PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ruch kadrowy 2019 z uwzględnieniem zmian przepisów prawa pracy nauczycieli w końcowym okresie wygaszania gimnazjów

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-24

Cena: 559 zł lub 2 opłaty za forum

Ruch kadrowy 2019 z uwzględnieniem zmian przepisów prawa pracy nauczycieli w końcowym okresie wygaszania gimnazjów

Data: 24 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele:
- Nabycie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy dotyczących nauczycieli, zawartych w Karcie Nauczyciela, w Kodeksie pracy oraz ustawie z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) mające wpływ na stosunek pracy nauczyciela.
- Omówienie zmian związanych ze stosunkiem pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz w okresie przejściowym.
- Przedstawienie różnych możliwych sposobów rozwiązywania stosunku pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
- Wyjaśnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy stosunku pracy nauczyciela w tym jej wygaśnięcie podczas reorganizacji lub likwidacji jednostki oświatowej.

Adresaci: Pracownicy organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz specjaliści ds. osobowych i księgowi zatrudnieni w jednostkach oświatowych.

Prowadzący: Edukator kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą (certyfikat Ministra Edukacji), członek zarządu Oddziału Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert z listy MEN. W latach 1990-1999 Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO. Od 1991 prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników organów prowadzących szkoły, autorka licznych artykułów m.in. z zakresu prawa oświatowego.

Program:
1. Zmiana stosunku pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, a jak w okresie przejściowym?
a. Jak zmienić stosunek pracy nauczyciela kontraktowego, a jak mianowanego?
b. Jak przenieść nauczyciela na inne stanowisko?
c. Jak przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły?
d. Jak przenieść nauczyciela do innej szkoły bez jego zgody?
90 minut.
2. Sposoby rozwiązywania stosunku pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, a jak w okresie przejściowym?
a. W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem na jego wniosek?
b. W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem odchodzącym na emeryturę?
c. W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w związku z jego niezdolnością do pracy?
d. W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w przypadku negatywnej oceny pracy?
e. W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z katechetą w przypadku cofnięcia misji kanonicznej?
f. W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w przypadku nie zgłoszenia się na badania lekarskie?
90 minut.
3. Stosunek pracy nauczyciela, a reorganizacja lub likwidacja jednostki oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, a jak w okresie przejściowym?
a. Kiedy następuje całkowita likwidacja jednostki oświatowej?
b. Jakie zmiany organizacyjne mogą spowodować zmiany w stosunku pracy nauczyciela?
c. W jakim przypadku następuje rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela?
d. Jakich czynności w zakresie stosunku pracy należy dokonać przed zamiarem rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w związku z reorganizacją lub likwidacją jednostki oświatowej?
e. Jakie procedury obowiązują pracodawcę w przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem?
f. Jakimi kryteriami typowania pracownika do zwolnienia z pracy, powinien kierować się pracodawca?
g. Kto korzysta z ochrony przed zwolnieniem lub zmianą stosunku pracy?
h. Jaki harmonogram czynności powinien przyjąć pracodawca, w związku z dokonywanymi zwolnieniami z pracy?
i. Jakie zasady powinien zachować pracodawca w czasie przeprowadzanej rozmowy ze zwalnianym pracownikiem?
j. W jakim przypadku nauczyciel może zostać przeniesiony w stan nieczynny?
k. Jakie uprawnienia ma nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym?
l. W jakim przypadku można przerwać nauczycielowi stan nieczynny?
m. Kiedy nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym?
n. Jakie uprawnienia przysługują nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy lub wygasł po okresie stanu nieczynnego?
90 minut.
4. Kiedy następuje wygaśniecie stosunku pracy nauczyciela?
a. W jakich przypadkach następuje wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela?
b. W jakim trybie następuje wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela?
c. Jakie uprawnienia i jaka dokumentacja kończy stosunek pracy nauczyciela po wygaśnięciu stosunku pracy?
90 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Zielna 39. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 10 kwietnia. Cena po 10 kwietnia to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: