika i prewspółczynnika.
- Zaokrąglenia proporcji sprzedaży.
c) Korekty odliczeń w trakcie roku i po jego zakończeniu.
d) Przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
4. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2017 r. i zmiany w 2018 r.
1. JPK, – co to jest i jakie ma znaczenie?
a) JPK VAT, zakres wymaganych danych.
b) terminy i sposób przesyłania JPK.
c) pozostałe struktury JPK.
d) zmiany w ewidencji VAT od 01.2017 r.
e) JPK a kontrola podatkowa.
5. Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego.
1. Kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?
2. W jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?
3. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot podatku VAT?
6. Panel dyskusyjny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 649 zł netto przy zgłoszeniu do 5 czerwca. Cena po 5 czerwca to 699 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Istnieje możliwość pokrycia części kosztów szkolenia ze składek Forum Sekretarzy/Forum Skarbników/Kadr. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: